Zuzanna Zakrzewska

Zuzanna Zakrzewska

EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Adwokat

Zuzanna jest Partnerem współzarządzającym Kancelarią EY Law z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym.

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z transakcjami fuzji i przejęć, procesami restrukturyzacyjnymi oraz w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego. Zuzanna doradza klientom również w zakresie prawa pracy. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego zarówno dla polskich, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza z branży finansowej, energetycznej oraz usługowej.

Ponad 15-letnie doświadczenie Zuzanny obejmuje w szczególności doradztwo przy wielu transakcjach kapitałowych, takich jak przejęcia dla inwestorów branżowych i finansowych, połączenia (w tym połączenia transgraniczne) na rynku regulowanym oraz reorganizacje międzynarodowych grup kapitałowych. Doświadczenie Zuzanny w zakresie prawa pracy dotyczy przede wszystkim transferów zakładów pracy (TUPE) i indywidulnych pracowników, strukturyzowania zatrudnienia i warunków zatrudnienia, a także wdrażania systemów bonusowych, również dla klientów z sektora finansowego. Zuzanna często doradza przy zatrudnianiu kluczowej kadry kierowniczej, przede wszystkim członków zarządów.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2005 r. jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Kontakt