Co-sourcing usług księgowo-podatkowych

Czy zmagasz się z problemami związanymi z niedoborem pracowników lub brakiem wiedzy i odpowiedniego doświadczenia w zespole finansowo-księgowym?

Proponujemy Ci nowy model współpracy w obszarze usług księgowych i sprawozdawczości podatkowej. Mix, który odpowiada na dzisiejsze potrzeby i  pozwoli sprostać przyszłym priorytetom i wymaganiom. Chcemy, abyś miał możliwość wyboru, wykraczającego poza dylemat: albo outsourcing albo rozwój zespołu wewnętrznego.

Co-sourcing zakłada bliską współpracę pomiędzy Twoim zespołem, a ekspertami EY. Stajemy się de facto przedłużeniem Twojej organizacji, uzupełniając brakujące w Twojej firmie kompetencje czy rozwiązania technologiczne.

Wsparcie co-sourcingowe może mieć charakter przejściowy np. w celu złagodzenia problemów z rotacją lub stały, gdy decydujesz o zmianie ról w zespole.

Stawiamy na nowoczesne kanały komunikacji i wymiany danych. A zakres usług i podział odpowiedzialności pomiędzy naszymi zespołami ustalamy indywidualnie. Co ważne, możesz elastycznie zarządzać zakresem naszego wsparcia w trakcie realizacji usług, w zależności od bieżących potrzeb, w tym uwzględniając charakter i skalę rotacji w Twoim zespole.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Czy wiesz, że

89%

dyrektorów finansowych uważa, że ryzyko podatkowe ich firm wzrosło w ostatnim roku.*

Niepewność i zakres zmian w otoczeniu prawnym i biznesowym tworzą presję, którą ciężko przyrównać do czegokolwiek, z czym polskie firmy mierzyły się do tej pory. Towarzyszy temu gwałtowny przyrost oczekiwań wobec zespołów wewnętrznych, które nie są w stanie uzupełniać potrzebnych kompetencji.

Obok gwałtownych zmian w przepisach i rosnącej zawiłości regulacji, CFO wśród największych wyzwań* wskazują m.in. na pozyskanie i utrzymanie talentów, wysoką rotację czy niewłaściwą organizację pracy w zespole. 

Nasze doświadczenia pokazują, że nawet drobne wsparcie uzyskane w modelu co-sourcingu poprawia zadowolenie członków zespołu wewnętrznego, zwiększa ich pewność siebie oraz zmniejsza rotację.

* Raport EY, Tax Compliance, a priorytety CFO, EY Polska 2022. 

Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem

Formularz kontaktowy

Kiedy warto wybrać co-sourcing? Przykłady:

 • Gdy czujesz potrzebę wzmocnienia funkcji podatkowej w Twojej firmie, a Twój wewnętrzny zespół lub partner outsourcingowy nie mają wystarczających kompetencji podatkowych.
 • Gdy mierzysz się z dużą ilością faktur lub transakcji o istotnym ryzyku podatkowym i szukasz efektu skali dla powtarzalnych czynności.
 • Gdy Twoja firma dynamicznie rośnie i pojawia się potrzeba szybkiego zwiększenia kompetencji zespołu finansowo-księgowego.
 • Gdy chcesz zabezpieczyć się przed ryzykiem rotacji, zmian pokoleniowych w Twoim zespole.
 • Gdy Twój zespół jest mocno obciążony pracą np. w związku z wprowadzeniem nowego standardu raportowania grupowego albo wdrożeniem nowego systemu ERP.
 • Gdy w efekcie odejścia pracownika, Twój zespół utracił istotną kompetencje np. w zakresie rozliczania VAT, zamknięcia miesiąca/roku, raportowania zarządczego czy księgowania środków trwałych.
 • Gdy Twój zespół wciąż gros czasu poświęca na manualne czynności, co rodzi ryzyko błędów w Twoich bieżących rozliczeniach księgowo-podatkowych. 

 

Kiedy zaczyna się co-sourcing, a kończy outsourcing? Słowem kluczem jest dla mnie partnerstwo. Zasadnicza zmiana pojawia się, gdy klient faktycznie współuczestniczy w realizacji powierzonego nam odcinka np. funkcji podatkowej.  Funkcjonalnie dedykowany zespół EY działa, jak zespół wewnętrzny klienta. 

Zbigniew Deptuła

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

 

Wide angle view up towards the sky of London

EY Co-Sourcing

Elastyczne modele współpracy w podatkach i księgowości

Pobierz broszurę

Korzyści

Najlepsze rozwiązania technologiczne i skalowalność

Połączymy Twoje rozwiązania technologiczne z naszymi. Możesz też skorzystać tylko z naszej technologii, maksymalizując efektywność kosztową. Razem zmniejszymy liczbę wykorzystywanych systemów na rzecz realnych automatyzacji. 

Poprawa efektywności i jakości procesów

Unowocześnisz procesy, korzystając z naszych najlepszych praktyk. Razem wprowadzimy procedury poprawiające kontrolę i zarządzanie ryzykiem podatkowym. Zweryfikujemy, które procesy nadal opierają się na manualnych czynnościach. W efekcie wzrośnie jakość i pewność rozliczeń. 

Najlepsze wykorzystanie i dostęp do talentów

Wzmocnisz swój zespół o unikalne kompetencje ekspertów EY. Zredefiniujemy role w Twoim zespole i podzielimy się obowiązkami, by efektywnie korzystać z dostępnych talentów. Dzięki czemu Ty i Twój zespół skoncentrujecie się na czynnościach o największej wartości dodanej dla Twojej firmy. Razem opracujemy procesy, które pozwolą Twoim pracownikom na aktywne włączanie się w czynności, które wykonujemy dla Ciebie. Tak zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności.

Zyskasz partnera, który jest blisko Twojego biznesu

Ułatwiona i otwarta komunikacja, którą proponujemy pozwala nam dołączyć do Twojego zespołu i szybko reagować na faktyczne potrzeby. W ten sposób wyspecjalizowany pracownicy EY są dostępni dla Ciebie na co dzień. Proaktywnie dzielimy się wiedzą, byś mógł planować sukcesje w swoim zespole. Działamy w Twoim systemie ERP, kontaktujemy się z innymi jednostkami biznesowymi, by uzyskać potrzebne dane. 

Najniższe koszty, największa elastyczność, najlepsze kompetencje

Łącz i rozszerzaj usługi w zależności od potrzeb. Nie musisz tworzyć dodatkowych etatów. Zyskasz możliwość elastycznego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności przez swobodne łączenie i rozszerzanie usług. Zabezpieczysz się przed ryzykiem utraty wiedzy i ewentualnym zaburzeniem ciągłości operacyjnej w związku z absencją pracowników.

Pełna kontrola i podejmowanie decyzji w oparciu o aktualne dane

Utrzymasz kontrolę nad całością procesu, mając łatwy dostęp do informacji i dokumentów. Na samym początku określimy ważne dla Ciebie punkty kontrolne. Wiemy, jak istotne jest obecnie podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o aktualne i jakościowe dane finansowo-księgowe. Niwelujemy zatory i dążymy wspólnie do ustawienia pogłębionej analityki. 

W co-sourcingu szczególnie cenię sobie aspekt współdzielenia odpowiedzialności. W ramach tej formuły dąży się do wzajemnego spozycjonowania obydwu stron - nie jak w klasycznej relacji dostawca-odbiorca, lecz po partnersku – na wspólnej płaszczyźnie i to zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i wobec organu podatkowego. 

Michał Wiącek

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

 

Zakres wsparcia

Co-sourcing usług księgowych

We współpracy z Tobą i Twoim zespołem pomożemy Ci w dalszej profesjonalizacji Twoich kluczowych funkcji księgowych. Wspierając Cię tam, gdzie tego potrzebujesz – punktowo lub całościowo.

W ramach naszego wsparcia m.in.:

 • Zabezpieczymy Cię na wypadek utraty lub braku księgowych, dając gwarancję, że jesteśmy na bieżąco z sytuacją Twojej firmy nawet, gdy nie korzystasz z naszych usług w pełni, czyli  podczas tzw. fazy gotowości (stand-by).
 • Zastąpimy funkcję głównej księgowej - nie oddelegujemy jednej osoby, lecz zaproponujemy całościowy proces. Zapewnimy jedną osobę kontaktową dla Ciebie i Twojego zespołu, a kompetencje kilku ekspertów.  
 • Zaksięgujemy duże wolumeny dokumentów księgowych.
 • Pomożemy w zaksięgowaniu środków trwałych.
 • Dostarczymy najwyżej jakości raportowanie ułatwiające podejmowanie kluczowych decyzji zarządczych i rozwój Twojej firmy.
 • Zamkniemy z Tobą miesiąc/kwartał/rok, abyś mógł na czas zakomunikować wyniki finansowe.
 • Przygotujemy raportowanie zarządcze zgodne z UoR, IFRS czy US GAAP.
 • Uzgodnimy rozrachunki na kontach bilansowych.
 • Tymczasowo przejmiemy funkcję księgową np. gdy dokonałeś akwizycji nowego podmiotu i chcesz mieć pewność co do poprawności prowadzonych ksiąg i rozliczeń podatkowych zanim Twój zespół przejmie nowe obowiązki.


Co-sourcing usług sprawozdawczości podatkowej

Raportowanie podatkowe staje się coraz bardziej skomplikowane. Wyzwanie w budowaniu wyspecjalizowanej wewnętrznej funkcji podatkowej wynika z trudności pozyskania odpowiednio doświadczonych ekspertów oraz istotnych nakładów, które często wiążą się z budową tej kompetencji samodzielnie.

Wyzwaniem jest zarówno prawidłowe zidentyfikowanie obowiązków podatkowych, jak i wywiązanie się z nich w sposób terminowy i poprawny. Dane księgowo-podatkowe przetwarzane są w różnych systemach. To rozproszenie i często manualne kalkulacje bezpośrednio wpływają na jakość zaraportowanych danych a przez to zwiększają ryzyko operacyjne.

Wspieramy lokalne i międzynarodowe zespoły księgowe w zakresie bieżącego rozliczania VAT i CIT. Nasze doświadczenie pozwala na wszechstronną identyfikację powtarzających się nieprawidłowości w sprawozdawczości podatkowej. Zapewniamy ciągłość i terminowość raportowania podatkowego.

Rozliczenia VAT (VAT Compliance)

 • Przygotujemy i zweryfikujemy rejestry VAT oraz plik JPK_V7M, mając dostęp do Twojego systemu oraz osób w Twojej organizacji.  
 • Zweryfikujemy wybrane transakcje wraz dokumentami źródłowymi. Wspólnie ustalimy próbę, by najefektywniej zarządzić ryzykiem podatkowym.
 • Przeprowadzimy przegląd procesu kalkulacji podatku VAT, proponując usprawnienia i rozwiązania automatyzujące analizę i zbieranie danych.
 • Otrzymasz od nas analizę obszarów potencjalnego ryzyka wraz z możliwymi krokami działania.
 • Przeprowadzimy przegląd rozliczeń VAT za wybrany miesiąc, identyfikując ewentualne nieprawidłowości.
 • Przygotujemy deklaracje VAT-EU i korekty plików JPK_V7M.

Rozliczenia CIT (CIT Compliance)

 • Zweryfikujemy przygotowaną przez Twój zespół kalkulację CIT, analizując przykładowe transakcje/koszty poniesione przez Twoją firmę.
 • Zweryfikujemy metodologię kalkulacji CIT, w tym rozpoznawania korekt faktur.
 • Sprawdzimy poprawność sporządzonych załączników do deklaracji.
 • Przygotujemy kalkulacje podatku odroczonego.
 • Identyfikujemy potencjalne obszary ryzyka.

Ponadto możemy wesprzeć Twój zespół w zakresie:

 • Rozpoznania transakcji objętych podatkiem u źródła.
 • Rozliczeń podatkowych w ramach SSE/PSI.
 • Rozliczenia podatku od nieruchomości.
 • W przypadku nagłej rotacji, oddelegujemy interim tax managera, by pokryć lukę kompetencyjną w Twoim zespole. 
Co-sourcing w wersji zaawansowanej, to nie tylko tax compliance, usługi interim tax managera czy wsparcie księgowe. To również strategiczne doradztwo podatkowe - rozwiązanie, w którym nasi specjaliści pracują ramię w ramię z członkami Twojego zespołu.

Grzegorz Ziółkowski

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

 

Raport EY

Tax compliance
a priorytety CFO

Pobierz raport

Dzięki dodatkowym kompetencjom pozyskanym z zewnątrz, CFO może przynieść nową jakość na zarząd – dane, które w coraz mniejszym stopniu ogniskują przeszłość, a zaczynają uprzedzać wydarzenia. 

Marcin Jurczak

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner 

 

Co-sourcing usług sprawozdawczości ustawowej

Wspieramy klientów w procesie przygotowania sprawozdania finansowego (zgodnego z UoR, IFRS), obsługi audytu oraz przygotowywania raportów statystycznych dla NBP i GUS. Możemy skoncentrować się tylko na wybranej czynności np. przygotowaniu not objaśniających do sprawozdania finansowego, przygotowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Albo też sporządzić wybrany raport statystyczny np. F-01.


Hotline – bieżące doradztwo podatkowe

Wątpliwości interpretacyjne przepisów podatkowych oraz dynamika zmian legislacyjnych wymagają dodatkowych kompetencji od zespołów księgowych. Wspieramy Twój zespół w skutecznym zarządzaniu agendą podatkową, udostępniając 3 modele współpracy, w ramach których otrzymasz odpowiedzi na kluczowe wątpliwości podatkowe.

 • Serwis Informacji Podatkowej EY – pakiet odpowiedzi na konkretną liczbę pytań. Szybka konsultacja telefoniczna albo odpowiedź mailowa do trzech dni roboczych.
 • Hot-line „standard” – w ramach puli godzin zyskujesz stałego opiekuna ds. podatkowych i możesz liczyć na indywidualny kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 • Hot-line „no limit” – usługi bieżącego doradztwa podatkowego zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem i oczekiwaniami bez limitów godzinowych. Ekspercie wsparcie dla osoby w Twoim zespole, która bezpośrednio odpowiada za kwestie podatkowe. 
Co można co-sourcować? Tak naprawdę wszystkie te obszary z zakresu księgowości i podatków, w ramach których brakuje nam przejściowo lub stale kompetencji. Na przykład, rozliczenie VAT, rozliczenia CIT czy podatku u źródła. Można tym zakresem zarządzać na bieżąco. I chyba to jest największa zaleta co-sourcingu.

Kacper Kosowicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Executive Director

 

Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem

Formularz kontaktowy