Inwestycje infrastrukturalne

EY doradza w kwestiach finansowych, strategicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego w tym wyboru i kontraktacji partnerów dla dużych projektów i programów infrastrukturalnych.

Szacuje się, że 75 % infrastruktury, która będzie istniała w 2050 r., nie istnieje obecnie.

Inwestycje infrastrukturalne i zrównoważony rozwój są priorytetami dla rządów na całym świecie. Szybka urbanizacja i wzrost liczby ludności wywierają presję rozwoju nowej, krytycznej infrastruktury na rynkach wschodzących, podczas gdy starzejące się aktywa i trwałe niedoinwestowanie wymagają wzmożonej koncentracji na infrastrukturze na rynkach rozwiniętych.

W tym samym czasie tworzenie inteligentnych miast staje się główną potrzebą inwestycyjną, stanowiącą połączenie wymogów rozwoju urbanistycznego, technologicznego, infrastruktury i kapitału, stanowiąc źródło wyjątkowych możliwości i wyzwań.

Wspieramy programy infrastrukturalne poprzez zintegrowane podejście do pomocy właścicielom, inwestorom i operatorom w dostarczaniu wartości poprzez doradztwo klientom w zakresie aspektów finansowych, strategicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym procedury wyboru i kontraktacji.

Bezpośrednio na maila

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.