EY - Wojciech
W nowej rzeczywistości znaczenie cyfryzacji będzie jeszcze większe. Natomiast kluczem do sukcesu był, jest i będzie najlepszy zespół.

Wojciech Soleniec

EY Polska, Technology Consulting, Partner

Rozwija zespół Technology Enabled Transformation dla firm z sektora ubezpieczeniowego i bankowego. Zapalony rolkarz i fan dobrych książek.

Wojciech Soleniec jest Partnerem w Technology Consulting i specjalizuje się w projektach dla sektora rynków finansowych. Poprzez łączenie kompetencji biznesowych, technologicznych i finansowych nawiguje w kierunku najlepszych rozwiązań z perspektywy wartości dla klienta.

W odniesieniu do projektów innowacyjnych, Wojciech koncentruje się na połączeniu aspektów innowacji technologicznych (np. Fintech) z aspektami miękkimi, jak budowa kultury innowacji czy transformacja w kierunku metodyk zwinnych.Wojciech jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość). Jest biegłym rewidentem oraz członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 

Jak Wojciech wciela w życie misję EY: “building a better working world”?

Digitalizacja sprzedaży i obsługi sprzedażowej to kluczowe wyzwanie dla sektora finansowego. Z perspektywy doświadczenia klienta, rywalem jest Big Tech. Zmiana modelu działania ma nie tylko pozytywny wpływ na wyniki finansowe, ale również na środowisko, w tym w szczególności na zużycie papieru, ale również energii, ze względu na większą efektywność procesową. 

Kontakt