ey-adam-doroszuk

Adam Doroszuk

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager

Senior Manager w Zespole Business Tax Advisory EY, doradca podatkowy z doświadczeniem obejmującym kompleksowe wsparcie krajowych i zagranicznych podmiotów w obszarze podatków korporacyjnych.

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Adam obsługuje podmioty z różnych branż, w tym doradza klientom z sektora finansowego, ma ponad pięcioletnie doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej polskich i zagranicznych klientów w ramach szerokiego spektrum projektów. Uczestniczył w licznych projektach restrukturyzacyjnych, planowania podatkowego, przeglądowych, due diligence oraz w ramach bieżącego doradztwa w obszarach podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, w tym przeprowadzanych dla podmiotów finansowych –  banków, zakładów ubezpieczeniowych, firm leasingowych.

Absolwent, a obecnie doktorant prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor publikacji w zakresie prawa podatkowego.

Kontakt