Co mogą zrobić dla Ciebie usługi EY w zakresie tworzenia wartości kapitału prywatnego

Przy wysokich wycenach, rekordowym poziomie rezerw gotówkowych i zwiększonej konkurencji, firmy private equity coraz częściej muszą być w stanie identyfikować i wprowadzać usprawnienia operacyjne, aby osiągnąć zakładany zwrot z inwestycji.

Ustalamy priorytety naszego zaangażowania, aby skupić się na sytuacjach, które znamy najlepiej: skomplikowanych wyodrębnieniach, przekształceniach funkcjonalnych i przypadkach stresu/stresu. Bez względu na sytuację, łączymy wnioski z naszej strategii i transakcji podczas dostarczania wartości dodanej.

Wykorzystujemy analitykę danych na każdym etapie procesu, aby przyspieszyć nasze analizy, pomóc uruchomić właściwą strategię, poprawić wydajność operacyjną, umożliwić wzrost i zoptymalizować wyjście z inwestycji. Nasze zintegrowane zespoły koncentrują się na utrzymaniu zaangażowania zarządu, jednocześnie zachowując wysokie tempo działań oraz chroniąc potencjał do generowania wartości.

Na jakie pytania pomożemy Ci odpowiedzieć?
 • Od fazy identyfikacji do wyjścia z inwestycji, ile wartości można uzyskać?
 • Jak wykorzystać analitykę do odkrycia nowych możliwości zwiększenia wartości?
 • Jak przełożyć wnioski z badania due diligence na realne plany transformacji?
 • Jak maksymalizować tempo prac oraz skalę osiąganych rezultatów, utrzymując jednocześnie zaangażowanie zarządu i sponsorów?
 • Transformacja

  Pomagamy zidentyfikować i zrealizować potencjał poprawy efektywności w trakcie całego okresu trwania inwestycji. Obejmuje to:

  • Badanie potencjału tworzenia wartości (Value Creation Diligence) – wsparcie w budowie tez inwestycyjnych poprzez doradztwo dotyczące wielkości, zakresu i osiągalności wzrostu wartości
  • Plan na 100 dni – przygotowanie jasnego planu realizacji usprawnień po zakończeniu transakcji
  • Wsparcie w realizacji – zapewnienie doświadczonego przywództwa, pragmatycznego PMO oraz bogatego doświadczenia funkcjonalnego w celu dostarczenia zakładanej wartości
  • Pomoc w sytuacjach kryzysowych – nasze zespoły restrukturyzacyjne zapewniają przywództwo i doradztwo w przypadkach gwałtownych zmian okoliczności lub też planów istotnie mijających się z rzeczywistością

  Dowiedz się więcej

 • Wzrost

  Rozbudowujemy nasze kompetencje w obszarze doradztwa strategicznego aby pomagać w przyspieszaniu wzrostu po przejęciu. Nasza oferta obejmuje zarówno tradycyjne akceleratory wzrostu (np. strategia wzrostu, zarządzanie cenami, optymalizacja portfela itp.), jak i strategie transformacji cyfrowej (np. cyfrowe modele biznesowe, wdrożenia technologii, itp.).

  Dowiedz się więcej

 • Transformacja funkcji biznesowych

  Pomagamy przekształcać back-office i centra usług wspólnych, wykorzystując narzędzia cyfrowe, aby zwiększyć wydajność:

  • Funkcji finansowych, zasobów ludzkich oraz informatycznych (zawsze bazując na technologii)
  • Centrów usług wspólnych
  • Redukując koszty ogólnego zarządu
  • Cyfrowo wspieranego back-office
 • Efektywność operacyjna

  Wykorzystujemy naszą wiedzę z obszaru łańcucha dostaw oraz modeli operacyjnych w celu identyfikacji i poprawy efektywności operacyjnej oraz redukcji kosztów. Potrafimy skutecznie pracować z organizacjami o złożonych strukturach zlokalizowanych w wielu jurysdykcjach i skutecznie włączać aspekty podatkowe i informatyczne, aby maksymalizować osiągane korzyści.

 • Optymalizacja cash flow i kapitału obrotowego

  Nasz uznany zespół restrukturyzacyjny pozwoli na uwolnienie gotówki zamrożonej na bilansie. Oferujemy również pełen zakres usług, które pomogą w zarządzaniu gotówką w czasach kryzysu lub ograniczonej płynności. Nasze główne usługi obejmują:

  • Zarządzanie kapitałem obrotowym (optymalizacja należności, zobowiązań, zapasów)
  • Prognozowanie/zarządzanie środkami pieniężnymi
  • Zarządzanie płynnością w kryzysie

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.