Biuletyn Ryzyka

Biuletyn Ryzyka porusza tematykę ryzyka na każdym poziomie. Dowiedz się więcej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami
 

Email

Szanowni Państwo, 

Przygotowując bieżące wydanie Biuletynu Ryzyka zdecydowaliśmy się w całości poświecić go zagadnieniom powiązanym z agendą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kwestiom bezpośrednio dotyczącym ryzyka klimatycznego. W okresie ostatnich kilku kwartałów czynniki ESG bez wątpienia urosły do miana priorytetów zarówno zarządów instytucji finansowych jak i nadzorców rynku. 

Mając na uwadze złożony charakter tej tematyki do Biuletynu trafiły artykuły, w których staramy się wielowymiarowo przedstawić wyzwania i szanse płynące z ESG dla sektora. Przygotowaliśmy komentarz do tworzących się w Unii Europejskiej regulacji z tego zakresu, dotyczących taksonomii, ujawnień oraz zarządzania ryzykiem. Przyjrzeliśmy się szczegółowo nadawanym instytucjom finansowym ratingom ESG, które już dziś są bardzo istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów na rynkach kapitałowych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Odnieśliśmy się także do kwestii wpływu ESG na strategię i bieżące działania biznesowe, w szczególności w kontekście zarządzania produktami.  

Życzymy Państwu przyjemnej lektury i zapraszamy do kontaktu. 

Paweł Preuss
Partner, Lider Grupy Rynków Finansowych

Janusz Miszczak
Partner, Lider Zespołu Financial Risk & Analytics