EY - Marek Rozkrut
Nasza wiedza ekonomiczna i umiejętności ilościowe pozwalają nam dostarczać wiarygodne, oparte na modelach rozwiązania stanowiące odpowiedź na wyzwania biznesowe, przed którymi stoją klienci EY.

Marek Rozkrut

Główny ekonomista EY Polska, szef Zespołu Analiz Ekonomicznych EY

Pasjonat analiz ilościowych. Zapalony sportowiec, biegacz i amator wspinaczek górskich.

Marek jest liderem Zespołu Analiz Ekonomicznych EY (EAT), w skład którego wchodzą ekonomiści wyróżnieni międzynarodowymi nagrodami i finaliści nieformalnych mistrzostw świata w ekonometrii. Marek specjalizuje się w ocenach wpływu ekonomicznego i regulacyjnego, badaniach nad szarą strefą, płatnościach, analizie geoprzestrzennej i konsumenckiej. 

Marek wraz z zespołem EAT zrealizował setki projektów w ok. 50 krajach dla klientów z różnych sektorów, wykorzystując zaawansowane techniki ekonometryczne i modelowanie ekonomiczne.

Marek był adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektorem Departamentu ds. Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów, kierownikiem Zespołu Badań i Analiz Zagranicznych w Narodowym Banku Polskim oraz przewodniczącym polskiej delegacji w Komitecie Polityki Ekonomicznej OECD.

Marek ukończył studia magisterskie i doktoranckie z ekonomii odpowiednio na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował na Grand Valley State University (Michigan, USA) i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Hiroszimie (Japonia). 

Jak Marek wciela w życie misję EY: “building a better working world”

Kierowany przeze mnie zespół wspiera klientów EY w ocenie jakościowej i pomiarze ilościowymi zależności pomiędzy ich działalnością gospodarczą, klientami, dostawcami, konkurentami, regulacjami i całą gospodarką. Bardzo często udawało nam się wypracowywać rozwiązania typu wygrana-wygrana, przynoszące korzyści naszym klientom i innym interesariuszom, w tym obywatelom i instytucjom państwowym. Nie byłoby to możliwe bez naszej wiarygodności, która stanowi podstawę naszego sukcesu i którą budujemy poprzez wysoką jakość, solidność i przejrzystość stosowanego przez nas podejścia.

Kontakt