EY wavespace™ Warszawa

wavespace Warszawa to nowoczesna przestrzeń i doświadczony, zróżnicowany zespół, które razem wspierają nową jakość pracy nad rozwiązaniami i produktami przyszłości. wavespace w Polsce ściśle współpracuje z lokalnymi i zagranicznymi społecznościami start-upowymi. Dodatkowo posiadamy bogate doświadczenie w pracy nad produktami z zakresu IoT, Cybersecurity i Intelligent Automation.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

            wok area wavespace Berlin

O lokalizacji

Wyobraź sobie miejsce, w którym możesz spojrzeć na przyszłość swojego biznesu z zupełnie innej perspektywy. Tutaj łączymy nowe technologie, angażujące podejście oparte na otwartości i współpracy oraz wiedzę i doświadczenia z wielu dziedzin i rynków. Dzięki temu w krótkim czasie wypracowujemy plan działania, niezależnie od tego czy Twoim celem jest rozwój firmy, jej przekształcenie czy fundamentalna zmiana modelu biznesowego.

Wybierając wavespace masz pewność, że do pracy nad Twoim projektem zaangażowani zostaną: odpowiedni doradcy EY, doświadczeni projektanci rozwiązań i usług (UX designers), facylitatorzy oraz specjaliści od nowych technologii lub zaawansowanej analityki. Zespół zostanie skomponowany w oparciu o analizę Twoich potrzeb biznesowych, a nasi eksperci zadbają aby praca nad projektem odbywała się w formie angażującego doświadczenia z użyciem metod design thinking. To wszystko po to, aby maksymalnie skrócić drogę od potrzeby biznesowej do wdrożonego rozwiązania.

wavespace Warszawa tworzy nowe rozwiązania i doświadczenia dla klientów w następujących obszarach: Internet Rzeczy (Internet of Things), Cyberbezpieczeństwo (Cybersecurity), Inteligentna Automatyka (Intelligent Automation) i otwarta innowacja (Open Innowation).

W naszej codziennej pracy łączymy podejście oparte na doświadczeniu w pracy z klientami oraz możliwościami EY w zakresie technologii, takich jak sztuczna inteligencja, blockchain i zaawansowana analiza danych, a także szerokie doświadczenie branżowe i regulacyjne EY.

Ze świeżością patrzymy na wyzwania biznesowe i jesteśmy otwarci na pomysły, które często nie są brane pod uwagę. Wspólnie z klientami tworzymy rozwiązania, szybko prototypujemy i testujemy. wavespace Warsaw pomaga osiągnąć wymierne rezultaty - szybciej.
Artur Kozłowski
EY Polska, Lider EY wavespace Warsaw, Partner

Internet Rzeczy (IoT)

To most pomiędzy światem fizycznym i cyfrowym, zarówno dla przemysłu, jak i konsumentów. Łączy dowolne urządzenie z Internetem, wykorzystując wbudowane oprogramowanie i czujniki komunikacyjne, a także zbierając i wymieniając dane. IoT oferuje ogromne możliwości dla każdej organizacji, ponieważ inteligentne urządzenia zapewniają dostęp do bardziej precyzyjnych informacji w czasie rzeczywistym. Zwiększa to prawdopodobieństwo podjęcia właściwej decyzji - znacznie szybciej.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo ma fundamentalne znaczenie w każdej działalności gospodarczej. Wskazujemy istniejące luki systemowe i przewidujemy przyszłe incydenty w środowiskach informatycznych i przemysłowych. Pomagamy klientom EY wdrażać najlepsze rozwiązania mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa firmy zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Polegając na wiedzy i zasobach EY, nasi klienci mogą znacznie podwyższyć poziom bezpieczeństwa swoich organizacji.

Inteligentna Automatyzacja

Inteligentna automatyzacja pomaga firmom wprowadzać i rozwijać innowacje poprzez upraszczanie systemów i operacji, podnoszenie wydajności oraz tworzenie możliwości ciągłego eksperymentowania z nowymi produktami i usługami.

Otwarta Innowacja

Dzięki możliwościom oferowanym przez crowdsourcing można wykorzystać nieograniczony, zbiorowy potencjał ludzkiej innowacyjności i inteligencji. Crowdsourcing przekształca tradycyjne podejście do realizacji projektów poprzez bezpośrednie zaangażowanie interesariuszy, w tym klientów i pracowników, oraz tworzenie nowej wartości poprzez dialog, recenzje i burze mózgów.

Przygotuj się. Wavespace czeka na Twoje wyzwania!

wavespace Deep Dive Session

Narzędzia, które kreują szansę na lepsze wyniki w czasach niepewności.

Kontakt