Łańcuch dostaw i operacje

Obszar: Consulting

Usługi doradcze EY Supply Chain and Operations dotyczą złożonych problemów oraz możliwości rozwoju Twojej działalności. Rozumiejąc nadrzędną strategię firmy, pomożemy na nowo zdefiniować kompleksowy łańcuch dostaw i operacje (End-to-End), tak aby wspierać cele przedsiębiorstwa.

Co EY może dla Ciebie zrobić

W dotychczasowym łańcuchu dostaw firmy sprzedawały produkty i usługi za pośrednictwem liniowych łańcuchów wartości. Dzięki nowemu łańcuchowi dostaw, cyfrowe ekosystemy składające się z sieci rynkowych umożliwią hybrydowe formy współpracy i konkurencji. Jednocześnie technologia, demografia i polityka rządowa kształtują przemysł jak nigdy wczesnej. Łańcuchy dostaw i działalność operacyjna muszą zostać poddane radykalnej restrukturyzacji, aby sprostać wyzwaniom poprawy wyników i innowacji w nowych czasach.

EY Supply Chain Reinvention Framework jest pakietem rozwiązań, które został wypracowany dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak zaawansowana analiza danych (Data Analytics), blockchain, uczenie maszynowe (Machine Learning), robotyzacja (Robotics) i sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence). Ten pakiet rozwiązań zawiera elementy takie jak kompleksowa strategia łańcucha dostaw, architektura strategiczna, doskonałość operacyjna i odporność łańcucha dostaw. My możemy pomóc Twojej organizacji wykorzystać kreatywnie kompleksowość całego ekosystemu dostawców, zwiększyć poziom partnerstwa współpracy z dostawcami a w rezultacie polepszyć serwis Twoim klientom.

Supply Chain Smart Maps

Jako część naszego rozwiązania Supply Chain Smart Maps™ wykorzystujemy Supply Chain Strategic Analyzer, naszą autorską platformę do analizy łańcucha dostaw. Dzięki temu zaawansowanemu narzędziu diagnostycznemu można analizować cały łańcuch dostaw, aby lepiej dopasować go do priorytetów biznesowych. Smart Maps™ zapewnia świeże spojrzenie na łańcuch dostaw poprzez analizę ilościową, standaryzację i jakościową ocenę wydajności procesów. Wnioski wyciągnięty z analizy Smart Maps mogą pomóc w identyfikacji obszarów krytycznych dla osiągnięcia pełnego potencjału łańcucha dostaw i zwiększenia wydajności całej organizacji.

Zintegrowane planowanie cyfrowe (Integrated Digital Planning)

Rozwiązanie Integrated Digital Planning firmy EY powstało dzięki najnowszym technologiom, w tym sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), uczeniu maszynowemu (Machine Learning) i platformom w chmurze (Cloud Platforms), a także dzięki VC Sync™, optymalizacji kapitału obrotowego, automatyzacji poznawczej (Cognitive Automation) i planowaniu "Lights Out". Korzystając z naszego doświadczenia, zasobów i zaawansowanych technologii, rozwiązanie Integrated Digital Planning może pomóc w dostosowaniu procesów planowania i podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym oraz umożliwić szybsze reagowanie na zmiany na rynkach.

Supply-side Optimization

Z niedawnego badania EY przeprowadzonego wśród liderów działów zakupowych wynika że ponad połowa z nich postrzega technologię cyfrową jako nadrzędny priorytet wpływający bezpośrednio na oszczędności kosztów, innowacje, oraz zapewnienie ciągłości dostaw i usług. Skuteczność metodologii Supply-side wymaga wyboru odpowiednich dostawców, dostosowaniu umów handlowych w celu zwiększenia wydajności, a następnie aktywnego zarządzania portfolio dostawców przy równoczesnym rozwoju firmy i bazy dostawców. Nasze rozwiązanie zapewnia kompleksową strukturę umożliwiającą wdrażanie dostosowanych procesów i zasobów, które umożliwią efektywną i wydajną optymalizację bazy dostawców, zarządzanie doskonałością handlową i prowadzenie działań “Lights Out” .

Smart Factory

Smart Factory to nasze rozwiązanie skupiające się na ludziach, łączące strategię operacyjną, rozwiązania Internet of Things (IoT), wiodące praktyki doskonałości operacyjnej Gemba (OpEx), oraz analizy mające na celu zrównoważony rozwój organizacji.  Smart Factory może pomóc Ci zrozumieć, czy standardy są spójne w poszczególnych jednostkach produkcyjnych i wykorzystać dane produkcyjne do poprawy wyników oraz sprawdzić, czy Twoja cyfrowa strategia przekłada się na wydajność na hali produkcyjnej. Rozwiązanie to łączy nasze wiodące praktyki z platformą w chmurze - EY Catalyst OpEx, oraz zestawem aplikacji EY Smart Factory, aby pomóc Ci uzyskać transparentność procesów produkcyjnych i podjąć właściwe działania w celu ich optymalizacji.

Digital Fulfillment

Wiele z dzisiejszych łańcuchów dostaw jest nieefektywnych z powodu zróżnicowanych i nieustandaryzowanych procesów zarządzania zapasami. Rozwiązanie Digital Fulfillment firmy EY wykorzystuje innowacyjne technologie, takie jak autonomiczne i zautomatyzowane pojazdy służące do wykonywania ruchów towarowych, sztuczna inteligencja wykorzystywana do zabezpieczenia procesów realizacji przepływu materiałów, a także analizy danych umożliwiające generowanie map strat dla obszarów procesów w celu poprawy alokacji zapasów. Rozwiązanie Digital Fulfillment może pomóc w sprostaniu wyzwaniom logistycznym związanym z wydajnością procesów, kosztami, dokładnością i szybkością dostaw na rynek i ze skróceniem czasu realizacji zamówień.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.