Usługi doradcze w zakresie inteligentnej automatyzacji

Obszar: Consulting

Sposób, w jaki praca jest wykonywana dzisiaj, będzie się znacznie różnił od sposobu, w jaki będzie ona wykonywana jutro, ponieważ inteligentna automatyzacja zdeterminuje pracę przyszłych pracowników. Możemy pomóc we wdrożeniu całościowego spojrzenia na automatyzację, poprawę procesów i usług.

Powiązane tematy Consulting Ludzie w firmie AI

Co EY może dla Ciebie zrobić

Termin "robotyka" odnosi się do oprogramowania, które działa jak wirtualny pracownik, używając istniejącej infrastruktury IT. Celem robotyki jest zautomatyzowanie powtarzalnych zadań tak aby uwolnić ludzi od czynności wnoszących niewielką wartość dodaną. W zmieniającym się świecie robotyka jest wzbogacona o wiele elementów cyfrowych (np. OCR - Optical Character Recognition, VA – Virtual Assistants) i analitycznych (np. ML – Machine Learning, Data Science) przez co umożliwia transformację modelu działania całej organizacji. To właśnie jest nazywane inteligentną automatyzacją (Intelligent Automation – IA).

Inteligentna Automatyzacja gwałtownie zyskuje na popularności w funkcjach wsparcia (back-office), takich jak finanse, podatki, zasoby ludzkie i IT, a także w łańcuchu dostaw i wielu procesach zorientowanych na klienta.

Zamiast zastanawiać się, jak poszczególne technologie mogą być stosowane w organizacji w tradycyjny sposób, Inteligentna Automatyzacja polega na ponownym wyobrażeniu sobie, jak można przekształcić procesy, by spełnić nowe, cyfrowe oczekiwania klientów. Łącząc różne technologie w celu optymalizacji i zautomatyzowania procesów, możemy osiągnąć szybkość i wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu błędów i ryzyka.

My pomożemy Ci w:

  • Określeniu strategii i szans
  • Rozważeniu modeli operacyjnych i tworzenie centrów kompetencji
  • Ocenie ryzyka i kontroli automatyzacji oraz jej wpływu na Twoich pracowników
  • Określeniu architektury referencyjnej i ustaleniu priorytety procesów
  • Dostarczeniu i wdrożeniu IA

Korzyści mogą obejmować:

  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych (średnio 15% do 40%)
  • Przyspieszenie realizacji procesów (robot jest średnio 3 do 5 razy szybszy niż obsługa ręczna)
  • Przewidywalną wydajność i jakość, gdyż maszyny konsekwentnie realizują te same kroki i algorytmy
  • Zmniejszone ryzyko błędu ludzkiego - a tym samym zmniejszone ryzyko finansowe, ryzyko utraty reputacji i ryzyko regulacyjne
  • Wdrożenie mierzone w tygodniach, a nie miesiącach czy latach

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.