EY - Krzysztof
Naszym priorytetem jest skuteczne przeciwdziałanie przestępstwom finansowym w celu zapewnienia ochrony naszym klientom i całemu społeczeństwu, przy jednoczesnym promowaniu uczciwości na rynku finansowym.

Krzysztof Spychała

EY Polska, Business Consulting – Financial Crime, Partner

Lider w regionie Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej kierujący zespołem zarządzania zgodnością regulacyjną (Compliance) w obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Krzysztof posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, które skutecznie przeprowadziły liczne złożone projekty transformacyjne dla międzynarodowych instytucji z sektora bankowego i rynków kapitałowych.

W swojej pracy łączy praktyczną wiedzę branżową z ustrukturyzowanym podejściem do budowania strategii oraz projektowania programów przeciwdziałania przestępczości finansowej. Ponadto, wdraża efektywne modele operacyjne, doskonali procesy i prowadzi projekty naprawcze, wykorzystując przy tym narzędzia analityczne i nowoczesne technologie.

Jako doświadczony ekspert specjalizuje się w następujących obszarach:

  • Poznaj swojego klienta (KYC),
  • Monitorowanie transakcji,
  • Sankcje międzynarodowe i polskie,
  • Raportowanie informacji podatkowej (FATCA/CRS),
  • Technologie, analityka, sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów AML/KYC.

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Szczecińskiej oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej.

Jak Krzysztof wciela w życie misję EY: “building a better working world” 
 

Moja kariera i osobiste zainteresowania są zgodne z celem jaki przyświeca idei zwalczania przestępczości finansowej. Wraz z moim zespołem wspieram klientów z sektora usług finansowych w doskonaleniu programów zarządzania ryzykiem i zgodnością regulacyjną. Uważam, że wszystkie te wysiłki mają kluczowe znaczenie dla ochrony przed szeroko rozumianą przestępczością. Przeciwdziałanie wszelkim formom nadużyć i nielegalnych działań finansowych jest nie tylko wymogiem regulacyjnym, lecz także naszym moralnym obowiązkiem, mającym na celu zapewnienie uczciwości i integralności w świecie finansów. Dążymy do zakończenia lub przynajmniej spowolnienia działalności przestępców, terrorystów i innych złych aktorów. W ten sposób wspieramy tworzenie lepszej przyszłości zarówno dla naszych klientów, jak i dla społeczeństwa jako całości.

Kontakt