EY - Łukasz Jeśkiewicz
Dostarczanie zintegrowanych usług transakcyjnych kreuje wartość dodaną po stronie klienta, która wyraża się w zwiększeniu bezpieczeństwa i jakości jego operacji oraz większej satysfakcji ze współpracy z doradcą.

Łukasz Jeśkiewicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Dział Międzynarodowych Usług Podatkowych i Transakcyjnych, Partner

Specjalista w zakresie transakcji krajowych i międzynarodowych. Miłośnik piłki nożnej.

Łukasz Jeśkiewicz jest partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego, zajmującym się tematyką fuzji i przejęć. Posiada doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, międzynarodowych standardów rachunkowości i rachunkowości zarządczej, a także w zakresie fuzji i przejęć, które zdobył doradzając w biurach EY w Warszawie i Londynie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, a także licencjonowanym doradcą podatkowym i członkiem ACCA. 

Jak Łukasz wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Gdy pracuję nad transakcją, zależy mi na tym, aby inwestorzy efektywnie wykorzystywali swój kapitał z korzyścią dla gospodarki narodowej, aby wywiązali się z obowiązków podatkowych i, w miarę możliwości, ograniczyli ponoszone ryzyko inwestycyjne.

Kontakt