Automatyzacja Sprawozdań Finansowych

Obszar: Tax okEY

Nasze narzędzie zostało oparte na powszechnie wykorzystywanym oprogramowaniu i nie wymaga dodatkowych licencji, a jego funkcjonalności mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb.  

Proces sporządzania Sprawozdań Finansowych

Konieczność coraz szybszej i dokładniejszej prezentacji wysokiej jakości danych finansowych i mnogość źródeł danych finansowych sprawiają, że proces przygotowania dokumentacji wymaganej przez audytora jest skomplikowany i czasochłonny.  Zmiany wymogów regulacyjnych oraz rozwój technologii implikują konieczność ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, z którymi mierzą się na co dzień zespoły finansowe, przygotowaliśmy rozwiązanie pozwalające na wprowadzenie automatyzacji do przygotowania sprawozdań finansowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Automatyzacji Sprawozdań Finansowych? Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Jak działamy?

  1. DIAGNOSTYKA - analiza bieżących narzędzi i metod sporządzania SF, identyfikacja potrzeb klienta,
  2. OPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ - dostosowanie narzędzia do ustalonych funkcjonalności, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla zespołu sprawozdawczego,
  3. WDROŻENIE - testowanie rozwiązania oraz wsparcie przy wdrożeniu. 

Możliwości naszego narzędzia: 

Co nas wyróżnia

Oszczędność czasu

Dzięki automatyzacji wielu manualnych czynności ilość czasu potrzebnego na sporządzenie sprawozdania finansowego zmniejsza się

Ograniczenie ryzyka błędu – automatyczna identyfikacja niespójności 

Zredukowanie ilości manualnych czynności oraz automatyczne weryfikacje pozwalają istotnie ograniczyć ryzyko błędu ludzkiego

Narzędzie oparte na popularnym oprogramowaniu

Dostęp do narzędzia z poziomu posiadanego oprogramowania; brak konieczności instalowania nowych programów oraz szkolenia pracowników z ich obsługi

Intuicyjna nawigacja

Dzięki odpowiednio zaszytym linkom i zaprogramowanym przyciskom obsługa narzędzia jest intuicyjna

Lepsza jakość sprawozdań finansowych

Automatyzacja czynności, które do tej pory były wykonywane manualnie, pozwala wykorzystać odzyskany czas i zasoby w celu dopracowania jakościowych aspektów sprawozdania

Przejrzysta dokumentacja dla audytora

Narzędzie pozwala odzwierciedlić dane finansowe w sposób przejrzysty i zrozumiały z uwzględnieniem źródła i zależności pomiędzy danymi; dokumentacja wygenerowana za pośrednictwem EY SF Generator stanowi gotowy materiał do przekazania audytorowi.