Cyfrowa Transformacja

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii stało się kluczowym elementem strategii biznesowej wielu firm. Oczekiwania Klientów związane z dostępem do cyfrowych produktów oraz usług rosną w niespotykanym do tej pory tempie. Jednocześnie, zdolności biznesowe w kwestii client-centric, mobilności, zwinności lub wykorzystywania pełnego potencjału danych są dla firm sprawą fundamentalną. Cyfrowa transformacja nie jest jedynie domeną rynkowych liderów, ale dla wielu podmiotów często oznacza ona możliwość przetrwania na konkurencyjnym rynku.  

Powiązane tematy Technologia Consulting

Doświadczenie pokazuje, że skuteczne przeprowadzenie tego procesu bazuje na czterech filarach: strategii, operacjach nowej generacji, odporności infrastruktury i usług oraz architekturze. 

Strategia cyfrowej transformacji

Megatrendy zmieniają biznes niosąc ze sobą wiele możliwości, ale powodując też istotne zagrożenia. Technologia, globalizacja oraz zjawiska powstałe w procesie cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa wyznaczają kierunki, które na nowo kształtują rzeczywistość, a efekty powstających innowacji wpływają na wszystkie sektory gospodarki.

Zespół EY wspiera działalność przedsiębiorstw umożliwiając im szybki rozwój poprzez wykorzystanie dostępnych możliwości związanych z cyfrową transformacją oraz minimalizując ryzyko z tym związane. Odpowiadając na nowe wyzwania pomagamy współpracującym organizacjom:

 • spojrzeć kompleksowo w przyszłość, by na nowo zdefiniować cele biznesowe,
 • zaplanować i skutecznie wdrożyć nowe pomysły i inicjatywy,
 • otworzyć się na nowe formy działalności np. start-upy,
 • projektować, rozwijać i testować nowe rozwiązania,
 • planować, inwestować i rozwijać się jak venture capital,
 • wykorzystywać transformację cyfrową jako ciągły sposób na rozwój.
 • Operacje technologiczne nowej generacji

  Pozwalają na wzrost efektywności operacji IT i większą skuteczność prowadzonych działań. Poznaj możliwości oferowane przez EY takie jak:

  • strategia zasobów oraz model współpracy z dostawcami / zarządzania dostawcami,
  • zarządzanie finansami oraz efektywnością IT,
  • optymalizacja kosztów IT,
  • zarządzanie aktywami IT,
  • zarządzanie operacyjne działalnością IT jako biznesem,
  • zarządzanie usługami IT,
  • racjonalizacja aplikacji oraz platform technologicznych,
  • automatyzacja usług.
 • Odporność infrastruktury oraz usług

  Oznacza harmonizację ciągłości biznesowej, strategii infrastruktury technologicznej, a także architektury w kontekście odtwarzania awaryjnego, dostępności, wydajności, zwinności, współdziałania, optymalizacji, bezpieczeństwa oraz zgodności.

  Realizując globalną wizją EY budowania lepiej działającego świata, przyjmujemy kompleksowe podejście. Jego celem jest wsparcie organizacji na całym świecie, by budować i chronić stabilną infrastrukturę oraz usługi technologiczne.

  W tym zakresie usługi EY obejmują:

  • strategię, architekturę oraz migracje rozwiązań chmurowych,
  • odporność usług, w tym usługi w obszarze ciągłości działania, ośrodków przetwarzania danych oraz usług odzyskiwania awaryjnego,
  • projektowanie i architekturę sieci telekomunikacyjnych, pamięci masowych oraz serwerów,
  • powiązane usługi biznesowe,
  • usługi operacji w obszarze infrastruktury.
 • Architektura IT

  Architektura obejmuje pełen zestaw zdolności, które odpowiadają na szerokie potrzeby CIO (Chief Information Officer), CTO (Chief Technology Officer) oraz Głównego Architekta.

  Zespoły EY posiadają szeroki zakres kompetencji w planowaniu wysokopoziomowej architektury - od korporacyjnej i biznesowej, poprzez wsparcie wdrożeniowe jej komponentów na poziomie szczegółowym, aż po kompleksowe zarządzanie cyklem życia oprogramowania. W skład architektury IT wchodzą:

  • architektura biznesowa i korporacyjna,
  • architektura technologiczna, w tym systemów informatycznych,
  • architektura integracji, w tym inteligentna automatyzacja procesów (RPA),
  • architektura zorientowana na usługi (SOA)
  • mikro usługi, środowiska partnerskie i zewnętrzne interfejsy aplikacji (API)
  • architektura aplikacji,
  • modernizacja „zasiedziałych” rozwiązań technologicznych.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.