Fotografia Marka Rozkruta
Wiedza ekonomiczna i umiejętności ilościowe pozwalają nam dostarczyć wiarygodne, oparte na modelach rozwiązania stanowiące odpowiedź na wyzwania biznesowe, przed którymi stoją klienci EY.

Marek Rozkrut

Główny Ekonomista EY na Unię Europejską i region CESA, Lider EMEIA Economists Unit

Pasjonat ekonomii i analiz ilościowych. Zapalony sportowiec, biegacz i amator wspinaczek górskich.

Dr Marek Rozkrut jest Głównym Ekonomistą EY na Unię Europejską i region CESA oraz Liderem EMEIA Economists Unit. Specjalizuje się w ocenach wpływu ekonomicznego i regulacyjnego, badaniach nad szarą strefą, płatnościach, analizie geoprzestrzennej i konsumenckiej.

Korzystając z zaawansowanych technik ekonometrycznych i modelowania ekonomicznego, Marek i Zespół Analiz Ekonomicznych zrealizowali setki projektów w ponad 50 krajach dla klientów z różnych sektorów.

Marek był adiunktem w Szkole Głównej Handlowej, dyrektorem Departamentu ds. Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów, kierownikiem Zespołu Badań i Analiz Zagranicznych w Narodowym Banku Polskim oraz przewodniczącym polskiej delegacji w Komitecie Polityki Ekonomicznej OECD.

Marek uzyskał tytuł magistra i doktora nauk ekonomicznych odpowiednio na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował na Grand Valley State University (Michigan, USA) oraz Hiroshima University of Economics (Japonia).

Jak Marek wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Pod kierownictwem Marka, jego zespół wspiera klientów EY w ocenie jakościowej i ilościowym pomiarze wzajemnych zależności pomiędzy ich działalnością gospodarczą, klientami, dostawcami, konkurentami, regulacjami i całą gospodarką. Często udaje im się wypracować rozwiązania typu wygrana-wygrana, przynoszące korzyści klientom i innym interesariuszom, w tym obywatelom i instytucjom państwowym. Nie byłoby to możliwe bez wiarygodności, która leży u podstaw ich sukcesu i która jest budowana poprzez jakość, solidność i przejrzystość ich podejścia.

Kontakt