IPO (Pierwsza oferta publiczna) – kompleksowe wsparcie

Powodzenie pierwszej oferty publicznej wymaga podjęcia intensywnych działań zarówno w ramach przygotowań do niej, jak również po debiucie. Od lat pomagamy spółkom w przygotowaniach do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynkach zagranicznych.

Powiązane tematy IPO Finanse przedsiębiorstw

Czynniki wspierające sukces

Naszym zdaniem, rozważania na temat IPO warto rozpocząć od dokonania oceny gotowości spółki na pierwszą ofertę publiczną. Oceniając gotowość spółki do pierwszej oferty publicznej, identyfikujemy obszary funkcjonowania, które wymagają zmian. Analizujemy pozycję kapitałową i oceniamy wejście na giełdę jako opcję strategiczną pod kątem pozyskiwania finansowania. Porównujemy korzyści podejścia wielotorowego i prognozujemy, jak będzie wyglądało funkcjonowanie firmy jako spółki publicznej.

Pomagamy ustalić priorytety w procesie przekształcenia firmy w spółkę publiczną. Dokonujemy oceny korzyści wejścia na rynek lokalny i międzynarodowy. 

Potrzebujesz doradztwa w zakresie oceny gotowości spółki na pierwszą ofertę publiczną? Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Jak możemy pomóc

Nasze doświadczenie zdobyte przy IPO i wtórnych ofertach publicznych pokazuje, że pierwsza oferta publiczna jest procesem zmieniającym całe organizacje. 

Ustrukturyzowane podejście w przygotowaniu do wejścia na giełdę oraz funkcjonowania po pierwszej ofercie publicznej pozwala zaoszczędzić czas, koszty oraz obniżyć poziom niepewności w spółce. Proces rozpoczyna się strategicznymi rozmowami oraz planowaniem IPO 12 do 24 miesięcy przed wejściem na giełdę.

Przeprowadzając ocenę gotowości spółki do pierwszej oferty publicznej, wspieramy firmy w identyfikacji najważniejszych obszarów, które będą musiały ulec zmianom.

 • Faza rozmów strategicznych i planowania wejścia na giełdę

  Okres 12-24 miesięcy przed IPO
  • Ocena stanu przygotowania spółki do pierwszej oferty publicznej oraz analiza rynków pod kątem organizacji debiutu. Celem jest zidentyfikowanie obszarów w organizacji, które wymagają zmian i ustalenie wstępnych założeń procesu
  • Plan procesu pierwszej oferty publicznej i działań strategicznych oraz planowanie zasobów
  • Zarządzanie projektowe w procesie pierwszej oferty publicznej
  • Modelowanie biznesowe w celu optymalizacji parametrów kapitału własnego (equity story) i sprawozdawczości w zakresie KPI
  • Wycena akcji spółki potrzebna do dyskusji z analitykami
  • Usługi mające na celu poprawę systemów prognozowania w zakresie wskazówek dla analityków
  • Utworzenie przejrzystej struktury grupy i wybór emitenta
  • Optymalizacja podatkowa i planowanie na poziomie osobistym, udziałowców oraz firmy
  • Opracowanie informatora IPO (IPO fact book) zawierającego dane finansowe i kluczowe informacje dla inwestorów.


 • Faza przygotowań do IPO

  Okres 6-12 miesięcy przed IPO
  • Wsparcie w zakresie wyboru zewnętrznych specjalistów ds. IPO (bankierzy, prawnicy, audytorzy, relacje inwestorskie i inni doradcy)
  • Kontrole wewnętrzne, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem i zgodnością
  • Konwersja sprawozdawczości prowadzonej wg PAR na międzynarodowe standardy sprawozdawczości, np. MSSF lub US GAAP
  • Wprowadzenie sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności oraz społecznej i środowiskowej sprawozdawczości biznesu (CSR)
  • Usprawnienie i przyspieszenie procesu zamknięcia ksiąg z wykorzystaniem atrakcyjnych systemów IT z uwzględnieniem terminów raportowania spółek publicznych
  • Przygotowanie ujawnień finansowych oraz wsparcie utworzenia wewnętrznej funkcji relacji inwestorskich
  • Usługi wdrażające struktury ładu korporacyjnego.
 • Przygotowanie transakcji IPO

  Okres 1-6 miesięcy przed IPO
  • Przygotowanie prospektu emisyjnego i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie do KNF 
  • Zatwierdzenie prospektu emisyjnego i jego publikacja
  • Planowanie spotkań dla inwestorów (roadshow) i rejestracja zapotrzebowania inwestorów na akcje
  • Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
  • Rozpoczęcie budowy książki popytu oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji
  • Wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu przez GPW.
 • Debiut na giełdzie i funkcjonowanie spółki publicznej

  Okres po wejściu na giełdę
  • Stosowanie kodeksu dobrych praktyk spółek notowanych na GPW
  • Rozwijanie relacji inwestorskich w ramach spotkań i działań marketingowych 
  • Realizowanie obowiązków informacyjnych 
  • Zapewnienie wysokiej jakości sprawozdawczości i raportowania zewnętrznego, ujawnień oraz ładu korporacyjnego
  • Prawidłowe funkcjonowanie systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance).

Co nas wyróżnia

Działamy kompleksowo

Analizujemy wszystkie obszary działania organizacji i przygotowujemy je do wejścia na rynek kapitałowy. 

Polegamy na naszym doświadczeniu

Rozumiemy wymogi i specyfikę działalności rynku publicznego oraz problemy i zagrożenia związane z przygotowaniem i raportowaniem danych finansowych na Giełdę Papierów Wartościowych. 

Jesteśmy skuteczni

W ostatnich latach uczestniczyliśmy w 8 procesach IPO. 

Polegamy na liczbach

Dzięki naszemu doświadczeniu w przeprowadzaniu ofert publicznych rozumiemy, jak funkcjonują rynki kapitałowe. Pokazujemy Państwu dane, które pomogą wybrać najlepszy czas na wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego oraz dostarczamy szczegółowe analizy rynkowe, by wesprzeć Państwa w podjęciu decyzji o debiucie na giełdzie papierów wartościowych.

Wspieramy naszych klientów we wszystkich sposobach wejścia na giełdę: emisji akcji, połączeniu ze spółką specjalnego przeznaczenia (SPAC) oraz w klasycznej ścieżce IPO.