Strategiczne wsparcie inżynierii jakości

Wytwarzanie i wprowadzanie na rynek wysokiej jakości cyfrowych rozwiązań i systemów poprzez zastosowanie metodyk zwinnych wymaga solidnego, opartego na ryzyku i wysoce zautomatyzowanego podejścia do testowania. Takie podejście do inżynierii jakości szybko staje się nowym standardem przyszłości #futureoftesting.

Powiązane tematy Technologia Consulting

Testy strategiczne i inżynieria jakości: centra kompetencyjne EY

Globalna Społeczność Testerów EY to ponad 2 200 konsultantów, którzy pracują w centrach Usług Testowania Strategicznego w Wielkiej Brytanii i Polsce. Obsługują klientów EY na całym świecie, przy czym centrum kompetencyjne EY dla regionu EMEIA znajduje się w Warszawie.

Organizacje poszukują wsparcia ekspertów w obszarze testowania, którzy mogą pomóc przyspieszyć wprowadzanie na rynek rozwiązań IT, jak również pomóc w adopcji innowacji w obszarze nowych technologii. Koncentrują się na zwinnych metodykach, aby nadążyć za potrzebami biznesu jak również szybkością dostarczania oraz wysokim poziomem zapewnienia jakości nowych rozwiązań.

Wytwarzanie i wprowadzanie na rynek wysokiej jakości cyfrowych rozwiązań i systemów poprzez zastosowanie metodyk zwinnych wymaga solidnego, opartego na ryzyku i wysoce zautomatyzowanego podejścia do testowania. Takie podejście do inżynierii jakości szybko staje się nowym standardem przyszłości #futureoftesting.

Jak EY może pomóc?

Globalna społeczność ekspertów EY w obszarze inżynierii jakości liczy ponad 2200 konsultantów z branżowymi centrami usług testowania strategicznego w Polsce, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii. Nasze globalne centra usług testowych wspierają klientów na całym świecie, w tym region EMEIA obsługuje warszawskie centrum usług.

Wykorzystujemy nasza globalną sieć ekspertów w celu dostosowania się do potrzeb klientów poprzez wykorzystanie doświadczeń u porównywalnych klientów, wspólne perspektywy branżowe jak i specjalistyczne doświadczenia w obszarze złożonych programów transformacyjnych.

 • EY posiada  udokumentowane doświadczenie w realizacji programów transformacji na dużą skalę. Wnosimy dogłębne zrozumienie kontekstu biznesowego i doświadczenie w krytycznych inicjatywach IT i testów biznesowych.
 • EY posiada udane i wymierne osiągnięcia we wprowadzaniu ulepszeń i poprawy efektywności kosztowej w ramach dostarczania usług w obszarze testów na dużą skalę.
 • EY wykorzystuje inteligentne rozwiązania w obszarze testowania, w celu zwiększenia efektywności i przejrzystość, co pozwala na większą elastyczność modelu realizacji prac projektowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnego ryzyka dla programu.
 • Jesteśmy pragmatyczni i łatwi we współpracy. Zapewniamy informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, tak aby poprawiać wyniki naszych prac jak również demonstrować implementację „quick wins”
 • Pomagamy klientom w przekształcaniu ich organizacji testowych w różnych branżach i regionach geograficznych, tworząc profesjonalne, wydajne „wielo-ośrodkowe” zespoły usług testowych.
 • Odnosimy również sukcesy w prowadzeniu projektów transformacji IT w wielu globalnych organizacjach.
 • EY ma ogromne doświadczenie w kierowaniu programami IT i biznesowymi, w miarę jak organizacje adoptują zwinne podejście do realizacji projektów.

Jaką wartość wnosimy?

 • Poprawa wydajności, transparentności i obniżenie kosztów testowania
 • Dostarczanie powtarzalnych rozwiązań skoncentrowanych na automatyzacji wspierających zwinną transformację cyfrową

Nasza globalna praktyka w zakresie strategicznego wsparcia obszaru testów i inżynierii jakości służy naszym klientom do wdrażania szerokiej gamy inicjatyw w obszarze testów  oraz poprawy procesów zapewniania jakości.

Posiadamy ponad

2200

specjalistów w obszarze testów dostarczających nasze usługi klientom na całym świecie.

Aby pomóc naszym klientom w implementacji podejścia Quality@Speed ​​​​skupiamy się na dostarczaniu następujących rozwiązań.

 • Strategiczne podejście do testowania

  Rozwiązania w zakresie usług testowania strategicznego pomagają organizacjom w stworzeniu płynnego partnerstwa między biznesem a zespołami technologicznymi, umożliwiając sprawniejsze reagowanie na potrzeby rynku oraz zwiększenie częstotliwości dostaw.

 • Transformacja Automatyzacji Testów (TAaaS)

  Strategia automatyzacji testów jest bardziej niż kiedykolwiek złożona, aby sprostać wymaganiom technologii i zwinnej metodyki dostarczania. Aby osiągnąć Quality@Speed, strategia musi opierać się na zróżnicowanym portfolio możliwości, struktur i narzędzi automatyzacji.

   

 • Dane Testowe jako usługa (TDaaS)

  Zarządzanie Danymi Testowymi to proces, który pozwala organizacjom na zapewnienie efektywności w dostarczaniu danych testowych i skrócenie czasu wprowadzania oprogramowania na rynek. 

   

 • Optymizacja Pokrycia Testów (TDO)

  Proces zapewniania jakości jest ściśle związany z budowaniem przypadków testowych opartych na wymaganiach lub – jak w przypadku metodyk zwinnych - historyjkach użytkownika (user story). Aby osiągnąć wymagany poziom pokrycia, konieczne jest wykonanie adekwatnej liczby przypadków testowych. Najczęściej jednak zestawy testów są opracowywane w nadmiarze. Tradycyjne podejście do testowania okazuje się nieefektywne, czasochłonne i wydłuża czas dostarczenia gotowego rozwiązania.

   

 • Inżyniera Wydajności

  Myśląc o wydajności w przypadku wysokiej jakości produktów i systemów obsługujących technologię cyfrową, lepiej zapobiegać niż naprawiać. 

   

 • Testy Niefunkcjonalne (NFT)

  Rozwijając kompetencje w zakresie testowania strategicznego, przyjrzeliśmy się bliżej obszarowi niefunkcjonalnemu i odkryliśmy lukę pomiędzy zrozumieniem oprogramowania przez biznes (a także potrzebami niefunkcjonalnymi) a jego dostarczeniem przez zespoły technologiczne

   

Jakich rezultatów można się spodziewać?

 • Mamy udokumentowane doświadczenie w realizacji programów transformacji na dużą skalę. Nasi ludzie wnoszą głębokie zrozumienie kontekstu biznesowego i doświadczenie w programach transformacyjnych IT oraz zmianach biznesowych.
 • Wykorzystujemy innowacyjne możliwości testowania w celu zwiększenia produktywności i przejrzystości, co pozwala na większą elastyczność modelu realizacji prac projektowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnego ryzyka dla programu
 • Zapewniamy informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, tak aby poprawiać wyniki naszych prac jak również demonstrować implementację „quick wins”
 • Pomagamy klientom w przekształcaniu ich organizacji testowych w różnych branżach i regionach geograficznych, tworząc wydajne i innowacyjne „wielo-ośrodkowe” zespoły usług testów.

Co nas wyróżnia

Udokumentowane doświadczenie w realizacji programów transformacji na dużą skalę.

Kompleksowe zrozumienie kontekstu biznesowego oraz umiejętności w zakresie zarówno testowania, jak i usług IT.

Sukcesy i wymierne osiągnięcia w zakresie wprowadzania ulepszeń oraz poprawy efektywności kosztowej w cyklach dostarczania testów na dużą skalę.

Wykorzystywanie inteligentnych technik testowania w celu zwiększenia produktywności i przejrzystości, co pozwala na większą elastyczność modelu dostarczania przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnego ryzyka dla programu.

Wsparcie klientów z różnych branż i regionów w przekształcaniu ich organizacji w zakresie testów, tworząc wydajne, wieloośrodkowe zespoły zapewniające testy.

Bogate doświadczenie we wdrażaniu programów transformacji IT i biznesowych, bazujących na zwinnych technikach zarządzania projektami.

Zapisz się na newsletter „EY Technology”

Otrzymuj comiesięczny zestaw najciekawszych artykułów, raportów i analiz z zakresu technologii dla biznesu. 

Zapisz się

Inżynieria Jakości

Jak przekształcamy testowanie, abyś spędzał więcej czasu na wprowadzaniu innowacji, a mniej na rutynowych zadaniach?

Dowiedz się więcej [EN]

Wykorzystujemy innowacyjne możliwości testowania

Mamy doświadczenie w realizacji programów transformacji na dużą skalę, a nasi pracownicy wnoszą głębokie zrozumienie kontekstu biznesowego klienta oraz doświadczenie w realizacji dużych programów zmian informatycznych i biznesowych.

Wykorzystujemy innowacyjne możliwości testowania w celu zwiększenia wydajności i przejrzystości, co pozwala na większą elastyczność modelu realizacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnego ryzyka.

Dostarczamy w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych, aby poprawić wyniki oraz zaproponować szybkie wdrożenie.

Pomagaliśmy klientom w przekształcaniu ich organizacji testowych w różnych branżach i regionach geograficznych, tworząc wydajne, wieloośrodkowe zespoły ds. testowania.