Prawo karne gospodarcze i skarbowe (White-collar crime advisory)

Wspieramy organizacje we wszystkich aspektach związanych z prawem karnym gospodarczym i skarbowym. Prowadzimy postępowania wyjaśniające mające na celu wykrycie nieprawidłowości. Reprezentujemy klientów we wszelkich postępowaniach przed organami ścigania, sądami i innymi organami. Doradzamy w kwestiach regulacyjnych, sankcji gospodarczych i compliance, a także w sytuacjach kryzysowych.

Liczba przestępstw gospodarczych (tzw. white-collar crimes) cyklicznie wzrasta. 

Sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego coraz częściej stanowią istotne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zwiększa się aktywność organów ścigania i regulacyjnych, w tym na płaszczyźnie międzynarodowej. Zmieniające się przepisy nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki, przez co zapewnienie zgodności (compliance) w organizacji nierzadko stanowi wyzwanie.   

Zespół White-Collar Crime Advisory w Kancelarii EY Law ze wsparciem ekspertów z Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY i doradców podatkowych z Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY pomaga klientom ograniczyć ryzyka dotyczące prawa karnego gospodarczego i skarbowego zarówno w ramach działań prewencyjnych, jak i w przypadku wszelkich postępowań z tym związanych. Dzięki naszemu podejściu one-stop-shop nasi klienci mogą otrzymać całościową poradę prawną i pomoc w działaniach przed właściwymi organami.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa karnego gospodarczego lub skarbowego? 

Umów się na bezpłatną rozmowę z naszym ekspertem

Formularz kontaktowy

Prawo karne gospodarcze i skarbowe (white-collar crime advisory) – oferta obejmuje w szczególności:

  • Analizy i oceny ryzyka – doradztwo na rzecz spółek i ich zarządów w ocenie ryzyk i przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym (w tym korupcji, oszustwom, działaniu na szkodę spółek, praniu pieniędzy, przestępstwom na rynku kapitałowym, cyberprzestępczości) oraz wykroczeniom i przestępstwom podatkowym.
  • Postępowania wyjaśniające i wewnętrzne dochodzenia – wsparcie prawne w weryfikacji zgłoszeń czy wykrywaniu nieprawidłowości karno-gospodarczych (w tym na podstawie zagranicznych przepisów antykorupcyjnych: FCPA, UK Bribery Act i Sapin II). Analiza prawna wyników postępowania wyjaśniającego czy wewnętrznego dochodzenia. Reprezentacja w powiązanych postępowaniach karnych, cywilnych, regulacyjnych.
  • Niezapowiedziane kontrole (dawn raids) i przeszukania – wsparcie w przypadku niezapowiedzianych kontroli i zatrzymań, także w powiązanych postępowaniach karnych i regulacyjnych. Przygotowanie procedur na wypadek niezapowiedzianych kontroli przez organy ścigania lub organy regulacyjne.
  • Postępowania przed organami i sądami – doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach przed organami ścigania i innymi organami, w postępowaniach sądowych (sprawy karne, karne skarbowe, cywilne i gospodarcze) oraz w postępowaniach administracyjnych (regulacyjnych) i w postępowaniach sądowo-administracyjnych.
  • Compliance – doradztwo prawne w zakresie tworzenia i weryfikacji systemów compliance. Wsparcie w transakcjach M&A na każdym etapie compliance due diligence, również w ramach post-M&A due diligence. Oferujemy autorskie narzędzie whistleblowingowe EY Virtual Compliance Officer, umożliwiające zgłaszanie naruszeń oraz kompleksową obsługę zgłoszeń, a także wsparcie ekspertów EY w prowadzeniu postępowań wyjaśniających.
  • Sankcje gospodarcze – doradztwo prawne w zakresie ryzyk związanych z sankcjami gospodarczymi, w tym ich wpływu na prowadzenie działalności i relacje z kontrahentami. Pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu procedur dotyczących przestrzegania sankcji gospodarczych. Reprezentacja w powiązanych postępowaniach regulacyjnych. Oferujemy usługi z zakresu zarządzania ryzykiem sankcyjnym, które można zamówić przy minimum formalności w naszym sklepie on-line.
  • Zarządzanie ryzykiem – doradztwo w związku z sytuacjami kryzysowymi i w zakresie zarządzania ryzykiem i potencjalnymi roszczeniami ze strony podmiotów trzecich. Reprezentacja w powiązanych postępowaniach sądowych i przed właściwymi organami.
  • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa - reprezentacja klientów jako pokrzywdzonych w postępowaniach karnych wszczętych w związku z incydentami bezpieczeństwa (m.in. wyciekami danych, oszustwami związanymi z nieuprawnionymi przelewami w efekcie Business Email Compromise).
  • Szkolenia i warsztaty – przeprowadzamy praktyczne szkolenia z zakresu przepisów antykorupcyjnych, przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym i skarbowym, odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwem, sankcji gospodarczych, niezapowiedzianych kontroli i compliance.

Co nas wyróżnia

Indywidualne podejście do klienta

Towarzyszymy klientom na każdym etapie projektu, wspierając ich w osiągnięciu wyznaczonych celów. Sytuację każdego przedsiębiorcy analizujemy z uwzględnieniem specyfiki branży i otoczenia rynkowego, w którym działa. Znajdujemy najbardziej efektywne i praktyczne rozwiązania minimalizujące ryzyka.

Obszar doradztwa

Doradzamy we wszystkich aspektach prawa karnego gospodarczego oraz skarbowego, postępowań sądowych oraz sankcji gospodarczych i compliance. Prowadzimy z sukcesem nawet najbardziej złożone i precedensowe sprawy.  

Kompleksowe rozwiązania

Oferujemy kompleksowe rozwiązania. Nasi klienci mają zapewnione nie tylko usługi doradztwa prawnego, ale także interdyscyplinarne wsparcie. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z innymi zespołami EY w zakresie ryzyka nadużyć, a także doradztwa ekonomicznego, technologicznego i podatkowego.

Doświadczony zespół

Nasz zespół tworzą adwokaci i radcowie prawni, których wyróżnia kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych i precedensowych postępowań zarówno w Polsce jak i za granicą.

Międzynarodowa i uznana marka

Zespół White-Collar Crime Advisory jest regularnie wyróżniany w prestiżowych rankingach: Chambers Europe, Legal 500, Who's Who Legal.

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

EY oferuje swoje usługi w 150 krajach. Dzięki rozbudowanej sieci naszych kontaktów jesteśmy w stanie dostosować zakres usług do potrzeb i skali każdego biznesu.

Compliance Roadmap 

"A może lepiej nie sprawdzać? Wszystko, co chcecie wiedzieć o wewnętrznych dochodzeniach, ale boicie się zapytać"

Obejrzyj webcast

Sankcje gospodarcze a kwestie prawne

O czym muszą wiedzieć przedsiębiorcy?

Obejrzyj webcast

Naszą siłą jest ograniczanie ryzyka zarówno w ramach działań prewencyjnych jak i wszelkich postępowań z tym związanych.  

Zespół White-Collar Crime Advisory w Kancelarii EY Law to zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych, którzy pomagają klientom ograniczyć ryzyka dotyczące prawa karnego gospodarczego i skarbowego zarówno w ramach działań prewencyjnych, jak i w przypadku wszelkich postępowań z tym związanych.

Dzięki naszemu podejściu one-stop-shop nasi klienci mogą otrzymać całościową poradę prawną i pomoc w działaniach przed właściwymi organami, przy jednoczesnym wsparciu ekspertów z Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY lub doradców podatkowych z Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Współpracujemy z prawnikami z zespołów prawnych i podatkowych w ramach sieci EY na całym świecie, co pozwala dostosować zakres wsparcia do potrzeb klienta i zasięgu prowadzonej przez niego działalności.