3 min. czytania 22 mar 2023
„Zielony wodór - rewolucja czy przejściowa moda? Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki”  Analiza przygotowana przez ekspertów EY i Hynfra.

„Zielony wodór - rewolucja czy przejściowa moda? Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki” Analiza przygotowana przez ekspertów EY i Hynfra.

Autorzy
Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

Michał Pstrokoński

EY Polska, Business Consulting, Konsultant

Doświadczony konsultant i ekspert ds. optymalizacji modeli operacyjnych i poprawy efektywności funkcjonowania spółek.

Michał Sąsiad

EY Polska, Business Consulting, Manager

Doświadczony manager i ekspert ds. projektów infrastrukturalnych w sektorach energetycznym, oil&gas oraz przemysłowym

3 min. czytania 22 mar 2023

Ostatnio coraz częściej słyszy się o zielonym wodorze jako alternatywnym źródle energii. Wielu ekspertów i polityków rozmawia na temat korzyści wynikających z jego wykorzystania, włączając w to ochronę środowiska i niezależność energetyczną. Jedną z głównych zalet zielonego wodoru jest jego rola w procesie dekarbonizacji, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki ze zmianami klimatu. 

D zięki wykorzystaniu energii wodorowej z odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, można zastąpić tradycyjne, zanieczyszczające środowisko źródła energii, takie jak węgiel czy gaz ziemny. Obecnie większa uwaga skupia się na produkcji zielonego wodoru na terenie UE, a nie na jego importowaniu z zewnątrz, co stało się szczególnie istotne w kontekście kryzysu energetycznego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę. 

Z drugiej strony nie brakuje sceptyków, którzy kwestionują potencjał zielonego wodoru. Twierdzą, że jego popularność jest jedynie przejściową modą, która nie bierze pod uwagę wyzwań technologicznych i infrastrukturalnych. Dodatkowo wskazują, że zielony wodór ma ograniczone zastosowania i ostrzegają przed uczestnictwem w kolejnej bańce spekulacyjnej.

Jesteśmy przekonani, że opinia publiczna potrzebuje rzetelnej informacji nt. stanu rozwoju gospodarki wodorowej oraz jej potencjału w dającej się przewidzieć przyszłości. Chociaż nasz raport nie jest w stanie objąć wszystkich kwestii związanych z tą złożoną tematyką, wierzymy, że zapewnia on jasny opis bieżącej sytuacji w gospodarce wodorowej oraz przewidywanych kierunków jej rozwoju.

IPO FY 2022 Q2

Zielony wodór- rewolucja czy przejściowa moda?

Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki. 

Pobierz raport (pdf)

Newsletter EY

Wszystkie niezbędne informacje z zakresu Sustainability i ESG w zasięgu ręki.

Zapisz się

Podsumowanie

Wdrożenie technologii wodorowych w Unii Europejskiej to ogromna szansa na zastąpienie tradycyjnych surowców energetycznych nowym i nowoczesnym źródłem energii. Wprowadzenie takich rozwiązań na szeroką skalę ułatwi także dekarbonizację przemysłu i modernizację ciepłownictwa. Pomimo czekających na tej drodze wyzwań, na technologie wodorowe powinniśmy patrzeć przede wszystkim przez pryzmat korzyści jakie ze sobą niosą. Zapraszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez EY i Hynfra P.S.A.: Zielony wodór - rewolucja czy przejściowa moda? Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki, który przybliża technologie wodorowe oraz omawia jej zawiłości.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

Michał Pstrokoński

EY Polska, Business Consulting, Konsultant

Doświadczony konsultant i ekspert ds. optymalizacji modeli operacyjnych i poprawy efektywności funkcjonowania spółek.

Michał Sąsiad

EY Polska, Business Consulting, Manager

Doświadczony manager i ekspert ds. projektów infrastrukturalnych w sektorach energetycznym, oil&gas oraz przemysłowym