Crowdsourcing

Obszar: Consulting

Milion ludzi to co najmniej milion rozwiązań. Różne punkty widzenia, inna perspektywa, świeże myślenie sprawiają, że dostrzegamy nowe drogi i innowacyjne rozwiązania. Poznaj siłę, która drzemie w crowdsourcingu.

Powiązane tematy Consulting Doradztwo podatkowe

Jak EY może pomóc?

Consulting

Firma doradcza EY przejęła MillionYou. MilionYou to pierwsza w Polsce i jedna z najdłużej działających spółek w Europie zajmująca się crowdsourcingiem, tematyką otwartych innowacji i smart cities. Nowe kompetencje i technologie pozwolą pomóc klientom w dostarczeniu unikalnych rozwiązań konsumentom, pracownikom czy dostawcom na podstawie badań ich potrzeb i wygenerowanych wspólnie z nimi pomysłów. MillionYou jako EY Crowdsourcing jest częścią EY Polska.

Crowdsourcing

Crowdsourcing to sposób na zaangażowanie w określone działanie szerokiej grupy ludzi. Umożliwia pozyskanie znacznie większej ilości informacji, wiedzy lub treści niż przy tradycyjnym oddelegowaniu zadania do małego, wyspecjalizowanego zespołu. Dzięki crowdsourcingowi otrzymujemy elastyczne, efektywne i skalowalne rozwiązanie, które pomaga zrealizować wiele potrzeb organizacji dostarczając wymierne wyniki.

 • Dedykowane sieci ekspertów

  Wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań angażujących różne środowiska - pracowników, konsumentów, wolontariuszy w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

  To rozwiązanie pozwala na zaangażowanie interesariuszy z różnych środowisk - pracowników, konsumentów, partnerów, wolontariuszy w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Crowdsourcing odgrywa znaczną rolę w podnoszeniu świadomości i zwiększaniu zaangażowania w takie działania.. Istotą działań CSR-owych jest dotarcie do interesariuszy i wsparcie tych obszarów, które się dla nich liczą. Crowdsourcing stanowi w tym ujęciu narzędzie umożliwiające skuteczne dotarcie do zainteresowanych grup, pozyskanie ich opinii i pomysłów, a następnie zaangażowanie ich w realizację. Pozwala ono włączyć społeczności w decydowanie o tym, jakiego typu projekty będą realizowane oraz jakie instytucje i beneficjenci zostaną nimi objęci. Tak przeprowadzone działania CSR są niezwykle skuteczne, gdyż autorzy i współtwórcy pomysłów stają się jednocześnie ambasadorami marki. Otwiera to pole do dalszych skutecznych działań PR-owych. Budujemy specjalistyczne społeczności, które dzielą się swoją wiedzą, pomysłami, doświadczeniami lub świadectwami historycznymi.

  Korzyści:

  • pozyskanie pomysłów i angażowanie interesariuszy
  • budowanie społeczności autentycznie zaangażowanych w projekt
  • wsparcie działań promocyjnych
 • Współpraca z konsumentami

  Budowannie dedykowanych klientowi grup ekspertów o określonych kompetencjach, które poprzez platformę podejmują się zadań o różnym stopniu trudniości.

  To dedykowane, zorientowane na cele grupy eksperckie, które realizują konkretne zadania. Mogą one polegać na zbieraniu informacji, przetwarzaniu danych, analizie dokumentów, ich digitalizacji lub przygotowywaniu opracowań. W zależności od potrzeb klienta, dobieramy grupę użytkowników zapewniających zakres kompetencji niezbędny do realizacji danego celu. Dedykowane sieci ekspertów pozwalają na szybkie uzupełnienie kompetencji istniejącego zespołu w firmie o specjalistyczne zasoby projektowe lub o nowe umiejętności z rynku.

  Korzyści:

  • sprawne pozyskiwanie informacji z rynku
  • działanie w oparciu o aktualne informacje z rynku
  • szybko dostępna pomoc różnych specjalistów

   

 • Poszukiwanie talentów

  Wielostopniowy proces angażowania społeczności konsumentów w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań lub pozyskiwania nowych pomysłów na rozwój marki.

  To wielostopniowy proces współpracy ze społecznością konsumentów w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań lub pozyskania nowych pomysłów. W ramach współpracy z marką możliwe jest włączenie aktualnych konsumentów lub grupy docelowej bezpośrednio w tworzenie i testowanie produktów lub kampanii komunikacyjnych. Użytkownicy platform mogą pod kontrolą organizacji doskonalić produkty przed ich upublicznieniem, prezentować swoje pomysły na komunikację i współtworzyć z działem marketingu dopracowane kampanie komunikacyjne zanim poniesione zostaną duże nakłady na działania reklamowe.

  Korzyści:

  • bliska i angażująca współpraca z konsumentami
  • optymalizacja kosztów działań reklamowych marki
  • pozyskiwanie wartościowych pomysłów, świadectw i insightów od setek osób z grupy docelowej

   

 • Generowanie contentu video dla marek

  Otwarty proces rekrutacyjny umożliwiający dotarcie do szerokiego grona potencjalnych kandydatów, weryfikujący jednocześnie ich kompetencje w praktyce.

  Otwarty proces rekrutacyjny umożliwia dotarcie do szerokiego grona potencjalnych kandydatów, weryfikując jednocześnie ich kompetencje w praktyce. Narzędzie odpowiada zmianom na rynku pracy, pozwala na dotarcie do ludzi o określonych kompetencjach bądź zdefiniowanych umiejętnościach i buduje zaangażowanie. Poszukiwanie talentów to platforma wspierająca rekrutację, dzięki której firma może dotrzeć do specjalistów w atrakcyjny, niestandardowy i efektywny sposób, o który trudno w tradycyjnym procesie rekrutacyjnym.

  Korzyści:

  • stworzenie procesu kierującego wyselekcjonowane osoby do kontaktu z organizacją klienta
  • weryfikacja kompetencji i konkretnych umiejętności użytkowników bez konieczności ich uprzedniego zatrudniania
  • możliwość zmierzenia się użytkowników z realnymi wyzwaniami organizacji

   

 • Platforma partycypacji dla mieszkańców

  Społeczność kreatywna realizująca produkcje filmowe i tworząca scenariusze. Efektem są treści angażujące konsumentów o potencjale wiralowym.

  Społeczność kreatywna może realizować produkcje filmowe i tworzyć scenariusze. Dzięki temu powstają treści o potencjale wiralowym, silnie angażujące konsumentów. Społeczność daje dostęp do tysięcy utalentowanych jednostek i zespołów kreatywnych w Polsce. Dzięki efektowi skali i ciągłej współpracy skupiamy wokół siebie społeczność artystów filmowców, grafików i autorów treści, do których nie da się dotrzeć w tradycyjnym procesie produkcji. Podczas realizacji zadania, aktywnie angażujemy twórców, moderujemy nadesłane treści, analizujemy wskazówki, zapewniając klientowi autentyczną i oryginalną treść oraz doradztwo. Odpowiadamy za cały proces, łącznie z prawami autorskimi, przekazując klientowi gotowe realizacje.

  Korzyści:

  • tworzenie dużej ilości autentycznej treści w dowolnej formie (filmu, grafiki, czy tekstu) o wysokim potencjale wiralowym
  • autentyczne zaangażowanie społeczności w komunikację marki
  • możliwość zbierania prawdziwych potrzeb informacji o postrzeganiu produktu lub marki przez konsumentów

   

 • Angażowanie pracowników w innowacje

  Angażowanie mieszkańców w konsultacje społeczne, proponowanie rozwiązań na zmiany w miastach oraz zgłaszanie projektów w ramach budżetów obywatelskich.

  Platforma partycypacji pozwala na angażowanie społeczne mieszkańców w proponowanie rozwiązań i pomysłów na zmiany i rozwój samorządów. To połączenie technologii i filozofii angażowania mieszkańców w rozwiązywanie spraw lokalnych. Realizowane przez nas projekty mają na celu budowanie społeczności aktywnych mieszkańców. Korzystamy z kreatywności i wiedzy lokalnej społeczności, pozyskując pomysły mieszkańców na rozwiązywanie lokalnych problemów, usprawniania funkcjonowania danych obszarów i ich instytucji. Realizowane działania korzystają zarówno z platformy online jak i wachlarza wspierających działań offline. Produkt posiada strukturę modułową, dzięki której może zostać dopasowany do potrzeb zamawiającego. Odpowiadamy za cały proces angażowania mieszkańców od zaprojektowania wyzwań, po analizę wyników i opracowanie rekomendacji. Proces projektowany jest pod konkretne cele i potrzeby samorządu.

  Korzyści:

  • umożliwienie angażowania mieszkańców w dialog z administracją
  • zapewnienie innowacji i informacji płynących ze społeczności lokalnych do administracji
  • budowanie wizerunku samorządów otwartych na pomysły mieszkańców

   

 • Angażowanie interesariuszy w ramach CSR

  Korzystanie z wiedzy zgromadzonej w organizacji, wyłanianie talentów i podnoszenie efektywności pracowników.

  Angażowanie pracowników pozwala na integrację zespołów w firmie uruchamianie innowacji na wszystkich poziomach organizacji a także pomaga w wyłanianiu talentów i podnoszeniu efektywności pracowników. Wewnętrzna platforma umożliwia pracownikom i partnerom biznesowym współpracę przy wyzwaniach stojących przed ich firmą oraz wspólne wypracowanie rozwiązań. Projektujemy długoterminowe programy angażowania pracowników, w ramach których stawiamy przed nimi zadania o różnym stopniu trudności. Pracownicy to najbliższe środowisko ekspertów i ambasadorów firmy. Dzięki crowdsourcingowi i otwartej innowacji można zwiększyć ich motywację i skorzystać z know-how, którym dysponują. Umożliwiając pracownikom dzielenie się pomysłami i opiniami, nasi klienci tworzą transparentne środowisko, w którym pracownicy wspólnymi siłami rozwiązują problemy, przed jakimi stoi ich firma. To rozwiązanie, które pozwala firmom skorzystać z potencjału tkwiącego w ich pracownikach, wprowadza urozmaicenie codziennej pracy i buduje relacje pomiędzy zespołami.

  Korzyści:

  • pozyskanie pomysłów w obrębie zasobów wewnętrznych
  • budowanie zaangażowania i relacji pomiędzy pracownikami
  • odkrywanie talentów w strukturach organizacji

   

Oferujemy wsparcie na każdym etapie realizacji projektu

 • Consulting strategiczny
 • Community management
 • Technologia
 • Wsparcie prawne
 • Content marketing
 • Analiza wyników i rekomendacje

W zależności od potrzeb, w działania crowdsourcingowe mogą być zaangażowane różne grupy społeczności. Jasno sprecyzowane cele i starannie dobrani użytkownicy pozwalają na skuteczne realizowanie różnorodnych zadań i projektów na dedykowanych platformach internetowych.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.