Podatki międzynarodowe

Nasi specjaliści w zakresie podatków międzynarodowych pomagają firmom w dostosowaniu strategii podatkowych do warunków panujących na konkurencyjnym rynku.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Nasz Zespół zapewnia najwyższej jakości usługi doradztwa podatkowego dla wielu międzynarodowych firm. Pracujemy nad dostarczeniem wymiernych korzyści naszym klientom, którzy chcą skutecznie konkurować na rynkach zagranicznych.

Nasza zintegrowana globalna sieć specjalistów podatkowych działa na rzecz odkrywania nowych możliwości, które przyczyniają się do zoptymalizowania ogólnej pozycji podatkowej klienta. Składa się z zespołów wysoce doświadczonych specjalistów z wielu krajów w kilku lokalizacjach na całym świecie i odgrywa ważną rolę w gromadzeniu wiedzy podatkowej z różnych jurysdykcji.

Finanse i struktura kapitału

Działy zajmujące się podatkami międzynarodowymi stają przed coraz większymi wyzwaniami w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem biznesowym i rynkowym oraz efektywnego ubiegania się o finansowanie. Wyzwaniem jest również zintensyfikowana działalność legislacyjna i kontrola działań finansowych przeprowadzana przez organy podatkowe na całym świecie. Ponadto, nieustające zmiany na rynkach światowych stwarzają dalsze wyzwania i obciążenia dla przedsiębiorstw, podnosząc efektywne stawki podatkowe.

Pomagamy zarządzać wymogami podatkowymi, korzystając z naszej zintegrowanej globalnej sieci specjalistów podatkowych. Pracujemy wspólnie na rzecz odkrywania nowych możliwości, zarządzania globalnym ryzykiem podatkowym oraz wypełniania transgranicznych zobowiązań sprawozdawczych i rozwiązywania kwestii związanych z cenami transferowymi. Nasz Zespół wnosi efektywność podatkową do celów finansowych, niezależnie od tego, czy firmy finansują swoją działalność krajową czy transgraniczną, zabezpieczają swoje ryzyko za pomocą instrumentów pochodnych, strukturyzują instrumenty inwestycyjne, handlują papierami wartościowymi lub towarami, czy też zarządzają środkami pieniężnymi lub repatriują je.

Modele biznesowe i łańcuch dostaw

Wdrożenie przez OECD wyników projektu dotyczącego erozji podstawy opodatkowania i przerzucania zysków (BEPS) ma znaczący wpływ na łańcuchy dostaw przedsiębiorstw na całym świecie. Nasz zespół oferuje doświadczenie specjalistów z zakresu doradztwa, usług ubezpieczeniowych, prawnych i podatkowych, którzy koncentrują się na wspieraniu klientów w zakresie efektywności modeli biznesowych, w tym dostosowaniu operacji zaopatrzenia, niematerialnego zarządzania, stałej oceny ryzyka zakładu i ograniczania ryzyka.

Regulacje prawne

Coraz większą uwagę zwraca się na właściwe wykorzystanie podmiotów prawnych, zarówno ze strony organów podatkowych, jak i przedsiębiorstw (w celu oszczędności operacyjnych). Nasz Zespół pomaga w tworzeniu i wdrażaniu na skalę globalną bezpiecznych podatkowo strategii. Bierzemy pod uwagę wymogi wynikające z konwencji MLI, takie jak test podstawowego celu i inne środki zapobiegające unikaniu opodatkowania, lokalne ustawodawstwo i regulacje krajowe, takie jak podatek u źródła i podatki od zysków kapitałowych - przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na atrybuty podatkowe w różne jurysdykcje.

Operacje podatkowe koncentrujące się na działalności transgranicznej

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na współpracę z zespołami, które pomagają w zakresie transgranicznych zobowiązań sprawozdawczych i cen transferowych. Dzieje się tak, z uwagi na liczne wymogi, takie jak główne i lokalne pliki dotyczące cen transferowych, sprawozdawczość country-by-country, kontrolowana sprawozdawczość zagranicznej spółki zgodnie z unijnymi dyrektywami w sprawie unikania podatków, globalne niematerialne dochody o niskim opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych oraz system obowiązkowego ujawniania informacji w UE.

Międzynarodowe zespoły podatkowe EY pomagają w pełni spełnić te wymagania oraz analizują i eliminują wpływ tych obowiązków sprawozdawczych.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.