Strategia transakcyjna

Zespoły EY-Parthenon wspierają klientów w rozwoju, ocenie i całościowej realizacji strategii transakcyjnej. Współpracują przy oszacowaniu i nadaniu priorytetów inwestycjom oraz optymalizacji portfolio firmy, a także identyfikacji celów pomagając osiągnąć pełen potencjał.

Co EY-Parthenon może dla Ciebie zrobić

Zespoły EY-Parthenon pomagają liderom i zarządom odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jaka jest rola fuzji i przejęć w Twojej strategii wzrostu i portfolio?
 • Czy przeprowadziłeś niezbędną ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określiłeś istniejące i potencjalne ryzyko związane z planowaną transakcją kapitałową , aby upewnić się, że podejmujesz optymalne decyzje?
 • Jak możesz osiągnąć maksymalną wartość i zmniejszyć ryzyko przez realizacje transakcji?
 • Czy zaplanowałeś proces integracji i czy jesteś przygotowany na wyzwania z tym związane?

Specjaliści EY-Parthenon zajmujący się strategią transakcyjną posiadają doświadczenie w następujących obszarach:

 • Operacyjne i IT due dilligence

  Specjaliści EY-Parthenon pomagają klientom krytycznie ocenić atrakcyjność podmiotu do przejęcia poprzez ocenę infrastruktury operacyjnej i IT. Nie tylko identyfikują na wczesnym etapie problemy operacyjne mające wpływ to przedsięwzięcie, ale także identyfikują możliwości tworzenia wartości po zakończeniu procesu przejęcia.

 • Komercyjne due diligence (buy side)

  Wykorzystując analizy oparte na danych, w tym nasze możliwości w przeprowadzaniu badań pierwotnych i wtórnych oraz analiz ekonometrycznych wspieramy naszych klientów w procesie oceny atrakcyjności rynku, na którym działa podmiot potencjalnego przejęcia oraz oceny jego pozycji konkurencyjnej i możliwości dalszego wzrostu.

 • Komercyjne vendor due diligence (sell side)

  Zespoły EY-Parthenon oceniają klientów w fazie wyjścia z inwestycji poprzez określenie strategicznej pozycji portfolio firmy i możliwości przyszłego wzrostu.

 • Wyznaczenie i realizacja strategii integracji

  Pomagamy naszym klientom w wypracowaniu strategii integracji, identyfikacji synergii i oraz możliwości tworzenia wartości, rozwoju połączonego modelu komercyjnego i operacyjnego oraz wypracowaniu głównego planu integracji. Pomagamy także we wdrożeniu procesu integracji, uzyskaniu efektu synergii i zarządzaniu komunikacją oraz zmianą w całym procesie integracji.

 • Planowanie i realizacja strategii wyjścia z inwestycji (DivestCo i RemainCo)

  Wspieramy naszych klientów w fazie wychodzenia z inwestycji, tak aby zmniejszyć poziom odczuwalnych niedogodności w obszarach takich jak: obsługa klientów, umowy, podmioty prawne, struktura IT, łańcuch dostaw, finanse i księgowość oraz HR. Posiadane przez EY-Parthenon narzędzia pomagają zarządzać transakcją w uporządkowany sposób.

 • Wydzielenie operacyjne IT

  EY-Parthenon pomaga klientom wydzielić zasoby ludzkie, procesy, systemy IT, aktywa, umowy i podmioty prawne. Skupiamy się na najważniejszych czynnikach kreujących wartość w czasie sprzedaży lub wydzielenia jednostki biznesowej, działu lub całego podmiotu.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.