Sustainability i ESG

Zrównoważony rozwój (sustainability lub sustainable development) oraz obszar ESG to tematy, w których  zespół EY ma wieloletnie doświadczenie. Wykorzystujemy nasze kompetencje, aby wspierać organizacje w działaniach, których efektem będzie zaawansowana strategia zrównoważonego rozwoju. Dzięki doświadczeniu możemy chronić i tworzyć wartość dla wszystkich zainteresowanych stron, przyczyniając się do budowania lepiej funkcjonujących gospodarek i społeczeństw. Nazywamy to podejściem "prowadzącym do zrównoważonego rozwoju opartego na wartościach".

Zespół EY wspiera organizacje w ich drodze do zrównoważonego rozwoju w czterech kluczowych obszarach:

Zrównoważony rozwój - przedefiniowanie strategii

Pomagamy klientom stworzyć strategię zrównoważonego rozwoju, która umożliwia osiągnięcie długoterminowej wartości dla udziałowców i szerszego grona interesariuszy. Dzięki temu firmy rozumieją możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz drogę do jej osiągnięcia.

Przyspieszenie transformacji w obszarze ESG

Wspieramy klientów we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju, realizując projekty zmian w całym łańcuchu wartości i dostarczając odpowiednie podstawy uzasadnienia biznesowego, obejmującego wskaźniki finansowe, zrównoważony rozwój (sustainability) oraz obszar ESG.

Zarządzanie strategią zrównoważonego rozwoju

Pomagamy klientom wdrożyć odpowiednie struktury zarządzania, aby wartość stworzona dzięki przewadze konkurencyjnej stała się długoterminowa. Zespół EY wspiera klientów także w efektywnym i wydajnym działaniu, aby sprostać wymaganiom zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy.

Budowanie zaufania do organizacji w obszarze ESG

Wspieramy klientów w umacnianiu swojej reputacji poprzez prezentację konkretnych postępów w realizacji założonych celów oraz raportowanie lub potwierdzanie wpływu ich inicjatyw  w tematach, jakimi jest zrównoważony rozwój i obszar ESG. Dzięki temu nasi klienci mogą budować silną i zaufaną pozycję u swoich kluczowych interesariuszy, regulatorów i inwestorów, co pozwala sprostać rosnącym wymaganiom tych grup.

EY Badanie zrównoważonej wartości 2023

Polskie firmy chętnie deklarują walkę ze zmianami klimatu, ale większość z nich uważa, że nie osiągnie 45% redukcji emisji do 2030 r. 56% organizacji planuje w ciągu roku zwiększyć wydatki na ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a jedynie 28% identyfikuje główne źródła emisji gazów cieplarnianych. Jedną z kluczowych przeszkód w realizacji agendy ESG jest brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – tak uważa 34% respondentów badania EY Badanie zrównoważonej wartości 2023.

Dowiedz się więcej

Zielony wodór - rewolucja czy przejściowa moda?

Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki. Analiza przygotowana przez ekspertów EY i Hynfra.

Dowiedz się więcej

Centrum Kompetencyjne Europejskiego Zielonego Ładu

 

Globalny lider w zakresie kompleksowego doradztwa regulacyjnego Europejskiego Zielonego Ładu i centralny punkt kontaktowy wokół działań EZŁ. 

 

Dowiedz się więcej

Newslettery EY

Zapisz się na wybrane newslettery i bądź na bieżąco 

Zapisz się

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.