Transformacja HR

Obszar: Ludzie w firmie

Przełomowe zmiany, których doświadczamy w ostatnich latach stwarzają dużą szansę dla funkcji HR: może wyjść z czysto operacyjnej roli i stać się strategicznym partnerem CEO w tworzeniu i realizacji strategii biznesowej, a także wpływać efektywnie na cały biznes. Czy jesteś gotowy na to wyzwanie?

Powiązane tematy Ludzie w firmie HR Wave

Co EY może dla Ciebie zrobić

Pracownicy, a strategia HR

W erze globalizacji, zmian demograficznych i postępu technologicznego funkcja HR ma szansę wyjść poza swoją rolę operacyjną. W tym ujęciu zasób talentów firmy staje się motorem dla osiągania wyników biznesowych.

Pomagamy działom HR przechodzić z roli operacyjnej w rolę partnera biznesowego tworzącego nowoczesne i całościowe strategie zarządzania kapitałem ludzkim. Opierając się na naszych partnerstwach z SAP, IBM i Microsoft, możemy wraz z Tobą realizować proces transformacji biznesowej, obejmującej ludzi, procesy i technologie.

Zarządzanie organizacją i jej struktura

Zmiany w strukturach organizacyjnych wiążą się zarówno z ogromnymi możliwościami, jak i ryzykiem.

W dobie automatyzacji procesów, chatbotów i inteligentnego przetwarzania danych (ang. cognitive computing) rola czynnika ludzkiego zmienia się. Oprogramowanie nie tylko wspiera zespoły w realizacji wyników, ale też coraz częściej roboty zastępują ludzi.

Pomożemy Ci w diagnozie stanu obecnego oraz zaprojektowaniu efektywnego modelu docelowego pozwalającego osiągać sukcesy teraz i w przyszłości. Dowiedz się jak wykorzystać pełen potencjał organizacji.

Procedury i procesy

Odpowiednio opracowane procesy i procedury pozwalają zachować spójność działań i zgodność z regulacjami, a jednocześnie przyspieszają procesy decyzyjne. To szczególnie ważne, gdy firma przechodzi duże zmiany o charakterze strategicznym.

Możemy Ci pomóc proaktywnie przygotować się na zmiany, upraszczając i systematyzując procesy i procedury, sprawdzając, czy są one zgodne ze strategią biznesową i pomagając w ich wdrażaniu.

Centra usług wspólnych i outsourcingowe

Redukcja kosztów nie jest już głównym powodem, dla którego firmy korzystają z outsourcingu. Obecnie jest on częściej wykorzystywany do poprawy wydajności, centralizacji podstawowych funkcji biznesowych by móc skoncentrować się na celach nadrzędnych i skierować obecne zasoby do zadań przynoszących większą wartość dodaną.

Alternatywą dla outsourcingu do zewnętrznego podmiotu jest utworzenie własnego centrum usług wspólnych (shared service). Zapewniając te same korzyści, które oferuje tradycyjny outsourcing, posiadanie centrum usług wspólnych pozwala stworzyć platformę do dzielenia się wiedzą i wiodącymi praktykami wewnątrz organizacji, co przyczynia się do wzrostu elastyczności i zwinności (ang. agility) biznesowej.

Technologia, dane, automatyzacja i analizy

Automatyzacja i nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (ang. AI), na nowo definiują nie tylko nasz sposób pracy, ale także samą treść pracy. Nowe modele biznesowe, metody produkcji i współpracy z biznesem wpływają na wielkość i strukturę zatrudnienia, wymagania i oczekiwania pracowników.

Pomożemy Ci opracować strategię, jakiej potrzebuje Twoja organizacja, aby z połączenia ludzkich talentów i technologii osiągnąć maksymalną synergię.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.