Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Financial Crime Compliance)

Pomagamy podmiotom z branży finansowej skutecznie ograniczać ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Łączymy wiedzę ekspercką z zakresu compliance, doświadczenie operacyjne z realizacji procesów KYC/AML oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi doradcze, a także wspierać naszych Klientów w codziennej realizacji procesów operacyjnych w obszarze Financial Crime.

AML zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania gospodarki

Pranie pieniędzy jest jednym z największych zagrożeń systemowych dla gospodarki światowej, negatywnie oddziałujących na całe społeczności.
Szacuje się, że w każdym roku legalizowanych jest 1 – 2 bilionów dolarów pochodzących z działalności przestępczej, to ekwiwalent 2 - 5% światowego PKB (www.unodc.org).
Coraz bardziej wyrafinowane metody prania pieniędzy oraz idące za tym oczekiwania regulacyjne wymagają od organizacji świadczących usługi finansowe ciągłego zwiększania zasobów przeznaczanych na przeciwdziałanie przestępczości finansowej.
Zewnętrzni eksperci mogą istotnie pomóc w spełnianiu obowiązku zwalczania przestępczości finansowej, a tym samym umożliwić organizacji koncentrację na osiąganiu jej podstawowych celów biznesowych.
 

Potrzebujesz wsparcia w obszarach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędy i finansowaniem terroryzmu?

Umów się na rozmowę z ekspertem, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

Wspieramy naszych Klientów poprzez:

Zespół EY FinCrime Consulting wspiera Klientów w zakresie transformacji, zmiany modelu operacyjnego, a także usprawniania systemów informatycznych oraz procedur – by jak najefektywniej wykrywać, oceniać, eliminować ryzyko związane z obszarem AML oraz nim zarządzać:

 • Transformacja i optymalizacja modelu operacyjnego przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Analiza efektywności procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz propozycja zmian optymalizacyjnych:

  •  Opracowanie docelowego modelu operacyjnego
  • Audyt obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Optymalizacja i kalibracja silników decyzyjnych w obszarze KYC, TM oraz sankcji
  • Wzmocnienie i poprawa procedur i instrukcji wewnętrznych
 • Doradztwo regulacyjne

  Pomoc w rozwiązywaniu dylematów dotyczących bieżącego realizowania obowiązków wynikających z przepisów AML:

  • Audyty zgodności z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Prowadzenie analizy i oceny ryzyka prania pieniędzy, opracowanie strategii wobec ryzyka; opracowywanie i aktualizacja samooceny ryzyka prania pieniędzy.
  • Opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów AML
  • Wdrażanie i weryfikacja poprawności wdrożenia zaleceń pokontrolnych
  • Szkolenia
 • Analiza danych

  Optymalizacja monitorowania transakcji

  • Weryfikacja i ocena modelu monitorowania transakcji - rekomendacje
  • Optymalizacja stosowanych rozwiązań, w tym logiki scenariuszy i segmentacji klientów, oraz wartości progowych w celu redukcji alertów fałszywie pozytywnych

  Optymalizacja silnika screeningowego

  • Benchmarking skuteczności działania silnika screeningowego i rekomendacje
  • Audyt i optymalizacja silnika screeningowego
 • Projektowanie i wdrażanie wiodących rozwiązań technologicznych, automatyzacja, robotyzacja

  • Narzędzia workflow – automatyczne zarządzanie przepływem alertów i optymalnym wykorzystaniem zasobów
  • Sztuczna inteligencja (AI, Generative AI) – kopilot dla przeglądu alertów, zautomatyzowana ocena alertów i produkcja opisów
  • Inteligentna automatyzacja – zbieranie informacji z różnych źródeł, automatyzacja formatek, kroków użytkownika
  • Inteligentna analiza procesów – zrozumienie obecnego procesu na rzeczywistych danych i akcjach użytkowników

Usługi zespołu EY FinCrime Delivery Centre są związane z wykonywaniem procesów AML na rzecz instytucji obowiązanych w ramach stałego wsparcia („business as usual”) lub projektów remediacyjnych (wsparcie w realizacji konkretnego celu, np. zaadresowanie zidentyfikowanych słabości). Obszary specjalizacji EY FinCrime Delivery Centre to:

 • Wykonywanie przeglądów okresowych klientów
 • Tworzenie i weryfikacja profili KYC, kartotek AML
 • Analiza i monitoring transakcji, weryfikacja alertów transakcyjnych, itp.
 • Wykonywanie procedur CDD/EDD
 • Wykonywanie procedur on-boardingu oraz de-boardingu
 • Screening sankcyjny, weryfikacja alertów sankcyjnych

Wspieramy Klientów w ustalaniu stanu faktycznego i wyjaśnianiu potencjalnych nieprawidłowości związanych z praniem pieniędzy lub naruszaniem reżimów sankcyjnych, w tym nadużyć ze strony pracowników instytucji obowiązanej, a także naruszeń regulacyjnych:

 • Audyty śledcze  – ustalanie stanu faktycznego
 • Przeglądy retrospektywne („look-backs”)
 • Wsparcie przy interwencjach regulatora lub organów ścigania

Sprawdź artykuły naszych ekspertów FinCrime w Serwisie Audytorów Śledczych EY

 

 

Co nas wyróżnia

Lider na rynku doradztwa AML

Jesteśmy światowym liderem w świadczeniu usług doradczych AML. Cieszymy się uznaniem regulatorów, bierzemy aktywny udział w wielu inicjatywach branżowych. Posiadamy unikalne kompetencje wypracowane na bazie wielu lat obecności na rynku FinCrime Compliance.

Profesjonalizm

Dysponujemy profesjonalnym zapleczem merytorycznym, które umożliwia nam udzielanie wsparcia Klientom na każdym etapie prowadzonego projektu. Nasz dedykowany zespół operacyjny dostarcza efektywne, powtarzalne i skalowalne usługi wykonywania procesów AML.

Technologia

Zapewniamy elastyczny dostęp do najwyższej klasy rozwiązań AML. Umożliwiamy szybkie uzyskanie korzyści z wdrożenia, bez konieczności wiązania się z dostawcą.   

Wieloletnie doświadczenie

Mamy bogate, praktyczne doświadczenie w zakresie zapewniania zgodności z przepisami AML wynikające ze współpracy ze wszystkimi głównymi centrami finansowymi. Wielu naszych ekspertów zdobywało doświadczenie w organach państwowych, agencjach regulacyjnych i instytucjach finansowych.

Kompleksowe rozwiązania

Obsługujemy szerokie spektrum zagadnień z obszaru Financial Crime. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie, zarówno przy projektowaniu, optymalizacji, jak i wykonywaniu oraz automatyzacji procesów AML.

 

Globalny zasięg

Dzięki współpracy z oddziałami EY zlokalizowanymi na całym świecie mamy możliwość świadczenia usług onshore i offshore przez co oferujemy elastyczne i efektywne kosztowo modele współpracy.

O Centrum Kompetencyjnym Financial Crime EY

Centrum Kompetencyjne Financial Crime EY to wyspecjalizowany zespół ekspertów zapewniających Klientom z branży finansowej kompleksowe wsparcie w obszarze AML, w tym również dedykowany FinCrime Delivery Center, specjalizujący się w wykonywaniu na rzecz Klientów operacji KYC, TM i w przestrzeganiu sankcji.

Dzięki naszemu podejściu oraz wypracowanym metodykom Klienci otrzymują kompleksowe wsparcie, którego zakres i rozmiar można elastycznie dostosować do bieżących potrzeb.

Jesteśmy aktywnym członkiem globalnej sieci ekspertów FinCrime w EY, a proponowane przez nas rozwiązania bazują na najlepszych praktykach AML, uznanych przez wiodące instytucje finansowe i regulatorów na całym świecie.