EY – Wojciech Zajączkowski
Technologia jest najlepsza, gdy łączy ludzi.

Wojciech Zajączkowski

EY Polska, Zespół Performance Improvement, Dyrektor Działu Inteligentnej Automatyzacji (Intelligent Automation Lead)

Wojciech posiada ponad piętnaście lat doświadczenia na różnych stanowiskach, zarówno w po stronie biznesowej jak i działach IT (Business & IT)

Wykwalifikowany i akredytowany ekspert w obszarze #LeanSixSigma, posiadający duże doświadczenie w zakresie doskonalenia procesów, przekształcania przedsiębiorstw (#BusinessTransformation) i zarządzania operacyjnego (#OperationalManagement).

Odpowiada za takie technologie jak: zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych (#RPA, #RoboticProcessAutomation), wirtualny asystent (#VirtualAssistant, #VA),oraz inicjatywy z zakresu sztucznej inteligencji w Polsce (#AI) w wielu branżach.

Wojciech wspiera działania sprzedażowe pokazując nasze praktycznie doświadczenie w zakresie inteligentnej automatyki.
Wojciech to ekspert w obszarze dostarczania automatyzacji, z doświadczeniem zdobytym w wielu różnych branżach zarówno w drodze budowania wizji strategicznych, jak i bezpośredniego zaangażowania w koordynowanie projektow automatyzacyjnych.

Uczestniczył także we wdrażaniu metodologii automatyzacji mającej służyć zapewnieniu ustrukturyzowanego i spójnego podejścia w zakresie stałego dostarczania zautomatyzowanych rozwiązań.

Wojciech kieruje obecnie programem przekształceń cyfrowych w zakresie inteligentnej automatyzacji Zapewnia wsparcie klientom w związku ze strategią cyfrową. Jego działania obejmują wszystkie poziomy programu, od zaangażowania na poziomie zarządów, poprzez strategię biznesową, identyfikację procesów, projekt i realizację, infrastrukturę, dostarczenie do aktywnego środowiska, aż po urzeczywistnienie korzyści.

Jak Wojciech wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Stosuję innowacyjne podejście do Klientów, które odzwierciedla nasze kompetencje. Umiejętności mojego zespołu stanowią potwierdzenie naszego doświadczenia.

Kontakt