EY - Dominika Rocka

Dominika Rocka

EY Polska, Manager - Ekspert w zespole Risk Consulting

Ekspert w dziedzinie zagadnień regulacyjnych i zarządzania ryzykiem finansowym, pomaga sprostać wyzwaniom podmiotów sektora finansowego stawianym przez regulatorów oraz klientów.

Biuro Warszawa, PL

Dominika wspiera klientów z sektora finansowego w obszarze adekwatności kapitałowej, zarządzania ryzykiem, procesach naprawy i przymusowej restrukturyzacji, ochrony inwestorów poprzez realizację projektów mających na celu dostosowanie prowadzonej działalności do zmieniających się wymogów i przepisów prawa.

Kontakt