Doradztwo w zakresie roszczeń i sporów

Zapewniamy firmom efektywne wsparcie w prowadzonych sporach sądowych oraz postępowaniach arbitrażowych m.in. poprzez skrupulatne zebranie i prezentację materiału dowodowego. Przygotowujemy opinie i kontr-opinie eksperckie we współpracy z cenionymi ekspertami branżowymi. Przedstawiane przez nas analizy oraz argumenty finansowe tworzą solidną podstawę wspierającą argumentację prawną, co pozwala kompleksowo formułować wnioski w ramach toczącego się sporu. 

Ryzyko sporów

W procesie związanym z fuzjami i przejęciami umowy nabycia i sprzedaży uwzględniają często skomplikowane mechanizmy cenowe oraz złożone zagadnienia finansowe. Zawierają także klauzule, które bywają niejednoznaczne. Powoduje to ich odmienną interpretację tym samym zwiększając ryzyko wystąpienia sporu po-transakcyjnego.

Kolejne istotne ryzyko niesie ze sobą pojawienie się nieujawnionych przez sprzedawcę na etapie badania due diligence istotnych faktów i okoliczności mogących wpływać na warunki, a nawet wartość transakcji. Potencjalne naruszenia oświadczeń i gwarancji wynikające z umów mogą doprowadzić do postępowania sądowego jak i międzynarodowego sporu arbitrażowego. Wiąże się to z koniecznością przygotowania opinii biegłego sądowego oraz sporządzenia kalkulacji strat i wyceną szkody. 

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt. Umożliwi on wspólne rozważenie dostępnych opcji i pomoże znaleźć odpowiednie dla Państwa rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

Obszary wsparcia - roszczenia i spory

Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć świadczy szeroki wachlarz usług ustalenia stanu faktycznego oraz finansowych aspektów sporów prawnych, co znacząco poszerza ramy prowadzonego sporu.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na dostarczanie rozwiązań ściśle dopasowanych nawet do bardzo specyficznych potrzeb i oczekiwań Klienta. 

 1. Doradztwo w kwestiach finansowo-księgowych
  Doradzamy pod kątem aspektów finansowo-księgowych przed podpisaniem umowy transakcji, dzięki czemu pomagamy zmniejszyć ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów.
 2. Udział w sporach i rola biegłego sądowego
  Bierzemy aktywny udział w sporach poprzez występowanie w roli biegłego sądowego, eksperta i rewidenta do spraw szczególnych oraz składanie zeznań i przygotowanie pytań eksperckich skierowanych do świadków postępowania;
 3. Opinie biegłych sądowych i niezależnego eksperta
  Tworzymy bezstronne i niezależne opinie biegłych sądowych („Subject matter expert”) i niezależnego eksperta („Independent Expert”) w wielu specjalistycznych dziedzinach dzięki połączeniu rozległych kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć, znajomości licznych branż oraz bogatemu doświadczeniu;
 4. Kompleksowe opracowanie materiału dowodowego
  Nasze prace opieramy m.in. na śledczej analizie danych oraz przeglądzie zabezpieczonych materiałów elektronicznych. Opracowany materiał dowodowy obejmuje również analizę przeprowadzoną w oparciu o biały wywiad, rozmowy wyjaśniające, śledczy przegląd dokumentów oraz weryfikację potencjalnych nieprawidłowości;
 5. Tworzenie pism procesowych
  Pomagamy klientom w przygotowaniu pism procesowych, które stanowią solidną podstawę dodatkowo wspierającą argumentację prawną.

Jak możemy pomóc?

 • Zebranie i analiza materiałów dowodowych

  • Niezwłoczne zabezpieczenie danych potrzebnych do rzetelnego oszacowania poniesionej szkody
  • Zebranie i analiza dowodów potwierdzających zajście okoliczności generujących roszczenie wobec kontrahenta bądź sprzedawcy
  • Wykorzystanie narzędzi śledczej analizy danych, eDiscovery oraz narzędzi automatycznego i efektywnego przeglądu dokumentów wewnętrznych
 • Kalkulacja szkody i wsparcie w formułowaniu wniosków

  • Opracowanie przejrzystej metodologii szacowania szkody
  • Ocena kwoty potencjalnej rekompensaty bądź zobowiązania np. z tytułu „Earn-Out” lub mechanizmu „Completion Accounts”
  • Opinia ekspercka obejmująca analizę okoliczności powstania szkody oraz kalkulacje jej wysokości
  • Opracowanie kontr-opinii do opinii eksperckich złożonych do akt sprawy przez stronę przeciwną
 • Bespośrednia współpraca z doradcą prawnym klienta

  • Wsparcie w opracowaniu strategii prawnej dotyczącej zgłaszania roszczeń bądź obrony przed nimi
  • Bieżąca komunikacja z pełnomocnikami prawnymi zapewniająca spójność prezentowanego w sądzie stanowiska w zakresie elementów finansowych
   i prawnych

Co nas wyróżnia

Kontekst prawny poszerzony o perspektywę biznesową

Oferujemy ścisłą współpracę z doradcą prawnym reprezentującym Klienta i dostosowujemy zakres prac analitycznych do strategii procesowej.

Praktyczny wymiar wynikający ze zrealizowanych projektów

Chcąc efektywnie wesprzeć Klientów, wykorzystujemy swoją merytoryczną wiedzę z zakresu finansów wspartą bogatym doświadczeniem w obszarze sporów prawnych i indywidualnym podejściem do każdego projektu. Członkowie naszego zespołu to niezależni eksperci i rewidenci, biegli sądowi oraz doświadczeni audytorzy.

Szerokie spektrum produktów

W zależności od strategii procesowej przygotujemy wstępną ocenę sporu, white paper oraz raporty z postępowań wyjaśniających, opinię niezależnego eksperta, memorandum z przeglądu opinii biegłego, zeznania i udział w sporach.

Kompleksowość obsługi

We współpracy z ekspertami EY w innych obszarach, którzy posiadają kompetencje w danych dziedzinach, wspieramy Klientów na każdym etapie sporu.

Profesjonalizm

Gwarantujemy niezależność, obiektywizm i profesjonalizm. 

Wszechstronny zakres postępowań

Zajmujemy się wsparciem w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych; postępowaniach sądowych, arbitrażowych i podatkowych.

O Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (EY Forensic & Integrity Services) to największy w Polsce zespół specjalizujący się w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy, informatycy śledczy, analitycy danych, oficerowie compliance, specjaliści ds. sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz biegli sądowi.

Pomagamy organizacjom w osiągnięciu równowagi pomiędzy dążeniem do zrealizowania celów biznesowych, a związanym z tym ryzykiem.

Świadczymy usługi z zakresu reakcji, detekcji, a także przeciwdziałania nadużyciom obejmujące m.in.: wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, białego wywiadu, zaawansowane metody analizy danych oraz informatyki śledczej, doradztwo z zakresu compliance w tym wykorzystania programów z zakresu zapobiegania nadużyciom, przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, a także usługi doradcze dotyczące roszczeń, sporów i sankcji.