EY - Katarzyna Thier-Kordusiak
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu decyzji biznesowych, jako jednego z filarów komunikacji z interesariuszami, jeszcze nigdy nie była tak ważna, jak obecnie. Efektywny zespół finansowo-księgowy, sprawna sprawozdawczość oraz szybki dostęp do aktualnych i rzetelnych danych finansowych to jedne z kluczowych warunków sukcesu w biznesie.

Katarzyna Thier-Kordusiak

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Ekspertka w zakresie sprawozdawczości finansowej, szczególnie zainteresowana sektorem energetycznym i paliwowym.

Specjalizacje IPO MSSF Audyt

Partnerka. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Doświadczenie zawodowe zdobyła również podczas badań i przeglądów sprawozdań finansowych.

Specjalizuje się we wspieraniu klientów w przygotowaniu się oraz rozliczaniu księgowym strategicznych transakcji, w tym fuzji i przejęć, sprzedaży aktywów oraz procesie pierwszej oferty publicznej (IPO).

Katarzyna w ramach mutlidyscyplinarnego zespołu EY odpowiada za analizy kompleksowych transakcji na gruncie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Polskich Standardów Rachunkowości, wspierając w identyfikacji rozwiązań optymalnych z perspektywy określonych celów biznesowych i zgodności z wymogami zasad rachunkowości, raportowania.

Prowadziła projekty dla największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych w zakresie wsparcia w konsolidacji złożonych grup, zarządzaniu procesem sprawozdawczości w sytuacjach przejściowych i kryzysowych, np. w przypadku nieoczekiwanego odejścia kluczowego personelu, analizy księgowej złożonych zagadnień oraz wdrażaniu nowych standardów rachunkowości. 

Magister Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Katarzyna jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA.

Jak Katarzyna wciela w życie misję EY: “building a better working world” 
 

Katarzyna wspiera klientów w budowaniu i rozwijaniu sprawozdawczości finansowej tak, aby była w stanie sprostać rosnącym wymaganiom interesariuszy, działając w oparciu o podejście ścisłej współpracy z klientem, wzajemnej, otwartej komunikacji oraz transferu wiedzy.

Kontakt