Usługi w zakresie zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju

Nasze multidyscyplinarne zespoły pomagają firmom zweryfikować pojawiające się szanse, jak i zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych i kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Aby przetrwać i rozwijać się w coraz bardziej konkurencyjnym, a także odpowiedzialnym środowisku biznesowym, organizacje są zobowiązane zarówno do raportowania wyników finansowych, jak i składania sprawozdań pozafinansowych.

Niemożliwym jest już ignorowanie kwestii zrównoważonego rozwoju, środowiska, zdrowia czy bezpieczeństwa, podobnie ryzyka związanego ze zmianą klimatu oraz wynikających z nich obaw interesariuszy. Nawet jeśli dotychczas CFO, CIO czy CTO nie byli postrzegani za liderów tych obszarów, wkrótce może się to znacząco zmienić.

W EY doskonale rozumiemy rosnącą presję związaną z tymi wyzwaniami i codziennie zapewniamy organizacjom odpowiednie wsparcie. Pomagamy zidentyfikować szanse, zrozumieć, a następnie w szerszej perspektywie ocenić wywierany wpływ oraz uzyskiwane rezultaty. Organizacje wspieramy również w zakresie raportowania interesariuszom zaistniałych ryzyk niefinansowych.

Newslettery EY

Zapisz się na wybrane newslettery i bądź na bieżąco 

Zapisz się

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.