Wsparcie procesów tax compliance

Nasz zespół to grupa wysokiej klasy ekspertów o szerokich kompetencjach w zakresie strategicznego doradztwa podatkowego, sprawozdawczości podatkowej oraz technologii podatkowych.

Niezależnie, od tego, czy Twoja organizacja funkcjonuje już na polskim rynku czy też rozpoczyna działaność, pomożemy zidentyfikować kluczowe czynniki dla efektywności oraz bezpieczeństwa rozliczeń; zapewnimy zgodność raportowania z polskimi wymogami w ramach konkurencyjnego, indywidualnie skalkulowanego budżetu. 

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

W czym możemy pomóc i dlaczego warto nas wybrać?

 • Oferujemy różnorodne formy wsparcia procesów compliance:

  • Usługi bieżącego doradztwa podatkowego dla wsparcia wewnętrznych zespołów w ramach danej spółki bądź grupy kapitałowej (SSC).
  • Wsparcie procesów administracyjnych i technologicznych dla funkcji compliance (digitalizacja dokumentacji, narzędzia technologiczne, robotyzacja i projektowanie algorytmów wokrflow dla procesów księgowo-podatkowych).
  • Kompleksowa obsługa wybranych obszarów rozliczeń – outsourcing przygotowania wybranych deklaracji podatkowych.
  • Transfer Obowiązków Podatkowych (EY TOP) – zaawansowana forma outsourcingu z dużo mocniej zaakcentowanym wsparciem zarządczym. EY TOP zakłada składanie deklaracji w imieniu klienta i optymalny balans kompetencji sprawozdawczych i doradczych. Pomagamy nie tylko dochować obowiązków raportowania w określonych przepisami terminach, ale również przygotowujemy i realizujemy przemyślaną strategię dla bezpieczeństwa i efektywności rozliczeń. Dzięki temu ograniczamy ryzyko odpowiedzialności osobistej członków zarządów. 
 • Jakie korzyści wsparcie EY może przynieść Twojej firmie?

  • Dostęp do nowoczesnych narzędzi, wykwalifikowanych specjalistów, eksperckiej wiedzy i najlepszych praktyk rynkowych.
  • Uwzględnienie aspektów branżowych (realizujemy funkcje compliance dla szeregu klientów z różnych sektorów).
  • Ograniczenie ryzyka doszacowaniań podatkówu i poprawa efektywności rozliczeń: bieżąca identyfikacja możliwości i tzw. czerwonych flag, identyfikacja obszarów możliwych oszczędności podatkowych (weryfikacja stosowanych stawek podatkowych, możliwość uzyskania przyspieszonych zwrotów podatku, wydłużenie terminu na zapłatę podatku, analiza dokonywanych transakcji pod kątem możliwych oszczędności, weryfikacja wpływu zmian w przepisach podatkowych na możliwości optymalizacyjne, poprawiające cash flow itp.).
  • Odporność na rotację pracowników i retencja wiedzy.
  • Ograniczenie kosztów administracyjnych (wynagrodzenia, szkolenia, rekrutacja, integracja, urlopy i inne świadczenia pracownicze) przekładających się wprost na oszczędność dla kosztów realizacji funkcji tax compliance.
  • Odporność na wyzwania technologiczne i związane z nimi koszty (wykorzystanie zaawansowanych i na bieżąco aktualizowanych narzędzi EY dla potrzeb raportowania).
  • Odporność na sytuację kryzysowe (nagła rotacja, braki kadrowe związane np. z lock-downem).
  • Możliwość skupienia się zarządów na kluczowych obszarach biznesu i obszarach strategicznych.
  • Poprawa konkurencyjności biznesu.
  • Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej członków zarządów. 
  • Dostęp do ekspertów z dziedzin niepośrednio związanych z podatkami, np. uzyskiwanie dotacji, dopłat, refundacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek, inwestycjami energetycznymi, inicjatywami pro-środowiskowymi (szeroko pojęty pion sustainability) i innymi (m.in. opłata handlowa, podatek cukrowy, podatek od plastiku, regulacje dotyczące BDO, tarcze ochronne związane z pandemią Covid-19).
 • Jakie przykładowe zadania z zakresu tax compliance możemy dla Ciebie zrealizować?

  • Bieżące przygotowanie Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VDEK, Informacji Podsumowujących (VAT-UE), deklaracji Intrastat, włączając podpisywanie i składanie stosownych deklaracji do organów skarbowych.
  • Przygotowanie JPK na żądanie.
  • Przygotowanie rocznego rozliczenia CIT.
  • Kalkulacja zaliczek na podatek CIT.
  • Przygotowanie niezbędnych załączników do rozliczenia rocznego CIT, w tym m.in. załączników dotyczących cen transferowych (TP) czy rozliczeń z podmiotami zagranicznymi (IFTR).
  • Rozliczenie innych podatków (PIT, podatek od nieruchomości, podatku cukrowego, opłaty handlowej, itd.).
  • Raportowanie do NBP.
  • Wsparcie we wdrożeniach z pogranicza IT i podatków (np. wdrożenie systemu e-faktur).

Mimo upływu czasu tezy stawiane przez podatników w odniesieniu do outsourcingu podatkowego wydają się być stałe. Nasze najnowsze doświadczenia nadal pokrywaja się z wynikami badania dokonanego przez EY w związku z zespojeniem deklaracji VAT z raportowaniem JPK. Bardzo zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym wówczas przez nas raportem. 

Pobierz raport

Webcast EY: Wpływ podatków na efektywność biznesu. Zarządzenie procesem compliance w organizacji

Zapraszamy do obejrzenia spotkania on-line z naszymi ekspertami, którzy w formule krótkiej dyskusji:

 • Zapoczątkowali cykl spotkań online o podatkach w kontekście efektywności biznesu.
 • Nakreślili podstawowe modele realizacji funkcji podatkowej w organizacji.
 • Wskazali na podstawowe korzyści poszczególnych modeli, w tym w kontekście ponoszonych kosztów i ryzyka osobistego.

Kontakt

Potrzebujesz wsparcia procesów tax compliance? Skontaktuj się z nami