Usługi doradztwa w zakresie Taksonomii UE

Komisja Europejska realizując europejską strategię rozwoju (tzw. Europejski Zielony Ład) wdrożyła pakiet regulacji wspierających finansowanie zrównoważonych działań w całej Unii Europejskiej. Są to m.in. projekt nowej dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), a także Taksonomia (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje). 

Powiązane tematy Sustainability i ESG

Taksonomia UE

Taksonomia ma wspomagać klasyfikowanie działalności gospodarczej jako zrównoważonej środowiskowo. W swoim założeniu ma tym samym skłonić inwestorów do realizacji zrównoważonych, proekologicznych inwestycji, nierzadko przyznając dodatkowe preferencje dla tego typu projektów.

Ustanawiając wspólny język pomiędzy inwestorami, emitentami i decydentami, Taksonomia wprowadza szereg obowiązków sprawozdawczych, które w rozszerzonym zakresie wejdą w życie od stycznia 2023 roku (ujawnienia za 2022 rok).

Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do ujawniania m.in. w jakim stopniu ich działalność przyczynia się do realizacji co najmniej jednego ze zdefiniowanych celów środowiskowych.

 

Czy chcą Państwo sprawdzić 

zgodność działalności Państwa firmy z Taksonomią UE?

Zapraszamy na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Wymogi dotyczące ujawnień

W drugim roku obowiązywania, tj. od stycznia 2023 r. (na podstawie danych za rok 2022) przedsiębiorstwa podlegające przepisom dyrektywy NFRD (obecnie raportujące dane niefinansowe zgodnie z art. 49b UoR) będą ujawniały pełne wskaźniki dotyczące działalności kwalifikującej i niekwalifikującej się do systematyki Taksonomii – a także, po raz pierwszy, działalności zgodnej z systematyką Taksonomii, w: 

  • obrocie,
  • nakładach inwestycyjnych (CapEx),
  • wydatkach operacyjnych (OpEx).

Aby potwierdzić zgodność działalności z systematyką Taksonomii, przedsiębiorstwa będą musiały wykazać, że spełnia ona kryteria istotnego wkładu, nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych, a także jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami.

Warto pamiętać, że ocena powinna dotyczyć zarówno działalności prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo, zakupów CAPEX/OPEX oraz planów dotyczących nakładów inwestycyjnych.

Nasze wsparcie w obszarze Taksonomii

  • Kompleksowe wsparcie „end-to-end”
  • Wsparcie doradcze w wybranych elementach procesu (ocena działalności, zasady kalkulacji danych finansowych, szkolenia i warsztaty, komunikacja z kontrahentami w zakresie weryfikacji zgodności, plany dot. nakładów inwestycyjnych)
  • Dostosowanie procesów biznesowych i procedur wewnętrznych, modyfikacja zasad ewidencji księgowej oraz systemów IT, wdrażanie narzędzi technologicznych wspierających proces
  • Optymalizacja aktualnych oraz przyszłych poziomów wskaźników taksonomicznych

Co nas wyróżnia

Indywidualne podejście

Szacujemy ryzyko i możliwości indywidualnie dla każdej firmy. Oferujemy kompleksowe doradztwo biznesowe, finansowe i regulacyjne, pomagając klientowi działać w zmieniącym się otoczeniu regulacyjnym. 

Znajomość regulacji i trendów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Holistyczne podejście i szeroka perspektywa pozwala nam zaprojektować wewnętrzne procedury zgodności, ograniczając ryzyko regulacyjne. Pozwala także na zbudowanie długoterminowej wartości na podstawie dobrych praktyk i trendów.

Wsparcie w transformacji biznesowej w oparciu o zrównoważony rozwój i ESG

Towarzyszymy klientowi na każdym etapie transformacji w kierunku zrównoważonym - od identyfikacji kluczowych standardów, aż po wdrożenie nowych rozwiązań.

Dostosowanie strategii do branży i sytuacji klienta

Wiemy, że zrównoważony rozwój w każdym sektorze może dotykać innych obszarów. Dzięki doświadczeniu we wdrażaniu strategii ESG u klientów z różnych branż: przemysłowych, naftowo-gazowych, spożywczych, rolniczych, telekomunikacyjnych, technologicznych i kosmetycznych możemy dostosować uszyte na miarę rozwiązania.

Wysoka pozycja w rankingu HFS

W 2022 roku EY zajął drugie miejsce w rankingu HFS: „10 najlepszych firm doradztwa w zakresie ESG". To efekt wysokiej pozycji firmy w trzech kategoriach: wsparcia klientów w realizacji strategii, innowacji własnych w obszarze ESG oraz pozytywnych opinii klientów. 

Lider usług doradczych w zakresie zrównoważonego rozwoju według Verdantix

Jesteśmy jedną z 15 firm świadczących usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostały ocenione i umieszczone w kwadrancie Verdantix. Zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem dynamiki i możliwości. Zajmujemy najwyższą pozycję w zakresie strategii ESG i programów zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania wydajnością. Jesteśmy także w pierwszej trójce jeśli chodzi o strategię i zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi.

Newsletter EY

Wszystkie niezbędne informacje z zakresu Sustainability i ESG w zasięgu ręki.

Zapisz się

Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju pomaga firmom zweryfikować pojawiające się szanse oraz zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych i kwestii dotyczących sustainability. 

Szerokie spektrum usług EY od strategii, poprzez consulting i technologię, po podatki i audyt pozwala kompleksowo wspierać realizację strategii zrównoważonego rozwoju firm w Polsce i za granicą.

Mamy także ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze ESG i wspieramy międzynarodowe organizacje kształtujące standardy w tym zakresie. Naszą ambicją jest nadawać ton międzynarodowej debacie w obszarze ESG.