Biuletyn Ryzyka

Biuletyn Ryzyka porusza tematykę ryzyka na każdym poziomie. Dowiedz się więcej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami
 

Email

Szanowni Państwo,

Zakończony właśnie kwartał, pomimo okresu wakacyjnego, z całą pewnością nie był sezonem ogórkowym dla krajowych instytucji finansowych. Byliśmy świadkami szeregu wydarzeń, które w istotny sposób wpływają na obraz nie tylko sektora bankowego, ale również szerokiego grona uczestników rynku finansowego, wliczając w to klientów detalicznych. Dlatego w bieżącej edycji Biuletynu Ryzyka nie mogliśmy nie podzielić się z Państwem komentarzem do tych wydarzeń.

W kontekście przeprowadzonego na koniec września przez BFG we współpracy z Systemem Ochrony Banków Komercyjnych procesu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., w obszernym artykule przybliżamy założenia tego narzędzia nadzorczego stosowanego przez organy resolution w krajach Unii Europejskiej. Warty odnotowania jest fakt, że największy jak do tej pory bail-in instytucji bankowej na naszym rynku nie był wystarczający do pokrycia strat i odbudowy kapitału banku, stąd potrzeba zaangażowania SOBK. Pozostające jeszcze przed nami tzw. trzecie oszacowanie udzieli odpowiedzi na pytanie czy wierzyciele banku w efekcie przymusowej restrukturyzacji znaleźli się w gorszej sytuacji w porównaniu do scenariusza ogłoszenia upadłości banku przez sąd.

Uzupełniając wątek resolution postanowiliśmy także podsumować dla Państwa Wytyczne EBA w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r. jako zbiór wymagań odnoszących się m.in. ciągłości operacyjnej, dostępu do infrastruktur rynku finansowego (FMI), przeprowadzenia umorzenia lub konwersji zobowiązań, reorganizacji działalności i komunikacji. 

Koniec września to także czas, w którym światło dzienne ujrzała mapa drogowa dla procesu zastąpienia wskaźnika WIBOR przez WIRON. EY od samego początku wspiera prace Narodowej Grupy Roboczej związane z przygotowaniem tego procesu. W Biuletynie dzielimy się z Państwem podsumowaniem kluczowych kamieni milowych, które zostały zaplanowane na najbliższe 2 lata w ramach tej kluczowej dla rynku reformy. Już w przyszłym roku powinniśmy zobaczyć pierwsze transakcje na instrumentach opartych o nowy wskaźnik.

Naszej uwadze nie umknęły również pojawiające się w przestrzeni publicznej pomysły dotyczące opodatkowania nadmiarowych zysków osiąganych przez przedsiębiorstwa w obecnych warunkach makroekonomicznych. W jednym z tekstów próbujemy odpowiedzieć na pytanie co wprowadzenie nowej daniny może oznaczać dla sektora finansowego oraz całej gospodarki.

Nie zabrakło także publikacji w stale budzących zainteresowanie tematach związanych z raportowaniem ESG, szacowaniem poziomu finansowania emisji w zakresie 3, rezerwami na straty kredytowe w bankach oraz regulacjami z obszaru AI. 

Wierzymy, że artykuły naszych ekspertów pomogą Państwu jeszcze lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany i budować długoterminową wartości dla organizacji. Zapraszamy do lektury i kontaktu z nami.

Paweł Preuss
EY Partner, Lider Grupy Rynków Finansowych

Janusz Miszczak
EY Partner, Risk Consulting