Biuletyn Ryzyka

Biuletyn Ryzyka porusza tematykę ryzyka na każdym poziomie. Dowiedz się więcej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami
 

Email

Szanowni Państwo,

za nami pierwsze miesiące funkcjonowania w rzeczywistości zdominowanej przez skutki pandemii COVID-19. Z perspektywy tych kilku miesięcy można stwierdzić, że po początkowym okresie zmagań instytucji finansowych z przejściem w tryb pracy zdalnej oraz koncentracji na zapewnieniu ciągłości działania, atencja zarządzających skupiona jest dziś na kwestiach związanych z efektywnością biznesową w środowisku niskich stóp procentowych, zarządzaniem ryzykiem kredytowym oraz odpowiedzią na pojawiające się inicjatywy nadzorcze.

Chcąc pomóc Państwu w nawigowaniu w tym trudnym dla wszystkich czasie w naszym najnowszym Biuletynie przygotowaliśmy materiały prezentujące m.in. naszą ocenę wpływu obniżek stóp procentowych na banki, analizę długo oczekiwanych Wytycznych EBA dotyczących Loan origination and monitoring, uwagi w zakresie wpływu pandemii na zarządzanie ryzykiem stron trzecich, a także nasz punkt widzenia odnośnie oczekiwanej przez KNF aktualizacji planów naprawy oraz wytycznych dotyczących odpowiedniości członków organów instytucji nadzorowanych i zmiennych składników wynagrodzeń. W związku ze zbliżającym się terminem przeglądu procesów kwotowania stawek WIBOR zachęcamy w szczególności banki panelistów do lektury artykułu podsumowującego wprowadzone zmiany do Kodeksu postępowania uczestników fixingu. Nie zapominamy również o tematach, które cieszyły się Państwa dużym zainteresowaniem przed okresem pandemii, stąd artykuły dotyczące nowych wytycznych EBC w zakresie zarządzania ryzykiem klimatu oraz zmian w krajowych regulacjach dotyczących ochrony konsumenckiej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową.

Zachęcamy do lektury i kontaktu z nami.

Paweł Preuss
Partner, Lider Grupy Rynków Finansowych

Janusz Miszczak
Partner, Lider Zespołu Financial Risk & Analytics