Restrukturyzacja i pozyskiwanie finansowania oraz fuzje i przejęcia

Obszar: Transakcje

Eksperci z zespołu Strategia i Transakcje EY świadczą usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej na rzecz przedsiębiorstw, wierzycieli, inwestorów i innych zainteresowanych stron, aby pomóc w zachowaniu wartości przedsiębiorstwa. Zapewniamy pomoc w trudnych i złożonych sytuacjach, dążąc do szybkiego wypracowania rozwiązania, jego realizacji i osiągnięcia założonych celów.

Powiązane tematy Transakcje

Jak EY może pomóc?

Oferujemy szeroki zakres usług, począwszy od analizy struktury kapitałowej i przygotowania propozycji planu restrukturyzacyjnego, aż po negocjowanie i wdrażanie rozwiązań we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. W razie potrzeby korzystamy z szerszego zakresu usług świadczonych przez doradców EY, w tym usług w zakresie restrukturyzacji operacyjnej, wyceny i modelowania finansowego, audytu śledczego czy doradztwa podatkowego.

Osiągnięcie optymalnej struktury kapitałowej może być wyzwaniem, jeżeli firma stoi w obliczu czynników zakłócających jej działalność i rentowność. Istniejące umowy finansowania mogą wymagać zmiany harmonogramu spłat zadłużenia lub refinansowania, historycznie bierni interesariusze mogą stać się aktywni, a tradycyjne opcje rynku kapitałowego mogą przestać być dostępne (tymczasowo lub na stałe).

W takich sytuacjach pomagamy klientom zidentyfikować dostępne dla nich możliwości działania.  Współdziałając ze wszystkimi zainteresowanymi stronami budujemy konsensus wokół rozwiązania restrukturyzacyjnego, które ma pomóc zmaksymalizować wartość dla wszystkich zainteresowanych stron. Każda sytuacja jest wyjątkowa, a my tworzymy rozwiązania dostosowane do wymagań klientów i okoliczności.

Oferujemy:

 • Pomoc w określeniu różnych opcji przekształcenia struktury kapitałowej oraz identyfikacji i minimalizacji ryzyka związanego z realizacją każdej z nich, tak aby można było podjąć świadomą decyzję, jakie wnioski przedstawić zainteresowanym stronom.
 • Działanie w roli doradcy finansowyego wspierającego w negocjacjach z zainteresowanymi stronami, wypracowaniu konsensusu i uzyskaniu zgody wszystkich stron na przedstawione propozycje, a następnie wdrożenie ich w życie.
 • Pomoc w pozyskaniu nowego finansowania dłużnego, kapitałowego lub mezzaine od inwestorów lokalnych i międzynarodowych.

Oprócz umiejętności z zakresu Corporate Finance - wyceny, modelowania oraz prowadzenia procesów fuzji i przejęć - nasze usługi doradcze świadczymy w oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie strukturyzacji finansowania dłużnego i kapitałowego; zarządzania zobowiązaniami przedsiębiorstwa (w tym wykupem wierzytelności), pozyskiwania kapitału, szczególnie na rozwijających się rynkach długu prywatnego, czy też w zakresie kwestii podatkowych, które zawsze stanowią istotny element niezbędny dla przeprowadzenia udanej transakcji.

Co EY może zrobić dla Ciebie?

Współpracujemy ze wszystkimi interesariuszami, aby zachować i tworzyć wartość przedsiębiorstwa poprzez:

 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji

  Negocjacje z kredytodawcami, negocjowanie umów kredytowych oraz kowenantów, pozyskanie kapitału, zamiany zadłużenia na akcje lub udziały, przeprowadzenie przyspieszonego procesu M&A, również w trudnych okolicznościach oraz wsparcie w innych szczególnie trudnych sytuacjach, w tym w trybie postępowań sądowych, czy w zakresie działań pozasądowych.

 • Niezależną ocenę bieżącej rentowności przedsiębiorstwa

  Niezależne przeglądy działalności biznesowej (tzw. Independent Business Review - IBR), z wykorzystaniem zaawansowanej analityki danych, w celu ustalenia przyczyn pogorszenia się wyników oraz miejsca generowania lub utraty wartości i środków pieniężnych. Pozwala to stworzyć wiarygodny "pakiet informacyjny" dla wierzycieli, umożliwiający identyfikację źródeł problemów, jednocześnie zapewniając wysoką jakość, transparentność i niezależność prezentowanych informacji.

 • Wsparcie w rozmowach pomiędzy interesariuszami

  W przypadku istnienia wielu zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy (w tym kredytodawców, pracowników, związków zawodowych, dostawców, klientów, organów regulacyjnych i udziałowców lub akcjonariuszy czy innych wierzycieli), będą oni mieli różne - czasem sprzeczne - priorytety, jak również przysługujące im prawa. Niwelowanie tej luki, budowanie zaufania i porozumienia wokół dostępnych opcji ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji i zapewnienia konsensusu.

 • Analizę dostępnych opcji

  Zrozumienie zakresu i implikacji dostępnych wariantów działania pozwala przedstawić interesariuszom metody ograniczenia ryzyka i zachowania wartości.

 • Analizę zaspokojenia wierzycieli

  Poprzez analizę struktury korporacyjnej, prawnej, finansowej i operacyjnej, pomagamy w pełni zrozumieć, w jaki sposób wartość przedsiębiorstwa będzie płynąć do różnych interesariuszy w trakcie kontynuacji działalności, jak i w przypadku upadłości. Umożliwia to analizę progu rentowności w różnych scenariuszach (w tym w postępowaniu sądowym i pozasądowym), dzięki czemu decyzje dotyczące bieżącej ekspozycji i ryzyka inwestycji podejmowane są w oparciu o rzetelne informacje.

Kontakt

Podoba ci się to, co widziałeś? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.