Usługi doradztwa w zakresie ryzyka

Obszar: Consulting

Ryzyko może wystąpić w każdym obszarze działalności, pojawić się – wewnątrz lub przyjść z zewnątrz – organizacji. Trudne może być dostrzeżenie, przewidzenie i skuteczne reagowanie w odpowiedzi na ryzyko. Dlatego nasz zespół doradców wspiera organizacje w znajdowaniu nowego spojrzenie na ryzyko, by reagowały na nie w innowacyjny sposób.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Uwzględnienie kwestii zarządzania ryzykiem przy wdrażaniu innowacji w biznesie pozwala przekształcić ryzyko w czynnik wspierający budowanie przewagi konkurencyjnej, budującej wartość i zaufanie.

Organizacje, które odniosły sukces, uczą się obracać na swoją korzyść zagrożenia płynące z innowacji biznesowych. Stale unowocześniają swoje funkcje związane z zarządzaniem ryzykiem oraz dzielą się wiedzą na temat źródeł i istoty ryzyka, aby w ten sposób tworzyć nową wartość dzięki nieskrępowanym innowacjom dającym im przewagę konkurencyjną.

Nasze doświadczenie doradcze ze współpracy z klientami dowodzi, jak ważne jest opracowanie dwuwymiarowej strategii, dzięki której organizacje nabierają przekonana, że mogą wykorzystywać pojawiające się możliwości wzrostu, a jednocześnie są dobrze przygotowane na negatywne sytuacje. Chodzi o zrozumienie ryzyka w kontekście zarówno potencjalnej straty, jak i potencjału tworzenia wartości.

Dowiedz się więcej o naszych doświadczeniach i pomysłach dotyczących ryzyka oraz jego wpływu na działalność biznesową, które będą budować Twoją przewagę konkurencyjną.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.