Biuletyn Ryzyka

Biuletyn Ryzyka porusza tematykę ryzyka na każdym poziomie. Dowiedz się więcej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami
 

Email

Szanowni Państwo, 

końcówka minionego roku sprzyjała dyskusjom i rozważaniom o dalszych konsekwencjach kryzysu pandemicznego, również w kontekście wpływu na sektor finansowy. Wyzwania wynikające ze wzrostu poziomu kredytów zagrożonych (NPL), środowiska niskich stóp procentowych, wyroków TSUE, dodatkowych regulacji oraz analizy zaistniałych szoków – wytworzyły w bankach potrzebę do podjęcia działań w budowaniu nowych strategii biznesowych i walki ze zidentyfikowanymi ryzykami.

W najnowszym wydaniu Biuletynu Ryzyka przybliżamy m.in. temat roli tradycyjnych funkcji banków i nowej płaszczyzny interakcji pomiędzy klientami lub stronami trzecimi, próbując na nowo zdefiniować bankowość w obecnej dekadzie. Wspólnie z naszymi ekspertami poddaliśmy analizie dokument konsultacyjny EBA, w którym Nadzorca pyta banki o praktykę zarzadzania ryzykiem ESG, jednocześnie wskazując kierunki w tym zakresie. Uważnie przyjrzeliśmy się nowej koncepcji KE zakładającej wzmocnienie rynku wtórnego obrotu wierzytelnościami NPL oraz założeniom unijnego Action Planu. Nie mogło również zabraknąć akcentu technologicznego dotyczącego transformacji funkcji Compliance w czasach kryzysu epidemicznego oraz pomiaru ryzyka ESG i powiązanego z nim nowego stanowiska w banku – Analityka Ryzyka ESG, które już niedługo zacznie odgrywać kluczową rolę w procesie zarządzania ryzykiem – wskazujemy z jakimi wyzwaniami przyjdzie mu się zmierzyć.

Życzymy Państwu miłej lektury i zapraszamy do kontaktu.

Paweł Preuss
Partner, Lider Grupy Rynków Finansowych

Janusz Miszczak
Partner, Lider Zespołu Financial Risk & Analytics