Biuletyn Ryzyka

Biuletyn Ryzyka porusza tematykę ryzyka na każdym poziomie. Dowiedz się więcej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami
 

Email

Szanowni Państwo, 

Wraz z końcem drugiego kwartału bieżącego roku wkroczyliśmy w długo wyczekiwany przez uczestników rynku sezon publikacji wyników finansowych banków za I półrocze 2020 roku, uwzględniających pełny kwartał funkcjonowania pod wpływem zakłóceń gospodarczych i obostrzeń społecznych wywołanych pandemią. Takie okoliczności zmusiły instytucje finansowe do aktywnego reagowania na pojawiające się symptomy załamania gospodarczego oraz zmiany w polityce monetarnej. Rynek w wyczuwalnym napięciu obserwował reakcje banków na zastane okoliczności oraz wsłuchiwał się w dyskusje o efektywności biznesowej, czy adekwatności modeli ryzyka kredytowego.

W bieżącym wydaniu Biuletynu Ryzyka zawarliśmy prezentacje podsumowujące sytuację biznesową oraz ryzyko kredytowe w portfelach krajowych banków przez pryzmat opublikowanych półrocznych sprawozdań finansowych oraz raportów nadzorczych. 

Ponadto przybliżamy Państwu nasze stanowisko dotyczące szeroko dyskutowanego w sektorze bankowym zjawiska tzw. credit crunch, starając się jednocześnie odpowiedzieć na pytanie: Czy istnieją realne możliwości zahamowania lub ograniczenia powstałego zjawiska? 

Nie zapominamy również o przekazaniu Państwu kluczowych informacji z zakresu nadchodzących zmian regulacyjnych oraz interesujących praktyk rynkowych. W szczególności polecamy lekturę artykułów o tematyce zastosowań technologii chmurowych w sektorze finansowym z ukierunkowaniem na korzyści biznesowe oraz bezpieczeństwo danych osobowych - w świetle wyroku w sprawie Schrems II. Nasi eksperci opracowali dla Państwa również materiały dotyczące wpływu środowiska niskich stóp procentowych na produkty inwestycyjne oferowane klientom, planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w wycenie funduszy inwestycyjnych, czy otwierającej się dla banków w Polsce możliwości emisji tzw. CoCo bonds. Zieloną agendę naszego zespołu reprezentuje w tym kwartale materiał poświęcony tematowi ujawnień ESG dokonywanych przez banki i opublikowanej przez EBA ankiecie związanej z tym zagadnieniem. 

Zachęcamy do lektury i kontaktu z nami.

Paweł Preuss
Partner, Lider Grupy Rynków Finansowych

Janusz Miszczak
Partner, Lider Zespołu Financial Risk & Analytics