Prawo energetyczne i ochrona klimatu

Doradzamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorach związanych z szeroko pojętą energetyką oraz najbardziej energochłonnym przedsiębiorstwom przemysłowym.

Powiązane tematy Doradztwo prawne

Trzeba wykraczać poza klasycznie rozumiane doradztwo prawne

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach związanych z energetyką wymaga sprawnego poruszania się w nieustannie zmieniających się i często bardzo specyficznych regulacjach prawnych. Dużym wyzwaniem jest dzisiaj również prawidłowe funkcjonowanie przy rekordowo wysokich cenach energii elektrycznej, gazu oraz innych paliw.

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa energetycznego pozwoli uzyskać potrzebne wsparcie w tych obszarach. W EY Law wiemy, jak dużym wyzwaniem jest prowadzenie przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i odpowiadamy na rosnące wymagania z tym związane. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu branżowemu i praktycznej znajomości rynku, nasi doradcy są w stanie efektywnie wspierać klientów, a zakres naszych usług wykracza daleko poza klasycznie rozumiane doradztwo prawne.

 

Chcesz sprawdzić czy Twoja firma może skorzystać z obniżek cen energii lub ubiegać się o dofinansowanie na realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną?

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Prawo energetyczne - obszary wsparcia

Nasza oferta obejmuje kompleksowe doradztwo prawne i regulacyjne w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego oraz klimatycznego. 
 • Redukcja kosztów zaopatrzenia w energię

  • inwestycje w efektywność energetyczną
  • ulgi dla odbiorców energochłonnych
  • rekompensaty kosztów pośrednich CO2 dla przedsiębiorstw energochłonnych
  • obniżenie kosztów opłaty mocowej
 • Analizy prawno - ekonomiczne

  • analizy ekonomiczne inwestycji we własne źródła wytwórcze

  • ocena wpływu obecnych i przyszłych regulacji na sytuację przedsiębiorstwa

  • analiza kosztów zaopatrzenia w energię

 • Doradztwo regulacyjne

  • opiniowanie projektów regulacji na szczeblu krajowym i europejskim

  • wsparcie klientów w aktywnym udziale w procesach legislacyjnych

  • raporty i analizy sektorowe

  • koncesje energetyczne

  • status podmiotu przywożącego

 • Tworzenie regulacji w zakresie ochrony klimatu

  • system handlu uprawnieniami do emisji

  • emisje przemysłowe

  • odnawialne źródła energii

 • Obsługa prawna przedsiębiorstw energetycznych

  • uczestnictwo w rynku mocy

  • sektory dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym i paliwami ciekłymi

  • przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej

 • Compliance

  • postępowania administracyjne przed Prezesem URE

  • wypełnianie obowiązków regulacyjnych nałożonych na przedsiębiorstwa energetyczne

 • Białe certyfikaty

  • doradztwo techniczne i prawne w postępowaniach o przyznanie białych certyfikatów;

  • wsparcie w sprzedaży białych certyfikatów.

 • Audyt energetyczny

  • analiza, czy podmiot jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

  • przeprowadzenie audytu, sporządzenie raportu i zawiadomienie o jego przeprowadzeniu

Co nas wyróżnia

Obszar doradztwa

Nasza oferta obejmuje kompleksowe doradztwo prawne i regulacyjne w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego oraz klimatycznego.

Skuteczność i efektywne wykonanie

Posiadamy autorskie rozwiązania, np. w zakresie zwolnienia wyrobów węglowych i gazowych z akcyzy.

Kompleksowe rozwiązania

Oferujemy kompleksowe wsparcie multidyscyplinarnego zespołu ekspertów składającego się z prawników, ekonomistów oraz inżynierów.

Doświadczony zespół

W naszym zespole pracują adwokaci i radcowie prawni, których wyróżnia wszechstronne doświadczenie oraz dogłębna znajomość biznesowych zasad.

Nagrody i wyróżnienia

Zespół EY Law jest regularnie wyróżniany w prestiżowych rankingach: Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR 1000, WTR 1000.

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

EY oferuje swoje usługi w 150 krajach, a dzięki rozbudowanej sieci naszych kontaktów i szerokiej wymianie doświadczeń tworzymy niestandardowe rozwiązania, które znajdują zastosowanie na całym świecie.

Okiem eksperta EY Law: 

Zmiany w rekompensatach dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Przeczytaj artykuł

Naszą siłą jest szerokie doświadczenie sektorowe.

Jesteśmy jedną z najbardziej dynamicznych międzynarodowych praktyk prawniczych w Polsce.

Łączymy wieloletnie doświadczenie radców prawnych i adwokatów ze znajomością biznesowych zasad działania naszych usługobiorców, dzięki czemu zwiększamy wydajność ich działań, obniżając przy tym koszty prowadzonej przez nich działalności.

Posiadamy szerokie doświadczenie sektorowe - reprezentowaliśmy klientów m.in. z branż: cementowej, chemicznej, metalurgicznej, papierniczej, ceramicznej, paliwowej i energetycznej. Jesteśmy świadomi, że te obszary z zakresu energetyki i ochrony klimatu wzajemnie się przenikają, dlatego w zależności od potrzeb pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach.