Strategia transakcyjna

EY wspiera klientów przez cały cykl życia transakcji. Pomagamy podczas identyfikacji i oceny podmiotów będących celem potencjalnego przejęcia, a także współpracujemy przy szacowaniu synergii oraz tworzeniu planów budowy wartości. Kiedy transakcja jest już w toku, wspieramy naszych klientów od etapu przygotowania planów integracji aż do ich skutecznego wdrożenia.

Powiązane tematy Strategia Strategia i Transakcje

Co EY może dla Ciebie zrobić?

 • Jaka jest rola fuzji i przejęć w Twojej strategii i jaka jest właściwa struktura, do której należy dążyć? 
 • Czy zaplanowałeś proces integracji i czy jesteś przygotowany na wyzwania z nim związane?
 • Czy przeprowadziłeś badania due diligence, aby upewnić się, że podejmujesz optymalne decyzje transakcyjne?
 • Strategia M&A

  Pomagamy naszym klientom upewnić się, czy ich strategia fuzji i przejęć jest zgodna z całościową strategią i celami. Pomagamy określić właściwą strukturę dla fuzji i przejęć. Identyfikujemy i oceniamy cele przejęć w oparciu o cele strategiczne klienta.

  Dowiedz się więcej

 • Komercyjne due diligence

  Wykorzystując analizy oparte na danych, w tym nasze unikatowe kompetencje w przeprowadzaniu badań pierwotnych i wtórnych oraz analiz ekonometrycznych, wspieramy naszych klientów w procesie oceny atrakcyjności rynku, na którym działa - cel potencjalnego przejęcia oraz oceny jego pozycji konkurencyjnej i możliwości dalszego wzrostu.

 • Strategia dezinwestycji

  Wpieramy naszych klientów w fazie wychodzenia z inwestycji, określając strategiczną pozycję spółki portfelowej i możliwości jej rozwoju w przyszłości.

 • Planowanie po integracji

  Przeprowadzamy naszych klientów przez proces planowania integracji przejętych spółek, który obejmuje wyznaczanie priorytetów strategicznych w zakresie budowania wartości oraz wdrażanie celów i procesów służących jej osiągnięciu.

 • Integracja po połączeniu (PMI)

  Pomagamy naszym klientom w skomplikowanym procesie łączenia i reorganizacji przedsiębiorstw po fuzji lub przejęciu w celu uzyskania potencjalnych korzyści oraz efektu synergii.

Doradztwo strategiczne

Uzyskaj informacje dotyczące strategii dla wzrostu, strategii optymalizacji i transakcji

Dowiedz się więcej

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.