Zuzanna Staniszewska

Zuzanna Staniszewska

EY Polska, Kancelaria EY Law, Associate

Specjalizuje się w doradztwie prawnym i regulacyjnym w zakresie energetyki, klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Warszawa, PL

Zuzanna posiada bogate doświadczenie w praktyce prawa energetycznego i gospodarczego zdobyte w pracy z międzynarodowymi i polskimi klientami. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i regulacyjnym w zakresie wytwarzania (OZE – onshore i offshore, a także konwencjonalnej), dystrybucji i obrotu energią. Zajmuje się także analizą wpływu rynku energii na sytuację odbiorców.

Współpracuje z organizacjami branżowymi, wspiera klientów w procesie legislacyjnym - tworzy kompleksowe analizy wpływu regulacji unijnych na prawo krajowe oraz tworzy propozycje aktów prawnych i strategie rozwoju.

Zuzanna jest absolwentką kierunków prawo i filozofia na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskała dyplom z prawa niemieckiego i europejskiego na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn, Niemcy, ukończyła kurs European Energy Transition we Florenckiej Szkole Regulacji, Włochy. Posiada również certyfikat Approved Compliance Officer (ACO). Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską z zakresu prawa w Polskiej Akademii Nauk.

Kontakt