Usługi finansowe dla firm

Pomagamy przedsiębiorstwom, funduszom private equity, rządom, funduszom państwowym, firmom prywatnym i rodzinnym oraz instytucjom edukacyjnym w ich kluczowych decyzjach finansowych. Od przeglądu portfela i procesów alokacji kapitału po wsparcie analityczne planowania finansowego i procesów decyzyjnych - mamy ludzi, analitykę i narzędzia, które pomogą Ci lepiej alokować kapitał.

Jak EY może pomóc

Nasz zespół pomaga w zarządzaniu balansem pomiędzy ryzykiem i stopą zwrotu, wspierając Cię w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących finansowania i efektywności kapitału.

Oferujemy dogłębną wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Ci uzyskać odpowiedzi na pytania:

 • Czy mam odpowiednie portfolio aktywów?
 • Czy finansuję odpowiednie projekty?
 • Jak mogę przewidzieć swoje przyszłe wyniki finansowe?
 • Jak moja strategia inwestycyjna i podatkowa może pomóc zabezpieczyć moją firmę na przyszłość?
 • Jak najlepiej finansować moje inwestycje kapitałowe?
 • Jak mogę zwiększyć zaufanie inwestorów?

Oferujemy wsparcie, którego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele w następujących obszarach:

 • Strategia finansowania przedsiębiorstw

  Możemy pomóc w rozwiązaniu kluczowych problemów biznesowych poprzez precyzyjną analizę danych, analizę finansową i ekonomiczną.

  • Przegląd, usprawnienie lub budowa procesów alokacji kapitału
  • Zapewnienie niezależnej analizy pomagającej zoptymalizować portfolio inwestycyjne
  • Wykorzystanie analizy danych i modelowania predykcyjnego w celu rozwiązania problemów finansowych, wsparcia procesu decyzyjnego i osiągnięcia lepszych wyników biznesowych
  • Analiza wpływu na wartość i ryzyko alternatywnych, złożonych struktur transakcyjnych
  • Analiza wpływu na wartość i ryzyko alternatywnych struktur kapitałowych
  • Analiza charakterystyk tworzących i rozwadniających wartość jednostek biznesowych lub aktywów
  • Wykorzystanie naszych wiodących rozwiązań w zakresie modelowania biznesowego celem pogodzenia celów strategicznych i bieżących potrzeb operacyjnych
 • Alokacja kapitału

  Pomagamy naszym klientom opracować spójną i kompleksową strategię alokacji kapitału, dostosowaną do ich nadrzędnych celów biznesowych.

 • Analizy ekonomiczne

  Pomożemy Ci poprawić Twoją strategię w zakresie aspektów ekonomicznych, prognozować precyzyjniej i lepiej zarządzać Twoimi decyzjami handlowymi i kapitałowymi.

  • Ocena wpływu na gospodarkę i analiza kosztów i korzyści
  • Ocena scenariuszy i analiza makroekonomiczna
  • Ekonometria i strategia cenowa
  • Prognozowanie popytu i szacowanie elastyczności cenowej
  • Modelowanie predykcyjne zachowań klientów
  • Analiza marży i ekonomiczna w ujęciu jednostkowym
 • Fairness opinion

  Nasi specjaliści w zakresie wycen przeprowadzają najwyższej jakości wyceny przedsiębiorstw i poszczególnych aktywów, dostrzegając potrzebę wycen opartych na przejrzystych i ugruntowanych metodach, spełniających wymogi korporacyjne, regulacyjne i księgowe. W obecnym środowisku biznesowym uzasadnianie wartości aktywów i pasywów stało się bardziej złożone i krytyczne dla większości przedsiębiorstw. Nasi doświadczeni specjaliści wnoszą doskonałą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, podatków i finansowego due diligence, dostarczając zintegrowane rozwiązania, które pomagają klientom podejmować lepsze decyzje dotyczące wartości aktywów. Pomagamy klientom w realizacji ich planów strategicznych, finansowych i podatkowych poprzez połączenie analiz dotyczących finansów przedsiębiorstw i wyceny.

  Nasi specjaliści zajmujący się modelowaniem biznesowym oferują kompleksową wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz ilościowych, wykorzystując zaawansowane rozwiązania w zakresie analiz baz danych, modeli matematycznych i statystycznych, aby zapewnić solidną, opartą na przykładach analizę, która pozwoli naszym klientom podejmować strategiczne i operacyjne decyzje dotyczące wszystkich elementów agendy kapitałowej. Doradzając najwyższemu kierownictwu przedsiębiorstw pomagamy w lepszym zrozumieniu kosztów, korzyści, niepewności i ryzyka wśród naszych klientów, aby umożliwić im podejmowanie przemyślanych, strategicznych decyzji i ocen dotyczących alokacji kapitału. Stosujemy narzędzia i techniki do analiz predykcyjnych, w tym z zakresu modelowania finansowego.

  Zbudowanie efektywnego modelu biznesowego w zakresie oceny transakcji, nowych możliwości rynkowych, czy też w innych celach strategicznych, jest trudnym i złożonym zadaniem. Ponadto, klienci często oczekują niezależnej oceny modelu biznesowego, aby móc polegać na jego fundamentalnych założeniach biznesowych. Nasi specjaliści w zakresie modelowania biznesowego pomagają również klientom w przeprowadzeniu przeglądu modelu, wsparciu w modelowaniu biznesowym lub budowie kompleksowych modeli biznesowych, które są niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji i poprawy wyników strategicznych.

  Dowiedz się więcej

 • Doradztwo w zakresie infrastruktury - w sektorze prywatnym i publicznym

  Współpracujemy z naszymi klientami, aby osiągnąć ich cele strategiczne poprzez zaplanowanie strategii inwestycyjnej w następujących obszarach:

  • Fuzje i przejęcia - Możemy pomóc w ocenie strategicznego dopasowania rozważanej transakcji poprzez ocenę potencjalnych synergii, pomoc w negocjacjach i modelowaniu finansowym oraz zwymiarowaniu efektów transakcji.
  • Dłużne rynki kapitałowe - Nasz zespół zapewnia dostosowane do potrzeb klienta doradztwo w zakresie rynków kapitałowych, które może pomóc we wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań kapitałowych wspierających akwizycje, wzrost, dokapitalizowanie, restrukturyzację i refinansowanie.*
  • Rynki kapitałowe - Nasz zespół wspiera zarówno firmy prywatne, jak i publiczne w przygotowaniu się do procesu oraz samym dostępie do rynków kapitałowych, koncentrując się na pozyskiwaniu finansowania kapitałowego i instrumentów powiązanych z finansowaniem kapitałowym. Zapewniamy niezależne spojrzenie zarządom i kadrze zarządzającej w zakresie wszystkich elementów przygotowania transakcji, procesu i realizacji transakcji oraz uwarunkowań post-transakcyjnych.*

  *Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) jest zarejestrowanym brokerem-dealerem i członkiem FINRA (www.finra.org), świadczącym specjalistyczne usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć, rynków kapitału dłużnego, rynków kapitałowych i transakcji związanych z restrukturyzacją kapitałową. Jest filią Ernst & Young LLP obsługującą klientów w USA (dotyczy wyłącznie rynku amerykańskiego).

 • Strategia inwestycyjna

  Przedstawimy Ci niezależną opinię, czy cena, która ma być zapłacona lub otrzymana w ramach transakcji jest uczciwa z finansowego punktu widzenia. Specjaliści EY pomogą odpowiedzieć na następujące ważne pytania:

  • Czy transakcja zwiększy czy zmniejszy wartość dla akcjonariuszy?
  • Jaka jest wartość docelowych aktywów lub udziałów kapitałowych?
  • W jaki kapitał własny, weksle sprzedawcy, wypłaty, opcje i inne złożone instrumenty finansowe wpływają na wartość transakcji?
  • W jaki sposób ryzyka, synergie i perspektywy rozwoju wpływają na ekonomię transakcji?
  • Czy transakcja jest tworząca czy rozwadniająca wartość jednostki biznesowej lub aktywów?
  • Jak struktura transakcji, implikacje podatkowe i nieprzewidziane zdarzenia wpływają na wartość transakcji?

  Dowiedz się więcej

 • Wycena, modelowanie i ekonomia

  Nasi specjaliści w zakresie wycen przeprowadzają najwyższej jakości wyceny przedsiębiorstw i poszczególnych aktywów, dostrzegając potrzebę wycen opartych na przejrzystych i ugruntowanych metodach, spełniających wymogi korporacyjne, regulacyjne i księgowe. W obecnym środowisku biznesowym uzasadnianie wartości aktywów i pasywów stało się bardziej złożone i krytyczne dla większości przedsiębiorstw. Nasi doświadczeni specjaliści wnoszą doskonałą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, podatków i finansowego due diligence, dostarczając zintegrowane rozwiązania, które pomagają klientom podejmować lepsze decyzje dotyczące wartości aktywów. Pomagamy klientom w realizacji ich planów strategicznych, finansowych i podatkowych poprzez połączenie analiz dotyczących finansów przedsiębiorstw i wyceny.

  Nasi specjaliści zajmujący się modelowaniem biznesowym oferują kompleksową wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz ilościowych, wykorzystując zaawansowane rozwiązania w zakresie analiz baz danych, modeli matematycznych i statystycznych, aby zapewnić solidną, opartą na przykładach analizę, która pozwoli naszym klientom podejmować strategiczne i operacyjne decyzje dotyczące wszystkich elementów agendy kapitałowej. Doradzając najwyższemu kierownictwu przedsiębiorstw pomagamy w lepszym zrozumieniu kosztów, korzyści, niepewności i ryzyka wśród naszych klientów, aby umożliwić im podejmowanie przemyślanych, strategicznych decyzji i ocen dotyczących alokacji kapitału. Stosujemy narzędzia i techniki do analiz predykcyjnych, w tym z zakresu modelowania finansowego.

  Zbudowanie efektywnego modelu biznesowego w zakresie oceny transakcji, nowych możliwości rynkowych, czy też w innych celach strategicznych, jest trudnym i złożonym zadaniem. Ponadto, klienci często oczekują niezależnej oceny modelu biznesowego, aby móc polegać na jego fundamentalnych założeniach biznesowych. Nasi specjaliści w zakresie modelowania biznesowego pomagają również klientom w przeprowadzeniu przeglądu modelu, wsparciu w modelowaniu biznesowym lub budowie kompleksowych modeli biznesowych, które są niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji i poprawy wyników strategicznych.

  Dowiedz się więcej

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.