Zarządzanie ryzykiem finansowym i analityka danych

Obszar: Consulting

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, analityki danych i doradztwa regulacyjnego dla krajowych i międzynarodowych firm z sektora finansowego.

Powiązane tematy Zarządzanie ryzykiem

Co może dla Państwa zrobić EY?

Instytucje finansowe działają dzisiaj w otoczeniu biznesowym pełnym wymagań regulacyjnych. Funkcjonują pod presją konkurencyjną oraz w trybie ciągłej transformacji technologicznej starając się nadążyć  za dynamicznie zmieniającymi się oczekiwania klientów. Dzięki głębokiej ekspertyzie oraz rozumieniu wyzwań sektora finansowego pomagamy stawiać trafne diagnozy, a przez to także znaleźć lepsze rozwiązania służące ograniczeniu identyfikowanego ryzyka.  Pozwala to na skuteczne wykorzystanie pojawiających się szans do osiągnięcia wzrostu. Naszą ambicją jest dostarczanie usług, dzięki którym będą Państwo postrzegać zarządzanie ryzykiem jako środek do ciągłego zwiększenia efektywności biznesowej organizacji i budowy przewagi konkurencyjnej. 

W jakich obszarach możemy pomóc?

 • Modelowanie ryzyka

  Odpowiadając na potrzeby regulacyjne i biznesowe wspieramy klientów w budowaniu oraz walidowaniu modeli do pomiaru i analizy ryzyka oraz wspierania decyzji biznesowych. Jako zintegrowany zespół posiadamy szeroki wachlarz kompetencji adresujących zagadnienia kluczowe dla instytucji finansowych, m.in:

  • Ryzyko kredytowe – MSSF 9, A-IRB, modele decyzyjne
  • Ryzyko rynkowe – modele wyceny, IRRBB, FRTB, IBOR
  • Ryzyko płynności – LCR, NSFR
  • Stress Testy – makroekonomiczne i klimatyczne

  Wykorzystując modele ryzyka stawiamy na pragmatyczne rozwiązania, które pozwalają naszym klientom szybko, precyzyjnie i transparentnie oceniać skalę ryzyka w ich portfelach.

 • Procesy kredytowe

  Pomagamy bankom w transformacji biznesowej i cyfrowej procesów dotyczących udzielania i monitorowania ekspozycji kredytowych, a także windykacji ekspozycji niepracujących. Projektujemy i wdrażamy rozwiązania metodologiczne i operacyjne oraz platformy technologiczne pozwalające bankom realizować ambicje dotyczące skrócenia czasu procesowania wniosków kredytowych, podejmowanie trafniejszych, automatycznych decyzji kredytowych, ograniczenia kosztów procesów czy poprawy doświadczenia klientów.

 • Adekwatność kapitałowa

  Wspieramy instytucje finansowe w inicjatywach mających na celu optymalizowanie wymogów kapitałowych. Pomagamy przewidywać i dostosowywać się do zmian regulacyjnych oraz oceniać ich wpływ na modele biznesowe i potrzeby kapitałowe. Doradzamy klientom w zagadnieniach związanych z wyliczaniem i raportowaniem wymogów kapitałowych oraz innych wymogów regulacyjnych.

 • Zgodność z regulacjami i procesy nadzorcze

  Na bieżąco monitorujemy rozwój otoczenia regulacyjnego instytucji finansowych. Opracowujemy dla klientów analizy luki oraz wspieramy przy wdrożeniu wymaganych zmian w celu zapewnienia zgodności z dobrymi praktykami i przepisami m.in. z zakresu MiFID, BRRD, ESG, Rekomendacji KNF czy Wytycznych EBA.

  Pomagamy instytucjom w prowadzeniu procesów przed organami nadzoru – procesów licencyjnych i przekształceniowych, wniosków o zezwolenia lub zgody nadzorcze, wspieramy przy przygotowaniu do inspekcji nadzorczych i inspekcji BION, jak również przy adresowaniu wytycznych i zaleceń nadzorczych.
   

 • Analityka danych

  Tworzymy modele i platformy analityczne, dzięki którym instytucje finansowe mogą w pełni wykorzystać potencjał danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Pomagamy lepiej zrozumieć zachowania klientów, ocenić potencjał do zwiększania sprzedaży, uzyskać dokładniejsze wyceny czy identyfikować ryzykowne transakcje.

Poznaj opinie naszych ekspertów w treściach artykułów Biuletynu Ryzyka
-  serwisu poruszającego tematykę ryzyka na każdym poziomie.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.