Zmiany klimatu i energia

Obszar: Audyt

Nasze pragmatyczne podejście biznesowe pomaga klientom reagować na fizyczne ryzyko zmian klimatu, a także działać na nowych rynkach i środowiskach regulacyjnych związanych z emisją dwutlenku węgla i energią odnawialną.

Powiązane tematy Audyt Consulting

Jak EY może pomóc

W dzisiejszym otoczeniu organizacje nie mogą dłużej ignorować fizycznych, rynkowych i regulacyjnych skutków zmian klimatu. Istnieje globalna tendencja, aby organizacje starały się reagować na ryzyko i szanse związane z tymi wpływami, a także rosnące oczekiwania w zakresie przejrzystości zarówno w zakresie sprawozdawczości regulowanej, jak i nieregulowanej.

Nasze usługi mają na celu pomóc klientom:

 • Wykorzystać szanse
 • Zarządzać ryzykiem
 • Zredukować koszty
 • Zwiększyć efektywność operacyjną i wydajność

Nasze zespoły skupiają specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie inżynierii, nauki, biznesu, finansów i działalności operacyjnej w połączeniu z dogłębnym zrozumieniem specyfiki polityki i instrumentów regulacyjnych. Oprócz pomocy klientom w reagowaniu na czynniki regulacyjne i rynkowe, a także na wpływ zmian klimatycznych na infrastrukturę i łańcuchy dostaw, nasze zespoły mogą pomóc klientom w korzystaniu z możliwości związanych z nowymi rynkami emisji dwutlenku węgla i czynnikami stymulującymi rynek energii odnawialnej. Oferowane przez nas usługi obejmują:

 • Doradztwo strategiczne w zakresie zmian klimatycznych, rynków emisji dwutlenku węgla i energii odnawialnej
 • Doradztwo w zakresie ustalania KPI i celów związanych ze zmianą klimatu
 • Pomoc klientom w obliczaniu potencjalnego wpływu rynków emisji dwutlenku węgla na wycenę aktywów, w tym uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
 • Opracowanie lub ocenę strategii i programów optymalizacji energetycznej
 • Przeprowadzenie analizy wykonalności strategii w zakresie energii odnawialnej lub redukcji emisji dwutlenku węgla
 • Tworzenie lub ocenę krzywych krańcowych kosztów redukcji emisji
 • Prowadzenie monitoringu i ocen energetycznych
 • Ocenę emisji gazów cieplarnianych z produktów lub usług
 • Podejmowanie oceny ryzyka klimatycznego i podatności na zagrożenia
 • Opracowywanie strategii i procesów adaptacyjnych
 • Prowadzenie polityki dotyczącej zmian klimatu i energii odnawialnej oraz oceny programów dla sektora publicznego i prywatnego
 • Doradztwo w zakresie rozwoju zielonych obligacji, w tym kryteriów i struktury obligacji
 • Opracowywanie lub doradztwo w zakresie systemów zarządzania zapasami gazów cieplarnianych i energii

Gdziekolwiek jesteś w procesie, możemy pomóc Ci zidentyfikować przewagę konkurencyjną, znaleźć wydajność operacyjną i zmniejszyć Twoje ryzyko związane ze zmianą klimatu.

 

Kontakt

Masz pytanie dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami.