EY - Magdalena Zalech
Podatki są coraz bardziej złożone, a tempo zmian wręcz zawrotne. Zarządzenie zmianą wymaga od firm wprowadzenia odpowiednich procesów, polityki podatkowej i ścisłej współpracy w grupach międzynarodowych.

Magdalena Zalech

Partner w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego

Ekspertka w zakresie opodatkowania transakcji międzynarodowych i reorganizacji. Doradza podmiotom z branży dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego w złożonych projektach.

Magdalena jest Partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego, licencjonowanym doradcą podatkowym. 

Specjalizuje się w tematyce związanej z opodatkowaniem transakcji międzynarodowych, w tym w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz MDR. Prowadzi kompleksowe projekty w zakresie reorganizacji wewnątrzgrupowych a także sprzedaży/nabyciu aktywów (M&A). Doradza inwestorom przy wchodzeniu na rynek w Polsce a także polskim przedsiębiorcom, którzy rozszerzają działalność o rynki zagraniczne.

Zdobyła szerokie doświadczenie w realizowaniu strategicznych procesów w organizacjach w różnych branżach, ze szczególnym uwzględnieniem branży handlu detalicznego i produktów konsumenckich (CPR). Doradza także w bieżących kwestiach podatkowych podmiotom działającym w grupach międzynarodowych.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na uniwersytetach w Bonn oraz Chicago.   

Jak Magdalena wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Przeprowadzam firmy przez zmiany regulacyjne jak i zmiany jakie zachodzą w ich organizacji dbając przy tym o bezpieczeństwo osób odpowiedzialnych za finanse i podatki, a także efektywność /racjonalność podatkową. Dzielę się wiedzą i doświadczeniem w ramach wydarzeń organizowanych przez EY, np. Dzień Owarty EY, webcasty, EY TV.

Kontakt