Usługi Doradztwa Dezinwestycyjnego

Naszym celem jest pomoc klientom w realizacji wartości w procesie sprzedaży, przyspieszenie zamknięcia transakcji i zminimalizowanie zakłóceń w bieżącej działalności. Pomagamy klientom osiągać ich cele strategiczne, optymalizować portfolio biznesowe, ocenić ryzyko i korzyści związane z dezinwestycją oraz przygotować ich do przeprowadzenia transakcji.

Jak EY może pomóc?

Pomożemy Ci uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Jaką ścieżkę powinieneś obrać by odnieść sukces w sprzedaży?
  • Jak dezinwestycja może napędzić rozwój Twojego biznesu?
  • Co powoduje wzrost zainteresowania dezinwestycjami?
  • Jak podejmować decyzje dotyczące dezinwestycji?
  • Czy masz odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby zmaksymalizować swój wynik na dezinwestycji?

Wiodące firmy traktują dezinwestycje jako kluczowy element swojej strategii biznesowej - podchodzą do sprzedaży aktywów w tak samo rygorystyczny sposób, jak do akwizycji. Firmy te często wyodrębniają część biznesu i przesuwają zgromadzony kapitał w celu wzmocnienia swojej podstawowej działalności i reinwestowania zasobów w obszary wysokiego wzrostu.

Firmy rodzinne mogą sprzedawać swoje przedsiębiorstwa w celu sfinansowania funduszu emerytalnego lub znalezienia partnera, który będzie kontynuował działalność firmy zachowując jej tożsamość. Firmy średniej wielkości i private equity sprzedają przedsiębiorstwa, aby spieniężyć swoje inwestycje. Nasi specjaliści ds. dezinwestycji mogą pomóc Twojemu przedsiębiorstwu poprawić zarządzanie portfelem biznesowym oraz strategię i realizację dezinwestycji.

Nasze usługi doradztwa dezinwestycyjnego obejmują wszystkie etapy transakcji m.in.:

  • Strategię / zarządzanie portfelem biznesowym
  • Wypracowanie i realizację ‘equity story’
  • Przygotowanie planu wydzielenia części biznesu
  • Negocjacje oraz prowadzenie procesu transakcyjnego
  • Optymalizację pozostałych części przedsiębiorstwa

Po raz drugi, EY został sklasyfikowany jako Lider w Divestitures Consulting i Top Ranked w rankingu kompleksowości usług (Breadth of Services) przez firmę analityczną ALM Intelligence, grudzień 2018 i 2019.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.