Doradztwo i audyt w zakresie sprawozdawczości niefinansowej (raportowanie niefinansowe i raporty ESG)

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju i przygotowywaniu procesu, jakim jest raportowanie niefinansowe. Pomagamy organizacjom zrozumieć obecne standardy i dyrektywy w obszarze ESG (m.in. raporty ESG) oraz metodologię wdrożenia nowych wytycznych.

Powiązane tematy Audyt Sustainability i ESG

Raporty ESG - inwestorzy chcą wiedzieć więcej

Organy regulacyjne, inwestorzy oraz pozostali interesariusze oczekują przejrzystych, ustandaryzowanych i porównywalnych danych ESG - raporty ESG stanowią podstawę do wiarygodnej oceny długoterminowej wartości każdego przedsiębiorstwa. Dlatego firmy poszerzają zakres raportowania i poszukują nowych sposobów komunikowania niefinansowych wyników ich działalności.

Coraz popularniejsze staje się raportowanie niefinansowe zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI), Task Force on Climate related Financial Discolsures (TCFD), The International Integrated Reporting Framework (IIRF). 

Już niedługo obowiązującymi standardami raportowania informacji niefinansowych w Unii Europejskiej będą tzw. European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Potrzebujesz doradztwa w zakresie sprawozdawczości niefinansowej? Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Raportowanie niefinansowe - jak możemy pomóc?

Zgodnie z założeniami projektu dyrektywy „Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) wszystkie duże przedsiębiorstwa będą zobowiązane do raportowania danych ESG i poddania ich niezależnej ocenie. 

Poza typowymi raportami (raporty ESG) weryfikacji mogą podlegać inne informacje niefinansowe m.in.: ramy zielonych obligacji, oświadczenia na temat emisji gazów cieplarnianych czy informacje raportowane do banków.

Wspieramy naszych klientów w komunikowaniu niefinansowych wyników działalności oraz reagowaniu na zmiany w zasadach, które wpływają na raportowanie ESG. Oferujemy także wsparcie w identyfikowaniu oczekiwań interesariuszy oraz w budowaniu zaufania rynku do przedstawionych rezultatów i tworzeniu długoterminowej wartości.

Doradztwo w zakresie budowania strategii i raportowania (raportowanie ESG). Nasze usługi obejmują:

 • Raporty ESG - przygotowanie dokumentacji
 • Pomoc w spełnieniu wymogów wpływających na prawidłowe raportowanie niefinansowe według m.in. Global Reporting Initiative (GRI), Task Force on Climate related Financial Discolsures (TCFD), The International Integrated Reporting Framework (IIRF), European sustainability reporting standards (ESRS), The Science Based Targets initiative (SBTI)
 • Wsparcie w przeprowadzeniu analizy istotności, która stanowi ważny element procesu, jakim jest raportowanie ESG
 • Kalkulacja i analiza emisji GHG (Greenhouse Gases)
 • Obliczenie śladu węglowego organizacji
 • Identyfikacja kluczowych wskaźników efektywności zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa (ESG KPI) 
 • Wsparcie w opracowaniu wewnętrznych struktur raportowania ESG
 • Wsparcie w zakresie ESG w procesie IPO

Powyższe usługi dają pewność, że raportowanie niefinansowe (raport ESG) zostanie przeprowadzone w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

Raport ESG - audytorska ocena raportów oraz innych danych ESG

Wspierając proces, jakim jest raportowanie danych niefinansowych, przeprowadzamy:

 • Niezależną weryfikację raportu ESG sporządzonego zgodnie ze standardami raportowania 
 • Ocenę wybranych danych, które zawierają raporty ESG przygotowane zgodnie z ustalonymi kryteriami 
 • Atestację dotyczącą emisji gazów cieplarnianych
 • Weryfikację zielonych obligacji (green bonds) przed (pre-issuance) i po emisji (post-issuance)

Co nas wyróżnia

Łączymy usługi

Weryfikujemy raporty ESG zgodnie ze standardem ISAE 3000 razem z badaniem sprawozdań finansowych, również w przypadku Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP).

Myślimy strategicznie

Wprowadzamy systemy gromadzenia i analizy danych ESG, by wspierać sprawozdawczość zarządczą, raportowanie niefinansowe do zarządu i ujawnianie informacji na zewnątrz organizacji.

Działamy systemowo

Ułatwiamy firmom pozyskiwanie nowych źródeł rozwoju, kapitału oraz innowacji, a także zwiększamy przewagę w walce o talenty na rynku pracy.

Newsletter EY

Wszystkie niezbędne informacje z zakresu Sustainability i ESG w zasięgu ręki.

Zapisz się

Wszyscy oczekują zrównoważonego rozwoju

Według globalnej ankiety EY w 2020 roku 98% inwestorów w swoich decyzjach inwestycyjnych brało pod uwagę dane niefinansowe. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, jeszcze niedawno niedoceniana, dziś odgrywa kluczową rolę w strategii biznesowej największych uczestników rynku. Pomagamy klientom zbudować długoterminową wartość dla firm i zabezpieczamy ich szanse na rozwój.

Świadczymy kompleksowe usługi związane ze wsparciem w opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i przygotowaniu dokumentacji, jak np. raport niefinansowy przedsiębiorstwa. Ponadto, jako wiodąca firma audytorska, oferujemy usługi weryfikacji raportów niefinansowych, przeprowadzane zgodnie z wytycznymi standardu ISAE 3000.