Global Business Services

Obszar: Consulting

Global Business Services (GBS) oraz Finance Transformation Services to jedne z kluczowych filarów strategii transformacji firm w epoce bardzo dynamicznych zmian. GBS jest kolejnym etapem naturalnej ewolucji Centrów Usług Wspólnych (SSC) oraz Outsourcingu Procesów Biznesowych (BPO), to krok w stronę bardziej efektywnego modelu zarządzania, który skupia się na poprawieniu wydajności procesów oraz redukcji kosztów. Naturalnym uzupełnieniem implementacji modelu operacyjnego GBS jest optymalizacja kapitału pracującego ukierunkowana na znaczną poprawę płynności finansowej organizacji.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Organizacje na całym świecie doświadczają przełomowych zmian spowodowanych postępem technologicznym, a także dynamiczną aczkolwiek niepewną sytuacją na rynku. Obecne modele biznesowe często napędzane są przez nowych graczy, którzy w wielu przypadkach ustalają zupełnie nowe reguły gry.

Innowacja wymaga transformacji

Digitalizacja i automatyzacja sprawiają, że firmy muszą już dziś dopasować swój model biznesowy do nowych oczekiwań zarówno po stronie klientów, jak i dostawców. Przed kadrą zarządzającą stoi wyzwanie, jaką strategię cyfrową zastosować i jak osiągnąć właściwy model operacyjny, aby w pełni wykorzystać potencjał technologiczny w ramach wspierania biznesu.

Global Business Services odgrywają kluczową role w czasie transformacji

Model Global Business Services (GBS) koncentruje się na usługach zorientowanych na klienta poprzez wykorzystanie zdigitalizowanych oraz zautomatyzowanych procesów biznesowych. Umożliwia to sprawną komunikację i wymianę informacji między różnymi jednostkami biznesowymi i lokalizacjami geograficznymi. GBS jest zarządzany globalnie, bazując na sprawnie działających regionalnych komórkach organizacyjnych, od których nie jest zależny, a które są zdolne do szybkiej i efektywnej reakcji na pojawiające się potrzeby biznesowe. Innowacja GBS jest zapisana w jego „DNA”, a nowoczesne technologie wspierają jego działanie, generując zysk w skali całej organizacji.

Jako EY wspieramy takie przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie narzędzi do optymalizacji kapitału pracującego (ang. Working Capital Optimization). Jednym z nich jest EY CASH PRO, które pozwala na efektywne planowanie długoterminowych przedsięwzięć i inwestycji, a tym samym na zbudowanie przewagi konkurencyjnej.

CASH Process Results Optimization

EY CASH PRO pozwala na dostarczenie narzędzi, dzięki którym możliwe jest bardziej optymalne zarządzanie kapitałem pracującym w Twojej firmie:

  • Nasza sprawdzona metodologia w obszarze optymalizacji obszaru należności umożliwi implementację skutecznych strategii egzekwowania należności oraz rozwiązywania sporów z klientami, w oparciu o właściwą segmentację klientów oraz przy użyciu zaawansowanej analizy danych,
  • Optymalizacja obszaru zobowiązań obejmuje narzędzia pozwalające na właściwą segmentację dostawców, standaryzację warunków płatności, a także opracowanie procedur, wdrożenie rozwiązań systemowych oraz usprawnień procesowych,
  • Optymalizacja procesu gospodarowania zapasami obejmuje w swym zakresie również poprawę przepływów gotówki poprzez budowę kompleksowych modeli zapasów, uszczelnienie procedur i procesów prognozowania, segmentacji zapasów oraz planowania produkcji.

Czy wiesz, jak skutecznie poprawić płynność finansową Twojej firmy?

Poznaj narzędzie CASH PRO i dowiedz się, jakie kroki powinieneś podjąć.
Pobierz PDF

Projekty zrealizowane u klientów przez zespół EY świadczą o wsparciu organizacji GBS w zakresie:

  • Wykonywania efektywnych kosztowo operacji: implementacja modelu operacyjnego GBS zapewnia usprawnienie procesów, konsolidację i uspójnienie danych podstawowych firmy, a także zoptymalizowaną strukturę kosztów dzięki efektom skali, automatyzacji i tzw. arbitrażu wynagrodzeń.
  • Tworzenia elastycznej platformy operacyjnej zdolnej efektywnie reagować na zmieniające się otoczenie biznesowo-gospodarcze i dynamiczne warunki ekonomiczne: GBS-y wspomagają zarządzanie wysoce elastycznym i responsywnym modelem dostarczania usług funkcji wsparcia, co z kolei generuje korzyści w obszarze operacyjnym i strategicznym dzięki skalowalności (np. w przypadku integracji nowych jednostek w kontekście fuzji i przejęć).
  • Napędzania digitalizacji firmy: GBS ma potencjał, aby stać się motorem cyfrowej transformacji w całym przedsiębiorstwie ze względu na swój zasięg i zdolność do wdrażania standardów zgodnych z wiodącymi praktykami (ang. leading practice). Wspieramy organizacje w sprawnym wdrożeniu nowoczesnych technologii, takich jak inteligentna automatyzacja, blockchain i zaawansowane metody analizy danych, co pozwala na stworzenie w pełni zautomatyzowanych, transparentnych łańcuchów procesowych. GBS to strategiczny wybór przy tranzycji w kierunku cyfrowych modeli biznesowych, które mogą zapewnić trwały wzrost w erze cyfryzacji.
  • Kompleksowego i całościowego (end-to-end) zarządzania procesami: dla skutecznej transformacji cyfrowej konieczne jest ustanowienie zintegrowanego, kompleksowego modelu procesu, wykorzystującego najnowszą technologię wspomagającą. GBS jest w najlepszej pozycji do osiągnięcia tego modelu, ponieważ posiada więcej danych i wykorzystuje więcej możliwości oferowanych przez technologie niż jakakolwiek pojedyncza funkcja.
  • Zapewnienia odpowiedniego „customer journey”: GBS-y ze swoją wiedzą dotyczącą potrzeb klientów i ich zwyczajów znajdują się w unikalnej sytuacji, aby wspierać organizację w transformacji do modelu zdolnego adresować dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów.

Jak GBS może sprostać wyzwaniom, które przynosi zarówno „dziś”, jak i „jutro”?

Liderzy biznesu są zmuszeni podejmować decyzje w środowisku, które jest bardziej zmienne i złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Era cyfrowa wymaga większej elastyczności, szybkości i rozwoju zupełnie nowego zestawu umiejętności przez organizacje i ich liderów. Kiedy istniejące miejsca pracy nie są już w stanie efektywnie wspierać cele biznesowe, a modele biznesowe dezaktualizują się, Twoja sprawna, zorientowana na klienta, w pełni cyfrowa i inteligentna organizacja Global Business Services wesprze rozwój firmy w erze cyfrowej.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY.

Zapisz się

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.