Usługi płatnicze

Obszar: Bankowość i ubezpieczenia

Globalny sektor płatności przechodzi poważne zmiany i transformacje, napędzane przez zmieniające się wymagania klientów. Nasza globalna sieć i sprawdzone doświadczenie  mogą pomóc w zarządzaniu wyzwaniami pojawiającymi się w całym łańcuchu wartości w zakresie kart, płatniczych płatności, handlu on-line i konwergencji cyfrowej.

Powiązane tematy Innowacje

Jak EY może pomóc?

Wydawanie kart płatniczych: Pomagamy emitentom kart w przechodzeniu na nowe modele biznesowe i operacyjne w świetle zmieniających się oczekiwań klientów, nowych technologii i silniejszych regulacji, dysponując sprawdzonym zestawem rozwiązań oraz doświadczonym zespołem o dużej wiedzy strategicznej, regulacyjnej i operacyjnej dotyczącej kart płatniczych.

Płatności korporacyjne i bankowość transakcyjna: Pomagamy korporacjom dostosować się do szybko zmieniającego się środowiska płatności oraz bezpiecznie odbierać i przeprowadzać transakcje płatnicze dzięki silnej integracji systemów do procesowania płatności elektronicznych z istniejącymi systemami przedsiębiorstwa oraz codziennym rytmem pracy.

Płatności on-line: Pomagamy tworzyć cyfrowe i mobilne rozwiązania w zakresie płatności, które ułatwiają przeprowadzenie transakcji, zwiększają komfort obsługi klienta i chronią jego dane. Nasz zespół ds. płatności on-line doradza w obszarach związanych z systemami kartowymi, alternatywnymi metodami płatności, jak również współpracuje z operatorami telefonii komórkowej, firmami technologicznymi i sieciami społecznymi w celu usprawnienia ich wejścia na nowe rynki, opracowania skalowalnych modeli operacyjnych, potwierdzenia zgodności z przepisami prawnymi i podatkowymi na całym świecie oraz poprawy zarządzania finansami i płynnością finansową.

Szybsze płatności: Pomagamy klientom poruszać się w kierunku integracji i wdrażania szybszych możliwości płatności. Pomożemy Twojej organizacji wypracować właściwe podejście, które równoważy krótkoterminowe ryzyka z długoterminowymi uwarunkowaniami technologicznymi i operacyjnymi tak, abyś mógł szybko iść naprzód w zmieniającym się środowisku płatności.

Open banking: EY jest liderem w kształtowaniu programu otwartej bankowości (open banking). Oferujemy kompleksowy pakiet usług, aby pomóc naszym klientom dostosować się do wymogów, ograniczać ryzyko oraz kształtować i realizować strategiczne możliwości rozwoju. Nasz zespół jest gotowy do wsparcia Państwa we wszystkich aspektach związanych z open banking.

Akceptacja płatności: Zintegrowany system akceptacji płatności wielokanałowych w punkcie sprzedaży i w handlu elektronicznym stanowi kluczowe wyzwanie dla dostawców usług płatniczych (PSP) i akceptantów. Nasz zespół ds. akceptacji płatności współpracuje z dostawcami usług płatniczych w celu identyfikacji możliwości wejścia na nowe rynki i opracowania nowych produktów i usług, przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć oraz tworzenia wspólnych przedsięwzięć (JV), wspierania firm płatniczych w optymalizacji ich modelu operacyjnego oraz pomagania im w obniżaniu kosztów przeprowadzania akceptacji płatności i poprawy konwersji.

Kontakt

Masz pytanie dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami.