EY - Hubert Rogoziński
Obecne oczekiwania wobec CFO dotyczą dostarczania wartości strategicznej dla biznesu w oparciu o sprawne procesy finansowe oraz dostępne, aktualne i wiarygodne dane.

Hubert Rogoziński

EY Polska, Partner w Dziale CFO Consulting

Nowoczesny lider. Zaufany doradca CFO. Mentor i coach biznesowy. Miłośnik narciastwa i kitesurfingu.

Hubert posiada wieloletnie doświadczenie w audycie i doradztwie dla największych międzynarodowych przedsiębiorstw i grup kapitałowych w tym m.in. konsolidacji złożonych grup, optymalizacji procesów finansowych i sprawozdawczych, przeglądach kontroli wewnętrznych, analizy księgowej transakcji, wdrażaniu nowych standardów rachunkowości.

Doświadczenie zawodowe zdobył podczas badań i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie polskich oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Odpowiadał za współpracę z klientami z różnych branż i sektorów jednak jego głównymi obszarami zainteresowań są nieruchomości, budownictwo, produkcja oraz dobra konsumenckie i handel.

Hubert jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Rachunkowość. Biegły rewident, członek Association of Chartered Certified Accountants oraz Royal Insititution of Chartered Surveyors.

Jak Hubert wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Hubert łączy doświadczenie biznesowe i finansowo-księgowe z najlepszymi globalnymi praktykami, nowymi technologiami i nowoczesnymi narzędziami analitycznymi, aby procesy finansowe i sprawozdawcze dostarczały wiarygodne dane niezbędne dla strategicznego wspierania biznesu przez działy finansowe. 

Kontakt