Co-sourcing usług księgowo-podatkowych

Czy zmagasz się z problemami związanymi z niedoborem pracowników lub brakiem wiedzy i odpowiedniego doświadczenia w zespole finansowo-księgowym?

Proponujemy Ci nowy model współpracy w obszarze usług księgowych i sprawozdawczości podatkowej. Mix, który odpowiada na dzisiejsze potrzeby i  pozwoli sprostać przyszłym priorytetom i wymaganiom. Chcemy, abyś miał możliwość wyboru, wykraczającego poza dylemat: albo outsourcing albo rozwój zespołu wewnętrznego.

Co-sourcing zakłada bliską współpracę pomiędzy Twoim zespołem, a ekspertami EY. Stajemy się de facto przedłużeniem Twojej organizacji, uzupełniając brakujące w Twojej firmie kompetencje czy rozwiązania technologiczne.

Wsparcie co-sourcingowe może mieć charakter przejściowy np. w celu złagodzenia problemów z rotacją lub stały, gdy decydujesz o zmianie ról w zespole.

Stawiamy na nowoczesne kanały komunikacji i wymiany danych. A zakres usług i podział odpowiedzialności pomiędzy naszymi zespołami ustalamy indywidualnie. Co ważne, możesz elastycznie zarządzać zakresem naszego wsparcia w trakcie realizacji usług, w zależności od bieżących potrzeb, w tym uwzględniając charakter i skalę rotacji w Twoim zespole.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Czy wiesz, że

89%

dyrektorów finansowych uważa, że ryzyko podatkowe ich firm wzrosło w ostatnim roku.*

Niepewność i zakres zmian w otoczeniu prawnym i biznesowym tworzą presję, którą ciężko przyrównać do czegokolwiek, z czym polskie firmy mierzyły się do tej pory. Towarzyszy temu gwałtowny przyrost oczekiwań wobec zespołów wewnętrznych, które nie są w stanie uzupełniać potrzebnych kompetencji.

Obok gwałtownych zmian w przepisach i rosnącej zawiłości regulacji, CFO wśród największych wyzwań* wskazują m.in. na pozyskanie i utrzymanie talentów, wysoką rotację czy niewłaściwą organizację pracy w zespole. 

Nasze doświadczenia pokazują, że nawet drobne wsparcie uzyskane w modelu co-sourcingu poprawia zadowolenie członków zespołu wewnętrznego, zwiększa ich pewność siebie oraz zmniejsza rotację.

* Raport EY, Tax Compliance, a priorytety CFO, EY Polska 2022. 

Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem

Formularz kontaktowy

Kiedy warto wybrać co-sourcing? Przykłady:

 • Gdy czujesz potrzebę wzmocnienia funkcji podatkowej w Twojej firmie, a Twój wewnętrzny zespół lub partner outsourcingowy nie mają wystarczających kompetencji podatkowych.
 • Gdy mierzysz się z dużą ilością faktur lub transakcji o istotnym ryzyku podatkowym i szukasz efektu skali dla powtarzalnych czynności.
 • Gdy Twoja firma dynamicznie rośnie i pojawia się potrzeba szybkiego zwiększenia kompetencji zespołu finansowo-księgowego.
 • Gdy chcesz zabezpieczyć się przed ryzykiem rotacji, zmian pokoleniowych w Twoim zespole.
 • Gdy Twój zespół jest mocno obciążony pracą np. w związku z wprowadzeniem nowego standardu raportowania grupowego albo wdrożeniem nowego systemu ERP.
 • Gdy w efekcie odejścia pracownika, Twój zespół utracił istotną kompetencje np. w zakresie rozliczania VAT, zamknięcia miesiąca/roku, raportowania zarządczego czy księgowania środków trwałych.
 • Gdy Twój zespół wciąż gros czasu poświęca na manualne czynności, co rodzi ryzyko błędów w Twoich bieżących rozliczeniach księgowo-podatkowych. 

 

Kiedy zaczyna się co-sourcing, a kończy outsourcing? Słowem kluczem jest dla mnie partnerstwo. Zasadnicza zmiana pojawia się, gdy klient faktycznie współuczestniczy w realizacji powierzonego nam odcinka np. funkcji podatkowej.  Funkcjonalnie dedykowany zespół EY działa, jak zespół wewnętrzny klienta. 

Zbigniew Deptuła

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

 

Korzyści

Najlepsze rozwiązania technologiczne i skalowalność

Połączymy Twoje rozwiązania technologiczne z naszymi. Możesz też skorzystać tylko z naszej technologii, maksymalizując efektywność kosztową. Razem zmniejszymy liczbę wykorzystywanych systemów na rzecz realnych automatyzacji. 

Poprawa efektywności i jakości procesów

Unowocześnisz procesy, korzystając z naszych najlepszych praktyk. Razem wprowadzimy procedury poprawiające kontrolę i zarządzanie ryzykiem podatkowym. Zweryfikujemy, które procesy nadal opierają się na manualnych czynnościach. W efekcie wzrośnie jakość i pewność rozliczeń. 

Najlepsze wykorzystanie i dostęp do talentów

Wzmocnisz swój zespół o unikalne kompetencje ekspertów EY. Zredefiniujemy role w Twoim zespole i podzielimy się obowiązkami, by efektywnie korzystać z dostępnych talentów. Dzięki czemu Ty i Twój zespół skoncentrujecie się na czynnościach o największej wartości dodanej dla Twojej firmy. Razem opracujemy procesy, które pozwolą Twoim pracownikom na aktywne włączanie się w czynności, które wykonujemy dla Ciebie. Tak zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności.

Zyskasz partnera, który jest blisko Twojego biznesu

Ułatwiona i otwarta komunikacja, którą proponujemy pozwala nam dołączyć do Twojego zespołu i szybko reagować na faktyczne potrzeby. W ten sposób wyspecjalizowany pracownicy EY są dostępni dla Ciebie na co dzień. Proaktywnie dzielimy się wiedzą, byś mógł planować sukcesje w swoim zespole. Działamy w Twoim systemie ERP, kontaktujemy się z innymi jednostkami biznesowymi, by uzyskać potrzebne dane. 

Najniższe koszty, największa elastyczność, najlepsze kompetencje

Łącz i rozszerzaj usługi w zależności od potrzeb. Nie musisz tworzyć dodatkowych etatów. Zyskasz możliwość elastycznego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności przez swobodne łączenie i rozszerzanie usług. Zabezpieczysz się przed ryzykiem utraty wiedzy i ewentualnym zaburzeniem ciągłości operacyjnej w związku z absencją pracowników.

Pełna kontrola i podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne dane

Utrzymasz kontrolę nad całością procesu, mając łatwy dostęp do informacji i dokumentów. Na samym początku określimy ważne dla Ciebie punkty kontrolne. Wiemy, jak istotne jest obecnie podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o aktualne i jakościowe dane finansowo-księgowe. Niwelujemy zatory i dążymy wspólnie do ustawienia pogłębionej analityki. 

W co-sourcingu szczególnie cenię sobie aspekt współdzielenia odpowiedzialności. W ramach tej formuły dąży się do wzajemnego spozycjonowania obydwu stron - nie jak w klasycznej relacji dostawca-odbiorca, lecz po partnersku – na wspólnej płaszczyźnie i to zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i wobec organu podatkowego. 

Michał Wiącek

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

 

Zakres wsparcia

Co-sourcing usług księgowych

We współpracy z Tobą i Twoim zespołem pomożemy Ci w dalszej profesjonalizacji Twoich kluczowych funkcji księgowych. Wspierając Cię tam, gdzie tego potrzebujesz – punktowo lub całościowo.

W ramach naszego wsparcia m.in.:

 • Zabezpieczymy Cię na wypadek utraty lub braku księgowych, dając gwarancję, że jesteśmy na bieżąco z sytuacją Twojej firmy nawet, gdy nie korzystasz z naszych usług w pełni, czyli  podczas tzw. fazy gotowości (stand-by).
 • Zastąpimy funkcję głównej księgowej - nie oddelegujemy jednej osoby, lecz zaproponujemy całościowy proces. Zapewnimy jedną osobę kontaktową dla Ciebie i Twojego zespołu, a kompetencje kilku ekspertów.  
 • Zaksięgujemy duże wolumeny dokumentów księgowych.
 • Pomożemy w zaksięgowaniu środków trwałych.
 • Dostarczymy najwyżej jakości raportowanie ułatwiające podejmowanie kluczowych decyzji zarządczych i rozwój Twojej firmy.
 • Zamkniemy z Tobą miesiąc/kwartał/rok, abyś mógł na czas zakomunikować wyniki finansowe.
 • Przygotujemy raportowanie zarządcze zgodne z UoR, IFRS czy US GAAP.
 • Uzgodnimy rozrachunki na kontach bilansowych.
 • Tymczasowo przejmiemy funkcję księgową np. gdy dokonałeś akwizycji nowego podmiotu i chcesz mieć pewność co do poprawności prowadzonych ksiąg i rozliczeń podatkowych zanim Twój zespół przejmie nowe obowiązki.


Co-sourcing usług sprawozdawczości podatkowej

Raportowanie podatkowe staje się coraz bardziej skomplikowane. Wyzwanie w budowaniu wyspecjalizowanej wewnętrznej funkcji podatkowej wynika z trudności pozyskania odpowiednio doświadczonych ekspertów oraz istotnych nakładów, które często wiążą się z budową tej kompetencji samodzielnie.

Wyzwaniem jest zarówno prawidłowe zidentyfikowanie obowiązków podatkowych, jak i wywiązanie się z nich w sposób terminowy i poprawny. Dane księgowo-podatkowe przetwarzane są w różnych systemach. To rozproszenie i często manualne kalkulacje bezpośrednio wpływają na jakość zaraportowanych danych a przez to zwiększają ryzyko operacyjne.

Wspieramy lokalne i międzynarodowe zespoły księgowe w zakresie bieżącego rozliczania VAT i CIT. Nasze doświadczenie pozwala na wszechstronną identyfikację powtarzających się nieprawidłowości w sprawozdawczości podatkowej. Zapewniamy ciągłość i terminowość raportowania podatkowego.

Rozliczenia VAT (VAT Compliance)

 • Przygotujemy i zweryfikujemy rejestry VAT oraz plik JPK_V7M, mając dostęp do Twojego systemu oraz osób w Twojej organizacji.  
 • Zweryfikujemy wybrane transakcje wraz dokumentami źródłowymi. Wspólnie ustalimy próbę, by najefektywniej zarządzić ryzykiem podatkowym.
 • Przeprowadzimy przegląd procesu kalkulacji podatku VAT, proponując usprawnienia i rozwiązania automatyzujące analizę i zbieranie danych.
 • Otrzymasz od nas analizę obszarów potencjalnego ryzyka wraz z możliwymi krokami działania.
 • Przeprowadzimy przegląd rozliczeń VAT za wybrany miesiąc, identyfikując ewentualne nieprawidłowości.
 • Przygotujemy deklaracje VAT-EU i korekty plików JPK_V7M.

Rozliczenia CIT (CIT Compliance)

 • Zweryfikujemy przygotowaną przez Twój zespół kalkulację CIT, analizując przykładowe transakcje/koszty poniesione przez Twoją firmę.
 • Zweryfikujemy metodologię kalkulacji CIT, w tym rozpoznawania korekt faktur.
 • Sprawdzimy poprawność sporządzonych załączników do deklaracji.
 • Przygotujemy kalkulacje podatku odroczonego.
 • Identyfikujemy potencjalne obszary ryzyka.

Ponadto możemy wesprzeć Twój zespół w zakresie:

 • Rozpoznania transakcji objętych podatkiem u źródła.
 • Rozliczeń podatkowych w ramach SSE/PSI.
 • Rozliczenia podatku od nieruchomości.
 • W przypadku nagłej rotacji, oddelegujemy interim tax managera, by pokryć lukę kompetencyjną w Twoim zespole. 

Raport EY

Tax compliance
a priorytety CFO

Pobierz raport

Dzięki dodatkowym kompetencjom pozyskanym z zewnątrz, CFO może przynieść nową jakość na zarząd – dane, które w coraz mniejszym stopniu ogniskują przeszłość, a zaczynają uprzedzać wydarzenia. 

Marcin Jurczak

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner 

 

Co-sourcing usług sprawozdawczości ustawowej

Wspieramy klientów w procesie przygotowania sprawozdania finansowego (zgodnego z UoR, IFRS), obsługi audytu oraz przygotowywania raportów statystycznych dla NBP i GUS. Możemy skoncentrować się tylko na wybranej czynności np. przygotowaniu not objaśniających do sprawozdania finansowego, przygotowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Albo też sporządzić wybrany raport statystyczny np. F-01.


Hotline – bieżące doradztwo podatkowe

Wątpliwości interpretacyjne przepisów podatkowych oraz dynamika zmian legislacyjnych wymagają dodatkowych kompetencji od zespołów księgowych. Wspieramy Twój zespół w skutecznym zarządzaniu agendą podatkową, udostępniając 3 modele współpracy, w ramach których otrzymasz odpowiedzi na kluczowe wątpliwości podatkowe.

 • Serwis Informacji Podatkowej EY – pakiet odpowiedzi na konkretną liczbę pytań. Szybka konsultacja telefoniczna albo odpowiedź mailowa do trzech dni roboczych.
 • Hot-line „standard” – w ramach puli godzin zyskujesz stałego opiekuna ds. podatkowych i możesz liczyć na indywidualny kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 • Hot-line „no limit” – usługi bieżącego doradztwa podatkowego zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem i oczekiwaniami bez limitów godzinowych. Ekspercie wsparcie dla osoby w Twoim zespole, która bezpośrednio odpowiada za kwestie podatkowe. 
Co można co-sourcować? Tak naprawdę wszystkie te obszary z zakresu księgowości i podatków, w ramach których brakuje nam przejściowo lub stale kompetencji. Na przykład, rozliczenie VAT, rozliczenia CIT czy podatku u źródła. Można tym zakresem zarządzać na bieżąco. I chyba to jest największa zaleta co-sourcingu.

Kacper Kosowicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Executive Director

 

Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem

Formularz kontaktowy