Usługi w zakresie zarządzania płynnością finansową (Treasury)

Dostarczamy narzędzia i wspieramy organizacje w usprawnieniu procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem, stosowaniem zabezpieczeń, obrotem instrumentami pochodnymi i towarami giełdowymi.

Powiązane tematy Finanse przedsiębiorstw

Centralizacja zarządzania płynnością finansową

Funkcja zarządzania płynnością finansową w organizacjach jest centralizowana. Wiele z nich rozpoczyna transformację i poszukuje wskazówek, jak w przyszłości powinien wyglądać ich docelowy model operacyjny.

Eksperci EY opracowują i dostarczają usługi dające podstawy do podejmowania dalszych działań, które pomogą odkryć wartość zespołu zarządzającego środkami pieniężnymi.

Potrzebujesz doradztwa w zakresie zakresie zarządzania płynnością finansową? Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Jak możemy pomóc

Nasi specjaliści łączą wiedzę biznesową ze znajomością relacji występujących między pionem zarządzania, środkami pieniężnymi a strategią korporacyjną. Usługi EY obejmują cztery obszary:

1. Ocena 

  • Określenie zakresu i harmonogramu realizacji projektu transformacji pionu zarządzania środkami pieniężnymi oraz przegląd struktury organizacyjnej, procesów i powiązanych technologii.
  • Pomiar funkcjonalności działań pionu zarządzania środkami pieniężnymi i zastosowanie branżowego spektrum dojrzałości, by uzyskać ogólny obrazu stanu bieżącego.
  • Określenie wizji przyszłego stanu ogólnego wraz ze wskazaniem sposobu osiągnięcia pożądanego poziomu dojrzałości pionu zarządzania środkami pieniężnymi.

2. Projekt 

  • Podanie przykładów wiodących praktyk i analiza współzależności z innymi procesami.
  • Opracowanie przyszłych procesów zarządzania środkami pieniężnymi we wszystkich obszarach funkcjonalnych.
  • Zaprojektowanie przyszłego planu działania, określenie celów i zadań oraz szczegółowego planu realizacji projektu.

3. Wdrożenie 

  • Wykorzystanie pomocnych narzędzi, materiałów pomocniczych i akceleratorów EY, by skrócić czas realizacji projektu, wyeliminować potencjalne przeróbki oraz ograniczyć poczucie wypalenia podczas realizacji dużych projektów transformacyjnych.
  • Ciągłe kontrolowanie postępów w realizacji projektu i przekazywanie wyników.

4. Usługi zarządzania

  • Pomoc w przesunięciu zasobów organizacji do innych zadań, co umożliwi skoncentrowanie się na działaniach strategicznych i rozwoju relacji biznesowych.

Co nas wyróżnia

Automatyzacja procesów finansowych

Automatyzacja zleceń, administracji i zarządzania strukturami finansowymi firmy oraz zmniejszenie ryzyka związanego z nieściągalnymi należnościami. 

Analityka predykcyjna

Precyzyjne określanie niezbędnego poziomu zapasów oraz zapotrzebowania na gotówkę w przedsiębiorstwie. 

Optymalizacja kapitału pracującego

Agregowanie dużej ilości danych z różnych źródeł i dokładna analiza w czasie rzeczywistym.

Najwyższe standardy niezależności

W ramach świadczonych usług wspieramy naszych klientów w dostosowaniu bieżącej działalności do najlepszych światowych praktyk zarządzania firmą. Zachowujemy niezależność i krytycznie podchodzimy do analizowanych zagadnień.

Korzystanie z niektórych usług i narzędzi przez klientów EY oraz podmioty z nimi powiązane może podlegać ograniczeniom ze względu na konieczność zachowania zgodności z obowiązującymi standardami niezależności. Chcąc uzyskać więcej informacji, wypełnij formularz kontaktowy.