EY SAP

Jak skutecznie przeprowadzić proces cyfrowej transformacji SAP i zamienić firmę w inteligentne przedsiębiorstwo?

Nowe technologie mają wpływ na organizacje we wszystkich sektorach, wchodząc w interakcję w niemal każdy obszar, od strategii po operacje, tworząc zarówno szanse, jak i zagrożenia. Wymiana informacji to nowa norma, a tempo zmian jest szybsze niż wszystko, co widzieliśmy wcześniej. Organizacje są jednak na różnym etapie przygotowania do radzenia sobie z tymi nowymi realiami, mimo że zdolność do dostosowania się do nowej cyfrowej rewolucji i nadążenia za nią jest kluczowa dla przetrwania organizacji. Systematycznie pracujemy nad rozwiązaniami Agile Business Transformation, które bazują m.in. na technologii SAP, a jednocześnie są istotne pod względem zakresu, wielkości projektu czy inwestycji.

EY i SAP Consulting wspierają inteligentne przedsiębiorstwa w erze intensywnych wyzwań. Połączenie wiedzy biznesowej, znajomości branży, szerokich możliwości transformacji biznesowej EY z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi SAP pozwala organizacjom uzyskać dojrzałość oraz sprawność niezbędną do rozwoju w czasach niezwykle dynamicznych zmian.

SAP Dilemmas

Zapraszamy na serię SAP Dilemmas, która koncentruje się wokół współczesnych wyzwań, możliwości oraz złożonych wyborów, które dotyczą zarówno technologii jak i biznesu. #digITalfirst
Zobacz więcej

W dobie transformacji, sukces zależy od sprawnych działań operacyjnych, które bazują na inteligentnych rozwiązaniach. Coraz więcej organizacji wybiera przetwarzanie danych w pamięci. Jest to spowodowane koniecznością szybkiej reakcji na zagrożenia, a także wykorzystywania pojawiających się szans – firmy muszą nie tylko je dostrzec, ale też odpowiednio się do nich przygotować. To wymaga głębokiego zrozumienia działalności w czasie rzeczywistym, by móc realnie ocenić, co działa właściwie lub wymaga poprawy, a następnie podjąć właściwe decyzje biznesowe w celu zwiększenia efektywności oraz rozwoju. Zbudowanie inteligentnego przedsiębiorstwa wymaga o wiele szerszej perspektywy niż tylko wdrożenie technologii. Najczęściej potrzebuje kompleksowej cyfrowej transformacji.

EY SAP Consulting: Inteligencja. Zrealizowana.

Agile Business Transformation może pomóc organizacji wykorzystać wyzwania ery cyfrowej, by osiągnąć dostosowane, zrównoważone wyniki transformacji. Nasza oferta bazuje na wynikach łącząc dynamikę nowych technologii ze sprawnością reagowania na przełomowe zmiany, a jednocześnie chroni podstawę biznesu. Systemy SAP to jednak jedynie fragment. Poza rozwiązaniami SAP, zajmujemy się strategią, wartościami dla klienta, doświadczeniami użytkowników, procesami, czyli technologią i jej pełnym oddziaływaniem operacyjnym.

EY & SAP wspierają inteligentne przedsiębiorstwa w erze intensywnych wyzwań. Połączenie wiedzy biznesowej, znajomości branży, szerokich możliwości transformacji biznesowej EY z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi SAP pozwala organizacjom uzyskać dojrzałość oraz sprawność niezbędną do rozwoju w czasach niezwykle dynamicznych zmian.

Systematycznie pracujemy nad rozwiązaniami Agile Business Transformation, które bazują na technologii SAP, a jednocześnie są istotne pod względem zakresu, wielkości projektu czy inwestycji. Efektem nieustannego rozwoju, który uwzględnia m.in. wzmocnienie kompetencji, ewolucję talentów, zaangażowanie w technologie oraz międzynarodową siłę EY, są możliwości zespołu EY SAP Consulting. Dysponujemy unikalnym potencjałem, by każdy, nawet najbardziej złożony projekt zrealizować szybko i skutecznie ograniczając ryzyko po stronie klienta. Praca w zróżnicowanych zespołach powoduje, że stawiamy właściwe pytania, by na kolejnych etapach współpracy znaleźć innowacyjne, najlepsze odpowiedzi. Pomagamy naszym klientom osiągać lepsze wyniki i długofalowe rezultaty podczas ich cyfrowych przemian.

Ilustrowany obraz świata Nasa.org

digITal first

Przekształcaj swoją przyszłość koncentrując się na celach biznesowych i inteligentnie zwiększaj wartość wynikającą z wykorzystania potencjału synergii usług doradczych z technologiczną zwinnością. Przygotuj się na przyszłe wyzwania.

Zobacz więcej

Agile Business Transformation 

Nowe technologie mają wpływ na organizacje we wszystkich sektorach, wchodząc w interakcję w niemal każdy obszar - od strategii po działalność operacyjną, tworząc zarówno szanse, jak i zagrożenia. Wymiana informacji to nowa norma, a tempo zmian jest szybsze niż wszystko, co widzieliśmy wcześniej. Przedsiębiorstwa są jednak na różnym etapie przygotowania do zmierzenia się z nową rzeczywistością rynkową. Zdolności do przystosowania się i nadążania za rewolucją cyfrową mają często kluczowe znaczenie dla przetrwania organizacji.

Cyfrowa transformacja bazująca na wynikach

Przestarzała infrastruktura i zróżnicowane systemy uniemożliwiają przedsiębiorstwom na całym świecie skorzystanie z innowacyjnych rozwiązań. Agile Business Transformation to kompleksowa, bazująca na wynikach usługa cyfrowej transformacji, która pozwala naszym klientom zmierzyć się z szeregiem wyzwań. Wykorzystując nową generację platformy SAP ERP w chmurze, zwiększa zwinność działania, umożliwia wgląd oraz szybkość innowacji przedsiębiorstw, chroniąc jednocześnie ich podstawowe działania i procesy.

Poznaj EY SAP Agile Business Transformation

  • Agile Business Customer – zupełnie nowe podejście do zarządzania relacjami z klientami (CRM)
  • Agile Business Finance – rozwiązanie, które stanowi podstawę transformacji w obszarze finansowym
  • Agile Business People – usługa, która wspiera transformację zasobów ludzkich w celu dostosowania ich do przyszłych wymagań
  • Agile Business Risk – zwinne, cyfrowe podejście do zarządzania ryzykiem, które wykracza daleko poza identyfikację oraz minimalizowanie zagrożeń
  • Agile Business Supply Chain – czynnik umożliwiający bardziej efektywną realizację łańcucha dostaw
  • Agile Tax – w modelu end-to-end jest możliwy dzięki SAP i ma na celu przekształcenie oraz potwierdzenie funkcji podatkowej w przyszłości

Agile Business Transformation podejmuje wyzwania ery cyfrowej, by z pomocą SAP S/4HANA suite i SAP Activate osiągnąć dostosowane, zrównoważone wyniki transformacji. Podejście bazuje na wynikach łącząc dynamikę nowych technologii ze sprawnością reagowania na przełomowe zmiany, a jednocześnie chroni podstawę biznesu. Transformacja w erze cyfrowej – to wspólna podróż z EY i SAP.

Ilustrowany obraz świata Nasa.org

Technologia

Technologia znajduje się w centrum zmian. Dzięki temu, organizacje mogą przekształcać swoje modele biznesowe i operacyjne oraz sprawnie reagować na konkurencyjne otoczenie. 

Zobacz więcej

EY Polska posiada certyfikat SAP Partner Center of Expertise, który gwarantuje znormalizowaną obsługę serwisową i najwyższy poziom jakości świadczonych usług SAP maintenance.

 Zobacz więcej 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.