EY - Pawel
W pracy na rzecz sektora bankowego dążę do równowagi pomiędzy biznesem a zgodnością w celu wspierania stabilnego rozwoju instytucji finansowych, aby efektywnie i bezpiecznie mogły one służyć gospodarce i nam, klientom.

Paweł Flak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

Związany z EY od 2008 roku. Jest liderem grupy regulacji dla sektora finansowego. Pracuje dla banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, innych instytucji finansowych oraz regulatorów. Codziennie wspiera swoich klientów w dążeniu do zapewnienia zgodności regulacyjnej odpowiadając, jak można na niej zbudować przewagę konkurencyjną.

Specjalizuje się w adekwatności kapitałowej, zarządzaniu ryzykiem, nadzorem nad instytucjami finansowymi, w tym nad działalnością bankową i maklerską. Jest aktywnie zaangażowany w procesy transformacji sektora bankowego, w tym przekształcenia instytucji, procesy licencyjne i inne postępowania regulacyjne, rozszerzenia działalności, jak również procesy naprawy i przymusowej restrukturyzacji. W centrum jego zainteresowania pozostają również regulacje z obszaru ochrony inwestorów, w szczególności klientów detalicznych.

Jest cenionym prelegentem seminariów poświęconych zagadnieniom regulacyjnym i ryzyka finansowego. W ostatnich latach przeprowadził szereg szkoleń dla pracowników sektora bankowego, kapitałowego i ubezpieczeniowego oraz konferencji i otwartych warsztatów dla uczestników rynku sektora finansowego.

Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje kilka lat pracy w domu maklerskim.

Ukończył Uniwersytet Warszawski na kierunku Zarządzanie.

Jak Paweł wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Obserwuję, jak sektor bankowy podlega ciągłej transformacji. Banki muszą spełnić kolejne wymogi regulacyjne i nadążyć za dynamicznymi zmianami technologicznymi. Wspólnie z Zespołem Zarządzania Ryzykiem Finansowym, w którym pracuję, towarzyszymy klientom w tej pasjonującej drodze. Doradzamy, jak tworzyć stabilny i bezpieczny bank, który mimo rosnącej konkurencji ze strony fintechów, utrzyma obecnych klientów i będzie w stanie zdobyć klientów jutra.

Kontakt