Compliance – zarządzanie ryzykiem prawnym i regulacyjnym

Dzięki naszemu wsparciu przedsiębiorstwa szybko i prawidłowo reagują na zmiany w prawie. Tworzymy procedury, polityki i procesy oraz szkolimy zespoły minimalizujące ryzyka i zapewniające prowadzenie działalności zgodnej z prawem oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Powiązane tematy Doradztwo prawne

Procedury zarządzania ryzykiem muszą funkcjonować w praktyce

Poruszanie się w gąszczu regulacji prawnych to dzisiejsza codzienność przedsiębiorstw. Liczba przepisów, do których trzeba dostosować działalność, ciągłe zmiany, rozproszenie po różnych aktach prawnych powodują, że ryzyko braku zgodności działalności z prawem jest bardzo wysokie. Dlatego przedsiębiorstwa powinny wprowadzić system compliance, który pozwoliłby zorganizować procesy w organizacji tak, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko prowadzenia działalności niezgodnie z prawem, odpowiednio zarządzać sytuacją kryzysową, jak również wdrażać działania prewencyjne w firmie. To może uchronić przedsiębiorstwo i osoby nim zarządzające przed sankcjami karnymi, stratami finansowymi, a nawet utratą wizerunku czy wiarygodności wśród klientów czy kontrahentów.  

Zespół Compliance Kancelarii EY Law zapewni, że Państwa działania będą zgodne z wymogami prawa i dobrymi praktykami rynkowymi. Nasi eksperci oferują kompleksowe wsparcie, w szczególności w tworzeniu spójnych systemów compliance, a także dostosowanych do potrzeb branży / klienta audytach zgodności. 

Chcesz poznać ryzyka prowadzonej przez Ciebie działalności lub ograniczyć negatywne skutki już zaistniałych zdarzeń? 

Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem

Formularz kontaktowy

Oferujemy doradztwo regulacyjne, w szczególności: 

  • Kompleksowe wsparcie w tworzeniu spójnych systemów compliance (zarządzanie ryzykiem) – od analizy potrzeb, przez wdrożenie, aż do działań powdrożeniowych
  • Audyty zgodności kompleksowe lub dostosowane do potrzeb branży / klienta – identyfikujemy ryzyka związane ze zgodnością oraz wskazujemy rekomendowane działania, jakie  należy podjąć, aby w przyszłości wyeliminować, zminimalizować lub ograniczyć możliwość zaistnienia określonych nieprawidłowości
  • Opracowanie oraz wdrażanie procedur i regulaminów wewnętrznych pozwalających zarządzać ryzykiem odpowiedzialności osób kierujących organizacją
  • Analizy i opinie prawne dotyczące wybranych regulacji prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego w zakresie zapewnienia zgodności prowadzonej działalności gospodarczej (w tym: określanie zasad corporate governance czy określanie funkcji i zadań działu compliance w organizacji)
  • AML - Analizy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
  • Kompleksowe wdrożenia procedur AML oraz pełne wsparcie wdrożeniowe (szkolenia, materiały informacyjne)
  • Whistleblowing - kompleksowe wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu systemów zgłaszania nieprawidłowości (w tym autorskiego rozwiązania EY Virtual Compliance Officer), pomoc w rozpatrywaniu zgłoszeń sygnalistów
  • Szkolenia i warsztaty w zakresie compliance oraz odpowiedzialności osób kierujących organizacją

Co nas wyróżnia

Indywidualne podejście do klienta

Sytuację każdego przedsiębiorcy analizujemy z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działa oraz otoczenia rynkowego. Towarzyszymy klientom na każdym etapie realizacji projektów, staramy się o najbardziej efektywne i pragmatyczne rozwiązania minimalizujące ryzyka.

Doradztwo zgodne z najnowszymi trendami

Monitorujemy zmiany legislacyjne dotyczące szeroko pojętego Compliance z polskiej, unijnej i międzynarodowej perspektywy, zapewniając naszym klientom doradztwo zgodne z najnowszymi trendami i bieżącymi praktykami rynkowymi.

Innowacyjne produkty

Oferujemy unikalne produkty i rozwiązania w zakresie Compliance, które wypracowaliśmy w ramach wieloletniej praktyki. 

Doświadczony zespół

Nasz zespół tworzą adwokaci i radcowie prawni, których wyróżnia wszechstronne, wieloletnie doświadczenie w zakresie Compliance oraz dogłębna znajomości biznesowej praktyki i związanych z tym zasad. 

Kompleksowe rozwiązania

Oferujemy kompleksowe rozwiązania. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z innymi zespołami kancelarii z zakresu prawa pracy, prawa antymonopolowego, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska, prawa korporacyjnego i M&A, ale także biznesowego i podatkowego EY. 

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

EY oferuje swoje usługi w 150 krajach, a dzięki rozbudowanej sieci naszych kontaktów i szerokiej wymianie doświadczeń tworzymy niestandardowe i efektywne rozwiązania.

Cykl webcastów EY Law

Wyzwania z zakresu zarządzania zgodnością (Compliance)

Zobacz nagrania z webcastów, zapisz się na kolejne wydarzenia

Naszą siłą jest najwyższej jakości doradztwo. 

Jesteśmy jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się międzynarodowych praktyk prawniczych w Polsce.

Łączymy wieloletnie doświadczenie radców prawnych i adwokatów ze znajomością biznesowych zasad działania naszych usługobiorców i specyfiki poszczególnych sektorów rynku. Czerpiemy z doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin prawa, w szczególności prawa antymonopolowego, prawa pracy, prawa konkurencji, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć klientom szyte na miarę, kompleksowe usługi i wsparcie.

Wspieramy klientów w reakcji na zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe przedsiębiorstwa. Dostarczamy praktyczne rozwiązania, aby jak najskuteczniej pomagać klientom w osiągnięciu wyznaczonych przez nich celów.