Elektroniczne narzędzia w podatkach

Obszar: Doradztwo podatkowe

Zachowanie konkurencyjności na rynku wymaga ciągłego dostosowania się do nieustannie zmieniających się warunków gospodarczych, wśród których jednym z najważniejszych jest elektronizacja procesów biznesowych. Wszechobecny trend oraz korzyści związane z digitalizacją dostrzegły także kilka lat temu polskie organy podatkowe zmieniając stopniowo formę oraz zakres przekazywanych przez podatników danych.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Digitalizacja wspiera biznes, tworząc nowe ramy prowadzenia działalności, stwarza także potencjalne ryzyka finansowe związane z nowymi wymogami w zakresie raportowania podatkowego, których pominięcie wiązało się będzie z dotkliwymi konsekwencjami na gruncie przepisów podatkowych i prawnych.

W EY łączymy wiedzę podatkową oraz wiedzę z zakresu technologii informacyjnej by lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów i oferować im wysokiej jakości usługi zapewniające bezpieczeństwo podejmowanych decyzji.

digital tax graph
 • Usługi transformacji funkcji podatkowej

  Zmieniające się otoczenie biznesowe i prawne, nowoczesne technologie, ewoluująca administracja skarbowa, rosnące znaczenie operacji międzynarodowych i zmiany na rynku pracy sprawiają, że tradycyjne działanie funkcji podatkowej przestaje być wystarczające.

  Usługi transformacji funkcji podatkowej pozwalają na wykorzystanie globalnych doświadczeń EY do znaczącego zwiększenia efektywności funkcji podatkowej. 

  Przykładowe usługi:

  • Analiza funkcji podatkowej, identyfikacja nieefektywności i możliwości jej poprawy w obszarach:
   • Źródeł danych i ich integracji.
   • Jakości decyzji, przepływu informacji i kompletności nadzoru.
   • Wykorzystywanych technologii i usług obcych.
   • Zespołu podatkowego, jego kompetencji i zasad gromadzenia wiedzy.
  • Pomoc w określeniu stanu oczekiwanego funkcji podatkowej i wycenie korzyści z wprowadzenia zmian.
  • Przygotowanie roadmapy zmian funkcji podatkowej i pomoc w jej implementacji.
  • Usługi zarządzania w kryzysie.

  Korzyści:

  • Poprawa efektywności procesów podatkowych.
  • Zmniejszenie ryzyka podatkowego.
  • Zmniejszenie czasu pracy funkcji podatkowej spędzanego na powtarzalnych kalkulacjach.
  • Integracja danych z wielu źródeł i pomoc w bieżącym mierzeniu efektywności funkcji podatkowej.
  • Nowoczesne środowisko pracy dla zespołu podatkowego. 
   
 • Usługi Data & Analitics in Tax

  Rosnąca liczba danych podatkowych utrudnia, a w niektórych przypadkach uniemożliwia ich właściwą interpretację oraz weryfikację. 

  Warto więc prowadzić w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego analizy na danych podatkowych, zaawansowanych testów oraz identyfikacji trendów i anomalii.  

  Przykładowe usługi:

  • Automatyczna weryfikacja rozliczeń VAT pod kątem: 
   • Spójności (potwierdzająca przykładowo czy wszystkie wystawione i otrzymane faktury zostały uwzględnione w rozliczeniach VAT).
   • Prawidłowości (potwierdzające przykładowo, czy transakcje oznaczone jako zagraniczne są prowadzone z odbiorcami mającymi siedzibę za granicą).
  • Przygotowywanie list dla procesów podatkowych – np. list faktur korygujących bez potwierdzenia odbioru, list transakcji eksportowych objętych stawką 23% z powodu braku dokumentów, etc. 
  • Identyfikację anomalii – pojedynczych transakcji o odmiennej klasyfikacji niż pozostałe transakcje z danym kontrahentem, ręcznych modyfikacji zapisów księgowych czy transakcji o niestandardowych wartościach lub adresach odbioru. 
  • Ocena skuteczności funkcji podatkowej – badanie czasu procesowania dokumentów, poprawności klasyfikacji transakcji, identyfikacja wąskich gardeł w procesach, 
  • Budowa indywidualnych narzędzi analitycznych adresujących specyficzne potrzeby funkcji podatkowej. 

  Korzyści: 

  • Znaczące zwieszenie kontroli nad obszarem podatkowym. 
  • Wczesna identyfikacja ryzyk podatkowych i możliwości optymalizacji.
  • Poprawa efektywności procesów podatkowych.
  • Nowoczesne środowisko pracy dla zespołu podatkowego. 
   
 • Silniki podatkowe

  Funkcja podatkowa wykonuje wiele manualnych obliczeń, grupuje dane z wielu systemów, dokonuje ręcznych poprawek i zmian. Obliczenie zobowiązania podatkowego jest czasochłonne i podatne na błędy.  

  Wdrożenie silnika kalkulacyjnego umożliwia: 

  • Integrację danych z wielu źródeł, w tym systemu księgowego, systemów transakcyjnych, plików excel, kwestionariuszy wypełnianych przez pracowników oraz publicznych baz danych. 
  • Automatyzację wykonania skomplikowanych i wielowątkowych obliczeń i przekształceń.
  • Dokonanie ręcznych korekt w kontrolowanym środowisku.
  • Przygotowanie deklaracji i ich wysyłkę do odpowiednich organów. 
  • Archiwizację danych i obliczeń. 

  Przykładowe usługi: 

  • Silnik wspierający kalkulację zaliczek i zobowiązania rocznego w podatku CIT dla pojedynczych spółek i podatkowych grup kapitałowych. 
  • Silnik gromadzący dane o nieruchomościach i pozwalający na automatyzację wypełniania deklaracji w podatku od nieruchomości.
  • Silnik identyfikujący transakcje podlegające podatkowi u źródła i wspierający wypełnianie deklaracji IFT-2R.
  • Silnik integrujący dane z wielu podmiotów i przygotowujący deklarację CBC-R.
   

  Korzyści:

  • Efektywny proces kalkulacji podatku.
  • Mniejsza podatność na błędy.
  • Możliwość identyfikacji trendów i przedstawienia podsumowań.
  • Nowoczesne środowisko pracy dla zespołu podatkowego.
  • Możliwość integracji z innymi systemami. 
   
   
 • Tax workflow

  Wiele procesów podatkowych jest rozproszonych lub wieloetapowych. W codziennej pracy łatwo o opóźnienia i pominiecie kluczowych kroków. Często brakuje w nich również odpowiedniej kontroli i nadzoru. 

  Wdrożenie narzędzia monitorującego procesy podatkowe umożliwia:

  • Podzielenie procesu na kroki.
  • Przypisanie kroków do członków zespołu. 
  • Bieżące monitorowanie postępu prac. 
  • Komunikację projektową i centralne przechowywanie materiałów źródłowych i wyników pracy.
  • Przypomnienia i eskalację. 

  Przykładowe usługi: 

  • Narzędzie monitorujące proces raportowania MDR.
  • Narzędzie wspierające proces przygotowywania dokumentacji cen transferowych. 
  • Narzędzie wspierające gromadzenie dokumentacji w zakresie ulgi na prace badawczo rozwojowe. 
  • Narzędzie usprawniające proces gromadzenia dokumentacji na potrzeby raportu CbC-R
  • Narzędzie wspierające weryfikację kontrahentów 

  Korzyści:

  • Pełniejszy nadzór nad procesami podatkowymi.
  • Możliwość identyfikacji trendów, przedstawienia podsumowań i optymalizacji czasu pracy zespołu podatkowego.
  • Potencjał do automatyzacji procesu. 
  • Nowoczesne środowisko pracy dla zespołu podatkowego. 
  • Możliwość integracji z innymi systemami.
   
 • Aplikacja do generowania JPK – zintegrowana z systemem SAP

  JPK to bogate źródło informacji o rozliczeniach podatkowo-księgowych każdej Spółki. W oparciu o dane zawarte w JPK, organy podatkowe typują podatników do kontroli. Najwięcej wyzwań technicznych pojawia się przy poprawnym przygotowaniu struktur.

  Wdrożenie narzędzia do generowania danych podatkowych i księgowych w formie JPK: 

  • Mapowanie danych finansowo-podatkowych z systemami IT stanowiącymi ich źródło.
  • Identyfikacja i obsługa ew. braków w danych potrzebnych do generowania JPK.
  • Wyjaśnienie zagadnień oraz wątpliwości związanych z obowiązkiem przedstawiania danych w postaci JPK.
  • Dostarczenie elastycznych rozwiązań, które umożliwiają łatwe dostosowanie się do ew. zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów w strukturach JPK.
  • Raportowanie generujące dane w strukturach JPK zgodnie z ustawą Ordynacji Podatkowej.
  • Gwarancja zgodności struktury generowanych plików z wymaganiami Ministerstwa Finansów.
  • Wsparcie i utrzymanie dostarczonego rozwiązania.

  Przykładowe usługi: 

  • Narzędzie wspierające proces generowania JPK. 
  • Narzędzie wspierające wysyłkę JPK.
  • Narzędzie wspierające weryfikację kontrahentów. 
  • Narzędzie automatyzację podzielonej płatności. 

  Korzyści: 

  • Pełniejszy nadzór nad procesami podatkowymi.
  • Możliwość optymalizacji czasu pracy zespołu podatkowego.
  • Potencjał do automatyzacji procesu. 
  • Nowoczesne środowisko pracy dla zespołu podatkowego. 
  • Możliwość integracji z innymi systemami. 
   
 • Aplikacje wspierające procesy finansowo – podatkowe

  Coraz więcej danych finansowych jest dostępnych dla organizacji, ale nadal niewiele firm posiada wiedzę i umiejętności, by na ich podstawie uzyskać jak największą wartość. W konsekwencji, to właśnie profesjonaliści z zakresu finansów przejęli odpowiedzialność za nowe narzędzia technologiczne oraz zaawansowane procesy biznesowe, by dostarczyć natychmiastowy obraz sytuacji potrzebny do podjęcia decyzji.

  Przykładowe usługi:

  • Kompleksowe usługi wdrożenie MSSF 16 – nowego standardu sprawozdawczego w ramach aplikacji SAP (moduł RE-FX): 
   • Obsługa umów najmu obejmującej ofertowanie i fakturowanie.
   • Pełnej, uporządkowanej ewidencji kosztów mediów i eksploatacji.
   • Ewidencji umów ubezpieczeniowych.
   • Kalkulacji podatków oraz opłat (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie i inne).
   • Rezerwacji powierzchni dla celów wewnętrznych.
  • Pomoc w przygotowaniu systemu do obsługi podzielonej płatności w SAP z uwzględnieniem  zmiany w wybranych raportach, obsługa płatności częściowych, kompensat, pozycji częściowo rozliczonych czy dostosowanie nośników płatności w systemie. 
  • Narzędzie umożliwiające utworzenie, zapisanie i wygenerowanie sprawozdania finansowego w ustrukturyzowanej formie XML.

   

  Korzyści:

  • Obsługa płatności częściowych (kompensaty, rozliczenia częściowe, przeksięgowania).
  • Dostosowanie reguł i schematów księgowych do nowych zdarzeń gospodarczych.
  • Raporty danych historycznych - możliwość raportowania danych historycznych: w każdym momencie dla dowolnej części sprawozdania.
  • Automatyzacja procesów księgowo – podatkowych spędzonego na obsłudze bieżących zdarzeń finansowych i podatkowych. 
   
 • Narzędzie do zarządzania podatkiem od nieruchomości

  System VTR jest przeznaczony do gromadzenia danych, kalkulacji oraz tworzenia deklaracji podatkowych na podatek nieruchomości oraz ich korekt w formie plików PDF oraz plików xml.

  Rozwiązanie skierowane jest do firm, które w swojej działalności korzystają z rozproszonej infrastruktury, znajdującej się na terenie wielu gmin i potrzebują narzędzi do automatyzacji rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, w szczególności do spółek z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej i przesyłowej.

  Dzięki standaryzacji formatu danych o wiele łatwiej jest zastosować rozwiązania, które pozwolą na automatyczne wypełnienie deklaracji na podatek od nieruchomości.

  System umożliwia także wsparcie procesów podatkowych w zakresie innych podatków (CIT, PIT, VAT)

  Korzyści dla użytkownika:

  • Baza nieruchomości - system tworzy bazę wszystkich nieruchomości, do których przyporządkowany jest odpowiedni organ podatkowy.
  • Dane finansowe, przedmiot opodatkowania - pod każdą nieruchomością przechowywane są konkretne rodzaje przedmiotu opodatkowania.
  • Zasilanie systemu - system ma możliwość zasilania danymi z różnych źródeł zewnętrznych (w tym systemów księgowych spółki). 
  • Dashboard - system oferuje ekran startowy zawierający wszystkie najważniejsze dane zebrane w jednym miejscu.
  • Deklaracje podatkowe - system automatycznie przygotowuje deklaracje podatkowe w sposób masowy jednocześnie dla wszystkich organów podatkowych na podstawie zaimplementowanego algorytmu doboru danych w oparciu o aktualne formularze urzędowe.
  • Moduł punktów adresowych i baza organów podatkowych - system udostępnia możliwość wprowadzania danych o adresie oraz funkcjonalność dotyczącą przeglądania oraz zarządzania danymi adresowymi oraz zapewnia możliwość prowadzenia bazy organów podatkowych. 
  • Raporty - system oferuje tworzenie raportów w formacie MS Excel, umożliwiających dalszą pracę analityczną na danych o nieruchomościach przechowywanych w systemie. 
  • Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu do danych - uwierzytelnianie użytkowników odbywa się poprzez integrację z Active Directory.
   

Aplikacje Tax okEY

Praktyczne narzędzia wspierające generowanie i składanie dokumentów podatkowych.

Oszczędność czasu, bezpieczeństwo podejmowanych decyzji oraz komfort pracy.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.