4 min. czytania 8 gru 2022
Przewodniki podatkowe EY

Raport EY - Tax compliance a priorytety CFO

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

4 min. czytania 8 gru 2022
Rola CFO w firmach się zmienia, a wraz z nią transformacji ulega sposób funkcjonowania działów finansowych. Historia przyspieszyła. Przemiany, których jesteśmy świadkami – digitalizacja raportowania i towarzysząca jej cyfryzacja księgowości; zmiany prawne i podatkowe; pandemia, która odmieniła sposoby pracy; wyzwania związane z rynkiem pracy; zmiany pokoleniowe w księgowości; rosnąca presja na płace; zagrożenie kryzysem, zmiany w przepisach, rosnące poczucie zagrożenia podatkowego – to tylko wycinek rzeczywistości wyłaniający się z badań, które zrealizowaliśmy w ramach projektu CFO przyszłości.

W naszym raporcie przyglądamy się polskiemu CFO w procesie zmiany. Chcemy zobaczyć, w jakim stopniu jest on jeszcze zanurzony w starej rzeczywistości,a w jakim jest już częścią nowej. Czy jest gotowy na nowe wyzwania? Jakie ma priorytety i potrzeby? Jakie widzi bariery? Jakich narzędzi mu potrzeba? „Jesteśmy dobrzy w bieżącym biznesie, ale musimy działać inaczej, szerzej” – usłyszeliśmy na jednym z warsztatów z dyrektorami finansowymi, który uzupełniał nasze badania. Słowa te być może stanowią kwintesencję obecnej sytuacji CFO – liderów, którzy muszą stawić czoła zmianom bardziej rewolucyjnym niż ewolucyjnym. Przed nimi otwierają się bowiem perspektywy dotąd trudne do wyobrażenia. 

Chcemy, żeby projekt CFO przyszłości był głosem w dyskusji. Jest on także bardziej procesem niż zamkniętym, jednorazowym badaniem. W jego ramach za pomocą różnych narzędzi staraliśmy się poznać perspektywę CFO – wykorzystaliśmy zarówno wywiady pogłębione, badania ankietowe, jak i warsztaty. Porównaliśmy nasze wyniki do wyników badań międzynarodowych. Niniejszy raport to głos rozpoczynający dyskusję. W kolejnych miesiącach będziemy kontynuować tą rozmowę, domalowując kolejne elementy obrazu.

Zapraszamy do lektury!

 

Pobierz raport

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Uwarunkowania regulacyjne sprawiają, że w Polsce dyrektor finansowy ma zupełnie inne priorytety niż jego odpowiednicy w innych państwach. W naszym kraju CFO przede wszystkim myśli o zgodności z przepisami. Minimalizując ryzyko własnego działania, redukując zagrożenia dla firmy i zdając sobie sprawę z potencjalnych kar, które mogą być nałożone na organizację i na niego indywidualnie, odpowiednio dużą część czasu alokuje na działania kontrolne. W ten sposób dba, aby wszystko na pewno było w zgodzie z polskimi przepisami. W efekcie ma bardzo ograniczone zasoby na inne działania, które powinny stanowić podstawę jego pracy. Zamiast poszukiwać operacyjnych oszczędności, dba o bezpieczeństwo rozliczeń.
Zbigniew Deptuła
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner
Funkcje podatkowo-księgowe nie powinny zabierać CFO większości czasu. Dyrektor finansowy powinien mieć możliwość skupienia się na strategicznym myśleniu i na obszarach istotnych dla jego organizacji, a nie jedynie na strachu o bezpieczeństwo podatkowe własne i tej organizacji. Większe zaangażowanie CFO to wymierne korzyści, związane np. z zabezpieczeniem ryzyk właściwych dla danego biznesu, z ekspansją na nowe obszary, na nowe rynki, być może w ogóle ze zmianami w biznesie.
Karolina Gizicka
EY Polska, Liderka Zespołu Sprawozdawczości podatkowej

Raport EY

Tax compliance
a priorytety CFO

Pobierz raport

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do tego, że prawo podatkowe staje się coraz bardziej skomplikowane, więc nie dziwi mnie takie przypisanie priorytetów. To naturalne, że w obecnych warunkach trzeba zadbać, by compliance był zapewniony; by tą jedną z podstawowych ról, tj. zabezpieczenie ryzyka, spełnić.
Michał Wiącek
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Podsumowanie

Raport EY - TAX compliance a priorytety CFO zawiera:

  • Analizę tego, co czeka CFO
  • Omówienie priorytetów na topliście spraw CFO
  • Bariery i wyzwania związane z funkcją podatkową w firmie
  • Wyzwania związane z digitalizacją procesów podatkowo - księgowych
  • Rozważania o przyszłości CFO w organizacji

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.