Prawo korporacyjne i handlowe

Firmy dążące do wzrostu także poza granicami kraju, muszą zarządzać ryzykiem regulacyjnym, eliminować różnice kulturowe i skutecznie konkurować.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Kancelaria EY Law jest częścią międzynarodowej sieci, która zapewnia porady prawne we wszystkich głównych obszarach biznesowych, w tym w zakresie prawa pracy, środowiska i handlu emisjami, własności intelektualnej, finansów i prawa podatkowego. Pomagamy rozwiązać szereg problemów, które mogą wystąpić podczas pojedynczej transakcji korporacyjnej, dzięki czemu Twoja firma może działać bezpiecznie w różnych jurysdykcjach i jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości biznesowe.

 • Prawo spółek

  Kancelaria EY Law oferuje kompleksowe doradztwo prawne, na każdym etapie projektu. Nasze działania obejmują:

  • Codzienny consulting
  • Efektywne przeprowadzanie reorganizacji
  • Krajowe i międzynarodowe transakcje korporacyjne, w tym fuzje, przejęcia i joint ventures
  • Inwestycje kapitałowe i zmiany transakcji kontrolowanych
  • Wsparcie i porady dotyczące korporacyjnych programów zgodności
  • Korporacyjne usługi sekretarskie
 • Prawo komercyjne

  Kancelaria EY Law doradza przedsiębiorstwom w ich kontakcie z klientami krajowymi i międzynarodowymi, dostawcami i dystrybutorami. Prawnicy EY Law udzielają porad na temat wszelkich form umów handlowych w celu wspierania codziennych i strategicznych działań biznesowych. Doświadczenie EY Law obejmuje różne sektory i systemy regulacyjne, w tym:

  • Umowy obejmujące outsourcing, prowadzone w ramach szczegółowych procesów zamówień
  • Dystrybucja usług
  • Licencjonowanie oprogramowania
  • Rozwój
  • Marketing produktu
  • Produkcja
  • Dostawy
  • Zarządzanie i wsparcie
  • White labeling
  • Współpraca
  • Regulaminy online
 • Spory akcjonariuszy, ład korporacyjny

  EY zapewnia porady dotyczące sporów, procesów i roszczeń pomiędzy akcjonariuszami spółki lub akcjonariuszami spółki a spółką. Kwestie te mogą obejmować roszczenia i czynności prawne dotyczące uchwał zarządu lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, rozwiązań sądowych i odpowiedzialności dyrektorów spółek.

  EY Law doradza w wielu aspektach ładu korporacyjnego. Prawnicy EY udzielają porad spółkom giełdowym, inwestorom instytucjonalnym, inwestorom private equity, ubezpieczycielom, komitetom zarządu, dyrektorom i innym podmiotom.

 • Niewypłacalność i restrukturyzacja

  Od czasu światowego kryzysu finansowego prawo upadłościowe ewoluowało, aby sprostać wyzwaniom odbudowy gospodarczej. Zmiany obejmują harmonizację krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności w całej UE oraz przegląd rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego przez Komisję Europejską.

  Prace EY Law obejmują wszystkie formy rekonstrukcji, od wewnętrznych reorganizacji po reorganizacje mające na celu uniknięcie formalnej niewypłacalności. W związku z trudnymi sytuacjami finansowymi i okolicznościami poprzedzającymi bankructwo, EY pomaga bankom i funduszom private equity w radzeniu sobie z różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi z perspektywy biznesowej i kredytowej.

  Zespół EY składa się z interdyscyplinarnych, doświadczonych specjalistów, którzy koncentrują się na kwestiach związanych z bankructwem i restrukturyzacją, m.in. w takich obszarach jak jak nieruchomości, emerytury i zatrudnienie. Ta elastyczność pozwala EY dostosować jak najlepiej nasze zasoby do Twoich potrzeb.

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw i formalna niewypłacalność

  Oferta EY obejmuje:

  • Restrukturyzacje i sekurytyzacje
  • Negocjowanie i sporządzanie umów typu standstill
  • Zmianę harmonogramu zadłużenia, zamiany zadłużenia na akcje i innych form restrukturyzacji kapitału
  • Restrukturyzacje za pomocą transakcji finansowania przedsiębiorstw (wykupy, M&A i nowe inwestycje kapitałowe), restrukturyzacje przedsiębiorstw unikających formalnych procedur upadłościowych (schematy ustaleń) oraz restrukturyzacje poprzez procesy upadłościowe (sprzedaż i zakupy upadłości)
  • Powiernictwo
  • Kupno i sprzedaż wierzytelności upadłościowych

  Planowanie transakcji

  EY Law doradza także przy innych transakcjach, które mogą obejmować ocenę ryzyka niewypłacalności, wprowadzanie środków do strukturyzacji i przygotowywanie umowy w celu uzyskania ochrony przed kolejną niewypłacalnością kontrahenta.

  Rozwiązywanie sporów dotyczących niewypłacalności

  Zespół EY Law może pomóc w pełnym zakresie kwestii związanych z rozwiązywaniem sporów, od wnoszenia i obrony działań unikających, przez sankcje wobec dyrektorów, po kwestionowane postępowania windykacyjne i postępowania likwidacyjne. Nasze działania mogą również obejmować:

  • Ochronę aktywów przed roszczeniami wierzyciela
  • Operacje zamrażania i wyszukiwania aktywów międzynarodowych
 • Prawo konkurencji UE i kontrola fuzji

  Prawnicy EY oferują szczegółowe porady prawne w celu spełnienia wymagań kontroli fuzji, niezależnie od tego, czy planujesz transakcje lokalne czy międzynarodowe. Wsparcie prawne EY obejmuje:

  • Analizę strategiczną mającą na celu określenie potencjalnych problemów oraz wynikających z nich skutków.
  • Analizę obejmująca wiele jurysdykcji - wszędzie tam, gdzie przeprowadzasz transakcje.
  • Analizę definicji rynku w celu uzyskania obrazu potencjalnego problemu. Prawnicy EY zwykle współpracują z ekonomistami i innymi profesjonalnymi doradcami w EY, wykorzystując swoje doświadczenia i umiejętności w tej kwestii.
  • Opracowywanie dokumentacji, tworzenie zarówno kluczowych komunikatów, jak i rozwiązywanie pojawiających się problemów, a także aspektów lokalnych.
  • Porady dotyczące zaangażowania między stronami, takie jak sporządzanie umów o zachowaniu poufności, zasad i protokołów oraz procedury zapewniające, że planowanie integracji nie narusza tak zwanych zasad „gun-jumping”.
  • Współpraca z organami ds. konkurencji, od kontaktu przed zgłoszeniem do przeprowadzenia i zakończenia procedury.
  • Wsparcie, w razie potrzeby, w każdym procesie dezinwestycji, w tym zaangażowanie w sprzedaż i monitorowanie powierników.

  Ścisła współpraca pomiędzy prawnikami EY Law, a innymi profesjonalistami pracującymi w wielu dyscyplinach i obszarach na całym świecie pozwala EY zapewniać zintegrowane i multidyscyplinarne doradztwo.

 • Niezapowiedziane kontrole

  Prawo antymonopolowe i dotyczące konkurencji dotyczące tzw. „dawn raids” wymaga od organizacji szybkiego zaangażowania się w dowolnym miejscu na świecie, w którym prowadzi działalność. Bezpośrednim wymogiem jest zareagowanie na fakt, że organ ds. Konkurencji „znajduje się w lobby”. Aby być jak najbardziej przydatnym, doradcy powinni być "w zasięgu ręki".

  Podczas kontroli klient potrzebuje nie tylko doradców prawnych, ale także analityków danych i specjalistów z zakresu informatyki śledczej. Należy przeprowadzić szereg działań, które można później wykorzystać do analizy informacji.

  Doradcy znający branżę są często zobowiązani do umieszczenia zidentyfikowanego zachowania w kontekście, co pozwala ustalić, czy było to uzasadnione. Liczba kontroli w różnych krajach, a nawet na kontynentach rośnie, więc doradcy muszą działać globalnie, aby zapewnić uniwersalne wsparcie, które jest skuteczne i wydajne.

  Prawnicy EY oferują szerokie porady prawne, aby wesprzeć klientów podczas i po kontroli. Wsparcie EY obejmuje:

  • Wsparcie lokalnego kierownictwa i zespołu prawnego
  • Zaawansowane technologie informatyczne obsługujące kopiowanie danych z potencjalnie wielu urządzeń (komputer, chmura, smartfon) w wielu krajach
  • Współpraca z organami ochrony konkurencji, od początku aż do zamknięcia sprawy oraz, w razie potrzeby, odwołanie się do właściwego sądu

  Ścisła współpraca pomiędzy prawnikami EY Law, a innymi profesjonalistami pracującymi w wielu dyscyplinach i obszarach na całym świecie pozwala EY zapewniać zintegrowane i multidyscyplinarne doradztwo.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.