Biuletyn Ryzyka

Biuletyn Ryzyka porusza tematykę ryzyka na każdym poziomie. Dowiedz się więcej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami
 

Email

Szanowni Państwo

Po zimowej przerwie wracamy z kolejną edycją Biuletynu Ryzyka, w którym dzielimy się z Państwem naszą perspektywą na zagadnienia ważne dla zarządzających ryzykiem. 

Obecne wydanie otwieramy przeglądem dziewięciu priorytetów globalnych regulatorów rynków finansowych na rok 2024. Podążamy od tradycyjnych aspektów agendy ostrożnościowej po nowe wyzwania związane z ESG, sztuczną inteligencją i kulturą organizacyjną banków – zgłębiamy obszary, które warunkują przyszłość sektora finansowego na wiele miesięcy do przodu. 

Przyglądamy się także wynikom międzynarodowego badania praktyki zarządzania ryzykiem, która w dzisiejszej stale zmieniającej się rzeczywistości to sztuka balansowania pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa i odporności a wspieraniem transformacji biznesu. Nie zapominamy również o kluczowej roli zrównoważonego rozwoju. W kontekście ESG, przybliżamy jak firmy przekształcają ryzyko w szanse oraz jak rzetelnie raportować progres w realizacji celów.

Warto zapoznać się z projektowanymi zmianami w zakresie likwidacji funduszy inwestycyjnych, gdzie tradycyjne ogłoszenia ustępują miejsca publikacji online wspartej regularnymi działaniami nałożonymi na likwidatora. Czy ta ewolucja w komunikacji likwidatorów przyniesie pozytywne skutki dla dostępności informacji?

Rekomendujemy kolejne odsłony rozmów o bankowości zawartych w formacie "Kalejdoskop – konkretnie o bankowości", czyli cyklicznych rozmowach z ekspertami EY, w których poruszamy wątki dotyczące aktualnych priorytetów i wyzwań stojących przed bankami. Szczególnie polecamy nasze raporty podsumowujące krajowe badania dotyczące tego, jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję oraz zarządzają ryzykiem związanym z sankcjami gospodarczymi.

Serdecznie zapraszamy do lektury i kontaktu z nami.
 

Paweł Preuss
EY Partner, Lider Rynków Finansowych w Polsce

Janusz Miszczak
EY Partner, Risk Consulting

 

 

Szanowni Państwo

Wakacyjna przerwa już za nami, pełni energii i entuzjazmu pracowaliśmy w ostatnich tygodniach nad kolejną edycją Biuletynu Ryzyka, w którym dzielimy się z Państwem naszą perspektywą na zagadnienia ważne dla zarządzających ryzykiem.

Minął rok od największej w naszym sektorze przymusowej restrukturyzacji banku komercyjnego przeprowadzonej przez BFG. Z raportu opublikowanego przez nadzorcę dowiedzieliśmy się, że ani akcjonariusze, ani wierzyciele Getin Noble Bank S.A. nie ponieśli w wyniku tej procedury strat większych niż w przypadku ewentualnej upadłości likwidacyjnej. BFG kontynuuje wdrażanie na krajowym rynku regulacji europejskich mających zapewnić, że procesy resolution, jeżeli zajdzie taka konieczność, będą mogły być zrealizowane w sposób uporządkowany i niezagrażający stabilności sektora finansowego. Na pytanie, czy banki w Polsce są bezpieczne odpowiada w podcaście z serii #NajlepiEY_posłuchaj Paweł Preuss, Lider Sektora Finansowego EY w Polsce.

W ekonomii weszliśmy w okres zauważalnego spowolnienia wzrostu w połączeniu z wciąż wysoką, choć ustępującą inflacją oraz mocnym rynkiem pracy. W takim nieoczywistym otoczeniu wiodące Banki centralne na świecie pozostają w nastawieniu „higher for longer”, z kolei w kraju z niemałym dla rynków zaskoczeniem RPP obniżyła stopy procentowe. Na tym tle postanowiliśmy przyjrzeć się raportowanym przez polskie banki rezerwom na ryzyko kredytowe.

W obszarze regulacji bankowych podjęliśmy temat CRR3. To duża reforma, która istotnie wpływa na zarządzanie ryzykiem kredytowym. Wprowadzane przez europejskiego regulatora zmiany oznaczają potrzebę dostosowania zarówno w przypadku banków stosujących metodę standardową, np. w odniesieniu do ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach, jak i banków IRB, w przypadku których m.in. pojawia się tzw. output floor oraz możliwość bardziej selektywnego zastosowania modeli wewnętrznych dla posiadanych portfeli. W kontekście CRR3 warto także zauważyć, że ujawnienia w ramach filara III dotyczące kwestii ESG będą dotyczyły większej grupy banków.

Naszą uwagę zwróciła także nowelizacja Prawa Bankowego w zakresie outsourcingu. To długo wyczekiwane i pozytywnie postrzegane zmiany pozwalające na zwiększenie efektywności modeli operacyjnych krajowych banków poprzez szersze angażowanie podmiotów zewnętrznych w realizację procesów bankowych. Wprowadzane zmiany powinny pozwolić skorzystać z praktyk od dawna ugruntowanych wśród europejskich i międzynarodowych banków, które przez nadzorców uznawane są za bezpieczne. Nowe przepisy są szczególnie atrakcyjne dla grup bankowych z udziałem banków hipotecznych, dla których dopuszczono obszerny katalog funkcji możliwych do powierzenia do realizacji przez bank będący jedynym akcjonariuszem.

Niewiele czasu pozostało bankom na przygotowanie się do zaraportowania zgodności z taksonomią za 2023 rok. Praktyka pokazuje, że to skomplikowane wymogi, dla których wiele kwestii budzi wątpliwości interpretacyjne lub problemy z pozyskaniem danych. Na początku przyszłego roku po raz pierwszy, wraz z raportem rocznym, banki opublikują wskaźnik zielonych aktywów (GAR), ujawnieniom podlegać będzie również kwalifikowalność taksonomiczna w zakresie 4 kolejnych celów środowiskowych.

Dodatkowo w bieżącym Biuletynie znajdziecie Państwo publikacje ekspertów EY traktujące o ryzykach prawnych i podatkowych, a także trendach technologicznych istotnych dla sektora bankowego.
 

Serdecznie zapraszamy do lektury i kontaktu z nami.

Paweł Preuss
EY Partner, Lider Rynków Finansowych w Polsce

Janusz Miszczak
EY Partner, Risk Consulting

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt